Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Overvaking av skoghønsreir 2014Høgskolen i Hedmark 16 mottakere2014Ikke behandlet
Viltfôring mot viltulukker?Høgskolen i Hedmark 16 mottakere2014Ikke behandlet
Hubroens territoriebruk i ulike habitattyperNorsk Ornitologisk Forening20 00016 mottakere2013Innvilget som omsøkt, Avslått, Avslått, Innvilget som omsøkt, Avslått, Innvilget som omsøkt, Avslått, Innvilget som omsøkt, Innvilget som omsøkt
Kartlegging av marine IBANorsk Ornitologisk Forening 17 mottakere2017Ikke behandlet
Hvor mye rødrev finnes det - videreføring Norsk institutt for naturforskning 17 mottakere2016Ikke behandlet
Fôring av hjortevilt - ei kunnskapsoversiktHøgskolen i Hedmark17 mottakere2013Avslått, Delvis innvilget, Avslått, Avslått, Avslått, Avslått, Delvis innvilget
Nasjonal kartlegging av tjeldNorsk Ornitologisk Forening 18 mottakere2018Ikke behandlet
Produksjon av oppdatert Europeisk hekkeatlasNorsk Ornitologisk Forening 18 mottakere2018Ikke behandlet
Katt som predatorNorsk Ornitologisk Forening 18 mottakere2018Ikke behandlet
Kartlegging av fjellvåkens vandringerNorsk Ornitologisk Forening18 mottakere2018Avslått, Avslått, Avslått, Delvis innvilget, Avslått, Innvilget som omsøkt, Delvis innvilget, Delvis innvilget, Avslått, Delvis innvilget, Avslått, Avslått, Delvis innvilget, Avslått
Gjess som utfordring og ressursNorsk institutt for naturforskning18 mottakere2018Avslått, Avslått, Avslått, Avslått, Avslått, Avslått, Avslått, Avslått, Avslått, Avslått, Innvilget som omsøkt, Avslått, Innvilget som omsøkt, Avslått, Delvis innvilget
HønsefuglportalenNorsk institutt for naturforskning 18 mottakere2016Ikke behandlet
Kartlegging av vandringer hos fjellvåkNorsk Ornitologisk Forening 18 mottakere2016Ikke behandlet
Kartlegging av hekkende fjellvåk i NorgeNorsk Ornitologisk Forening 18 mottakere2014Ikke behandlet
Katt som predatorNorsk Ornitologisk Forening 19 mottakere2017Ikke behandlet
Fugl og miljøkriminalitet i NorgeNorsk Ornitologisk Forening 19 mottakere2017Ikke behandlet
Nasjonal kartlegging av taksvaleNorsk Ornitologisk Forening 19 mottakere2017Ikke behandlet
Kartlegging av fjellvåkens vandringerNorsk Ornitologisk Forening 19 mottakere2017Ikke behandlet
Kartlegging og verifisering av oter - 2017Norsk instituut for naturforskning 19 mottakere2017Ikke behandlet
Fugl og miljøkriminalitet i NorgeNorsk Ornitologisk Forening 19 mottakere2016Ikke behandlet
Nasjonal kartlegging av gravandNorsk Ornitologisk Forening 19 mottakere2016Ikke behandlet
Kartlegging og verifisering av oter i Norge - 2016Norsk instituut for naturforskning 19 mottakere2016Ikke behandlet
Hønsefuglportalen 2015Norsk institutt for naturforskning12 00019 mottakere2015Delvis innvilget, Avslått, Delvis innvilget, Delvis innvilget, Avslått, Innvilget som omsøkt, Avslått, Delvis innvilget, Avslått, Delvis innvilget, Avslått, Delvis innvilget, Innvilget som omsøkt, Avslått
Nasjonal kartlegging av havelleNorsk Ornitologisk Forening19 mottakere2015Avslått, Avslått, Delvis innvilget, Avslått, Delvis innvilget, Delvis innvilget, Avslått, Avslått, Innvilget som omsøkt, Delvis innvilget, Avslått, Avslått, Innvilget som omsøkt, Delvis innvilget, Innvilget som omsøkt, Avslått
Kartlegging og verifisering av oter i NorgeNorsk instituut for naturforskning19 mottakere2015Avslått, Ikke realitetsbehandlet, Avslått, Innvilget som omsøkt, Delvis innvilget, Delvis innvilget, Avslått, Avslått, Innvilget som omsøkt, Innvilget som omsøkt, Avslått, Avslått, Delvis innvilget, Delvis innvilget, Delvis innvilget, Avslått, Avslått
Bokprosjektet "Sjeldne fugler i Norge"Norsk Ornitologisk Forening19 mottakere2013Avslått, Avslått, Avslått, Avslått, Avslått, Avslått, Avslått, Avslått, Innvilget som omsøkt, Avslått
Eksponering av bever under vårjakta Frank Narve Rosell 19 mottakere2013Ikke behandlet
Ungdomsmesterskap løshundHALLINGDAL OG VALDRES ELGHUNDKLUBB2 mottakere2021Avslått, Avslått
Grågåsundersøkelser i Rogaland og VestlandSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA11 0002 mottakere2021Delvis innvilget, Innvilget som omsøkt
økt andel bestandsplanUTMARKSAVDELINGA VEST AS85 0002 mottakere2021Innvilget som omsøkt
Poster per side61 - 90 of 4165 items