Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Feltoppsyn villreinjakta 2020 - Rondane NVillreinutvalget For Rondane Nord17 500Miljødirektoratet2020Delvis innvilget
Jubileumsbok for Ottadalen VillreinområdeVillreinutvalget for Ottadalsområdet20 000Miljødirektoratet2014Innvilget som omsøkt
Jaktoppsyn Nordfjella villreinområde jakta 2021VILLREINUTVALET NORDFJELLA38 500Miljødirektoratet2021Delvis innvilget
Villreinjaktoppsyn 2020Villreinutvalet Nordfjella38 500Miljødirektoratet2020Delvis innvilget
Ekstraordinært tilskot til drift og forvalting NorVillreinutvalet Nordfjella200 000Miljødirektoratet2020Innvilget som omsøkt
JaktoppsynVillreinutvalet Nordfjella40 000Miljødirektoratet2019Delvis innvilget
Ekstraordinært tilskot til drift og forvalting Villreinutvalet for Nordfjella200 000Miljødirektoratet2019Innvilget som omsøkt
Bestandsplan for Nordfjella sone 2Villreinutvalet for NordfjellaStatsforvalteren i Vestland2019Avslått
Villreinjaktoppsyn Nordfjella sone 2Villreinutvalet for Nordfjella50 000Fylkesmannen i Sogn og Fjordane (før 1.1.2019)2018Innvilget som omsøkt
Jaktoppsyn villreinjaktVillreinutvalet for Nordfjella38 500Miljødirektoratet2017Delvis innvilget
Oppsyn Villreinjakt Nordfjella 2016Villreinutvalet for Nordfjella35 000Miljødirektoratet2016Delvis innvilget
Registrering av villreinens områdebruk NordfjellaVillreinutvalet for Nordfjella Miljødirektoratet2016Ikke behandlet
VillreinjaktoppsynVillreinutvalet for Nordfjella35 000Miljødirektoratet2015Delvis innvilget
Overvaking villrein NordfjellaVillreinutvalet for Nordfjella40 000Miljødirektoratet2015Innvilget som omsøkt
Registrering av områdebruk villreinVillreinutvalet for Nordfjella20 000Miljødirektoratet2014Delvis innvilget
Villreinjaktoppsyn Nordfjella 2014Villreinutvalet for Nordfjella50 000Miljødirektoratet2014Innvilget som omsøkt
Kjeveinnsamling og -granskingVillreinutvalet for Nordfjella 2 mottakere2014Ikke behandlet
Oppsyn VillreinjaktVillreinutvalet for Fjellheimen Villreinutval21 000Miljødirektoratet2019Delvis innvilget
Oppsyn villreinjaktVillreinutvalet for Fjellheimen VillreinutvalStatsforvalteren i Vestland2019Ikke realitetsbehandlet
Teljing av villreinVillreinutvalet for Fjellheimen Villreinutval10 000Statsforvalteren i Vestland2019Delvis innvilget
Kartleggingsprosjekt i Fjellheimen VillreinområdeVillreinutvalet for Fjellheimen Villreinutval150 000Miljødirektoratet2018Delvis innvilget
Kartfesting av områdebruk og trekkruter,FjellheimeVillreinutvalet for Fjellheimen Villreinutval30 0002 mottakere2018Innvilget som omsøkt, Delvis innvilget
Oppsyn under villreinjakt 2018Villreinutvalet for Fjellheimen Villreinutval24 500Miljødirektoratet2018Delvis innvilget
Teljing av villrein, vinter og sommarVillreinutvalet for Fjellheimen Villreinutval15 000Fylkesmannen i Sogn og Fjordane (før 1.1.2019)2018Delvis innvilget
Teljing av villrein, vinter og sommarVillreinutvalet for Fjellheimen Villreinutval2 mottakere2017Avslått, Delvis innvilget
Villreinoppsyn 2017Villreinutvalet for Fjellheimen villreinområde17 500Miljødirektoratet2017Delvis innvilget
Villreinoppsyn 2016Villreinutvalet for Fjellheimen villreinområde19 000Miljødirektoratet2016Delvis innvilget
Søknad om trykking og utgivelse av temahefte 2021VILLREINRÅDET I NORGE70 000Miljødirektoratet2021Innvilget som omsøkt
Søknad om tilskudd til fagdag Villrein 2021VILLREINRÅDET I NORGE70 000Miljødirektoratet2021Innvilget som omsøkt
Tilskudd til utgivelse av Villreinen 2021VILLREINRÅDET I NORGE250 000Miljødirektoratet2021Innvilget som omsøkt
Poster per side61 - 90 of 4179 items