Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Stedtrohet, habitatvalg og trekk hos åkerrikseNorsk Ornitologisk Forening 16 mottakere2017Ikke behandlet
Gjentak av rypejegerundersøkelse Norsk institutt for naturforskning150 00016 mottakere2017Delvis innvilget, Delvis innvilget, Avslått, Innvilget som omsøkt, Delvis innvilget, Delvis innvilget, Delvis innvilget, Delvis innvilget, Avslått, Delvis innvilget, Avslått, Avslått, Avslått
Overvaking av skoghønsreir 2014Høgskolen i Hedmark100 00016 mottakere2014Delvis innvilget, Avslått, Avslått, Delvis innvilget, Avslått, Avslått, Avslått, Avslått, Delvis innvilget
Viltfôring mot viltulukker?Høgskolen i Hedmark16 mottakere2014Avslått, Avslått, Avslått, Delvis innvilget, Avslått, Avslått, Avslått, Delvis innvilget, Avslått
Hubroens territoriebruk i ulike habitattyperNorsk Ornitologisk Forening16 mottakere2013Avslått, Avslått, Innvilget som omsøkt, Innvilget som omsøkt, Innvilget som omsøkt, Innvilget som omsøkt, Innvilget som omsøkt, Avslått, Avslått
Kartlegging av marine IBANorsk Ornitologisk Forening 17 mottakere2017Ikke behandlet
Hvor mye rødrev finnes det - videreføring Norsk institutt for naturforskning 17 mottakere2016Ikke behandlet
Fôring av hjortevilt - ei kunnskapsoversiktHøgskolen i Hedmark 17 mottakere2013Ikke behandlet
Produksjon av oppdatert Europeisk hekkeatlasNorsk Ornitologisk Forening75 00018 mottakere2018Delvis innvilget, Avslått, Delvis innvilget, Avslått, Avslått, Avslått, Avslått, Avslått, Avslått, Avslått, Avslått, Avslått, Avslått, Delvis innvilget
Nasjonal kartlegging av tjeldNorsk Ornitologisk Forening50 00018 mottakere2018Delvis innvilget, Delvis innvilget, Delvis innvilget, Avslått, Innvilget som omsøkt, Avslått, Avslått, Avslått, Avslått, Avslått, Delvis innvilget, Avslått, Delvis innvilget, Delvis innvilget
Katt som predatorNorsk Ornitologisk Forening20 00018 mottakere2018Delvis innvilget, Avslått, Innvilget som omsøkt, Delvis innvilget, Avslått, Avslått, Avslått, Avslått, Avslått, Avslått, Avslått, Avslått, Avslått, Innvilget som omsøkt
Kartlegging av fjellvåkens vandringerNorsk Ornitologisk Forening100 00018 mottakere2018Delvis innvilget, Avslått, Delvis innvilget, Delvis innvilget, Innvilget som omsøkt, Avslått, Avslått, Avslått, Avslått, Avslått, Avslått, Avslått, Delvis innvilget, Delvis innvilget
Gjess som utfordring og ressursNorsk institutt for naturforskning18 mottakere2018Avslått, Avslått, Avslått, Avslått, Avslått, Avslått, Avslått, Avslått, Delvis innvilget, Innvilget som omsøkt, Innvilget som omsøkt, Avslått, Avslått, Avslått, Avslått
HønsefuglportalenNorsk institutt for naturforskning 18 mottakere2016Ikke behandlet
Kartlegging av vandringer hos fjellvåkNorsk Ornitologisk Forening100 00018 mottakere2016Delvis innvilget, Avslått, Avslått, Delvis innvilget, Delvis innvilget, Avslått, Avslått, Avslått, Avslått, Avslått, Avslått, Innvilget som omsøkt, Delvis innvilget, Avslått, Avslått
Kartlegging av hekkende fjellvåk i NorgeNorsk Ornitologisk Forening18 mottakere2014Avslått, Delvis innvilget, Avslått, Delvis innvilget, Avslått, Delvis innvilget, Avslått, Avslått, Delvis innvilget, Avslått, Delvis innvilget, Innvilget som omsøkt
Katt som predatorNorsk Ornitologisk Forening19 mottakere2017Avslått, Avslått, Innvilget som omsøkt, Avslått, Innvilget som omsøkt, Avslått, Avslått, Avslått, Avslått, Avslått, Avslått, Avslått, Delvis innvilget, Avslått, Avslått, Delvis innvilget
