Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
skyteopplæring for damerFroland jffFylkesmannen i Aust-Agder (før 1.1.2019)2013Avslått
Metoder for overvåking av hav- og stormsvaleNorsk institutt for naturforskningMiljødirektoratet2013Avslått
Lundens populasjonsøkologi på RøstNorsk institutt for naturforskning480 000Miljødirektoratet2013Delvis innvilget
Bruken av viltkamera til å overvåke fuglerNorsk institutt for naturforskningMiljødirektoratet2013Avslått
Workshop om bruk av viltkameradataNINA Miljødirektoratet2013Ikke behandlet
ØygardsteaSkjerkholt JaktlagFylkesmannen i Aust-Agder (før 1.1.2019)2013Ikke realitetsbehandlet
Rapporten "Elg og hjort i Vest-Agder"Vest-Agder fylkeskommune10 000Vest-Agder fylkeskommune (før 1.1.2020)2013Delvis innvilget
NOF avd Sogn og FjordaneNOF avd. Sogn og Fjordane Fylkesmannen i Sogn og Fjordane (før 1.1.2019)2013Ikke behandlet
Underartstilhørighet for norsk storskarvNorsk institutt for naturforskningMiljødirektoratet2013Avslått
Bestandsstørrelse hos grågås - spørreundersøkelseNorsk institutt for naturforskningMiljødirektoratet2013Avslått
Hønsehauk og skogbruk i VesterålenNorsk institutt for naturforskningMiljødirektoratet2013Avslått
Grågåsundersøkelser Norsk institutt for naturforskning200 000Miljødirektoratet2013Delvis innvilget
Halsmerking av grågåsNorsk institutt for naturforskning150 000Miljødirektoratet2013Delvis innvilget
Tidlig jaktstart på grågåsNorsk institutt for naturforskning150 000Miljødirektoratet2013Delvis innvilget
Trekk og overvintringsområder hos svartandNorsk institutt for naturforskning500 000Miljødirektoratet2013Delvis innvilget
Prosjekt slagugleGunnar Christian Nyhus25 0002 mottakere2013Delvis innvilget
Referansepunktbasert forvaltning av lirypeNorsk institutt for naturforskningMiljødirektoratet2013Avslått
Hekkende havørn i Nord-Norge. Innlegging i RovbaseNorsk institutt for naturforskning100 000Miljødirektoratet2013Delvis innvilget
Patogene bakterier i flått samlet fra mårAgder flått- og Viltundersøkelser2 mottakere2013Avslått, Delvis innvilget
Fylkesrapport - "Elg og hjort i Vest-Agder"Vest-Agder fylkeskommune10 000Fylkesmannen i Vest-Agder (før 1.1.2019)2013Delvis innvilget
Populasjonsøkologiske forhold hos nordlig sildemåkNINA200 000Miljødirektoratet2013Delvis innvilget
Bestandstetthet og ungeproduksjon hos havørn i VesNINA75 000Miljødirektoratet2013Delvis innvilget
Effekt på sjøfugl ved skadefelling av predator Norsk institutt for naturforskningMiljødirektoratet2013Avslått
Utdanning jegerprøveinstruktørerNJFF Vest-Agder Vest-Agder fylkeskommune (før 1.1.2020)2013Ikke behandlet
Tilskudd til viltfaglige seminarerVest-Agder fylkeskommune Vest-Agder fylkeskommune (før 1.1.2020)2013Ikke behandlet
rev/mår og hjortedyr forvaltningTveit Viltlag2 mottakere2013Avslått
Håndtering av viltpåkjørsler i Kristiansand kommunKristiansand kommune, parkvesenetFylkesmannen i Vest-Agder (før 1.1.2019)2013Avslått
NJFF UNGNorges Jeger- og FiskerforbundMiljødirektoratet2013Avslått
NJFF Jenter 2013Norges Jeger- og Fiskerforbund750 000Miljødirektoratet2013Delvis innvilget
Førstegangstaksering av elgbeite i Sirdal kommuneSirdal kommune Vest-Agder fylkeskommune (før 1.1.2020)2013Ikke behandlet
Poster per side61 - 90 of 4645 items