Fugl og miljøkriminalitet i NorgeNorsk Ornitologisk Forening19 mottakere2017Avslått, Avslått, Innvilget som omsøkt, Avslått, Innvilget som omsøkt, Avslått, Delvis innvilget, Delvis innvilget, Avslått, Avslått, Avslått, Avslått, Innvilget som omsøkt, Avslått, Avslått, Delvis innvilget
Kartlegging og verifisering av oter - 2017Norsk instituut for naturforskning200 00019 mottakere2017Delvis innvilget, Innvilget som omsøkt, Innvilget som omsøkt, Avslått, Avslått, Innvilget som omsøkt, Delvis innvilget, Delvis innvilget, Avslått, Delvis innvilget, Avslått, Avslått, Avslått, Avslått, Delvis innvilget, Delvis innvilget
Kartlegging av fjellvåkens vandringerNorsk Ornitologisk Forening100 00019 mottakere2017Delvis innvilget, Avslått, Delvis innvilget, Avslått, Avslått, Avslått, Avslått, Avslått, Avslått, Avslått, Avslått, Avslått, Delvis innvilget, Avslått, Avslått, Delvis innvilget
Nasjonal kartlegging av taksvaleNorsk Ornitologisk Forening50 00019 mottakere2017Delvis innvilget, Innvilget som omsøkt, Innvilget som omsøkt, Delvis innvilget, Innvilget som omsøkt, Avslått, Delvis innvilget, Delvis innvilget, Avslått, Avslått, Avslått, Avslått, Delvis innvilget, Delvis innvilget, Avslått, Delvis innvilget
Fugl og miljøkriminalitet i NorgeNorsk Ornitologisk Forening19 mottakere2016Avslått, Avslått, Delvis innvilget, Delvis innvilget, Innvilget som omsøkt, Avslått, Delvis innvilget, Delvis innvilget, Avslått, Avslått, Avslått, Avslått, Avslått, Avslått, Avslått, Avslått
Kartlegging og verifisering av oter i Norge - 2016Norsk instituut for naturforskning200 00019 mottakere2016Delvis innvilget, Avslått, Innvilget som omsøkt, Avslått, Avslått, Delvis innvilget, Avslått, Avslått, Avslått, Innvilget som omsøkt, Avslått, Innvilget som omsøkt, Delvis innvilget, Delvis innvilget, Delvis innvilget, Avslått
Nasjonal kartlegging av gravandNorsk Ornitologisk Forening50 00019 mottakere2016Innvilget som omsøkt, Delvis innvilget, Avslått, Avslått, Avslått, Avslått, Avslått, Avslått, Avslått, Avslått, Avslått, Delvis innvilget, Avslått, Delvis innvilget, Innvilget som omsøkt, Avslått
Kartlegging og verifisering av oter i NorgeNorsk instituut for naturforskning200 00019 mottakere2015Delvis innvilget, Avslått, Innvilget som omsøkt, Avslått, Avslått, Delvis innvilget, Avslått, Avslått, Avslått, Avslått, Avslått, Ikke realitetsbehandlet, Innvilget som omsøkt, Delvis innvilget, Delvis innvilget, Delvis innvilget, Innvilget som omsøkt
Hønsefuglportalen 2015Norsk institutt for naturforskning 19 mottakere2015Ikke behandlet
Nasjonal kartlegging av havelleNorsk Ornitologisk Forening75 00019 mottakere2015Delvis innvilget, Avslått, Delvis innvilget, Avslått, Innvilget som omsøkt, Delvis innvilget, Avslått, Avslått, Avslått, Avslått, Avslått, Avslått, Delvis innvilget, Innvilget som omsøkt, Delvis innvilget, Innvilget som omsøkt
Bokprosjektet "Sjeldne fugler i Norge"Norsk Ornitologisk Forening19 mottakere2013Avslått, Avslått, Avslått, Avslått, Avslått, Innvilget som omsøkt, Avslått, Avslått, Avslått, Avslått
Eksponering av bever under vårjakta Frank Narve Rosell19 mottakere2013Avslått, Avslått, Delvis innvilget, Avslått, Delvis innvilget, Avslått, Avslått
Jakt som næringsvei i RennsjøenRENNSJØEN DA 2 mottakere2022Ikke behandlet
Poster per side61 - 90 of 4647 items