Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Gaupesporing sesongen 2020 - 2021Norges Jeger Og Fiskerforbund1 018 142Miljødirektoratet2020Innvilget som omsøkt
Gaupesporing vinteren 2017-2018Norges Jeger- og Fiskerforbund1 006 000Miljødirektoratet2017Innvilget som omsøkt
Elgprosjektet på VegaNorges Teknisk-naturvitenskapelige Universitet Ntnu1 000 000Miljødirektoratet2020Innvilget som omsøkt
NJFFs kvinnesatsing Norges Jeger- og Fiskerforbund1 000 000Miljødirektoratet2019Delvis innvilget
NJFFs kvinnesatsing Norges Jeger- og Fiskerforbund1 000 000Miljødirektoratet2018Delvis innvilget
TILSKUDD TIL FORSKNING BIFANGST AV SJØFUGL 2017Norsk Institutt for Naturforskning (NINA)1 000 000Miljødirektoratet2017Innvilget som omsøkt
NJFF Jenter Norges Jeger- og Fiskerforbund1 000 000Miljødirektoratet2017Delvis innvilget
NJFF JenterNorges Jeger- og Fiskerforbund1 000 000Miljødirektoratet2015Delvis innvilget
NJFF JenterNorges Jeger- og Fiskerforbund1 000 000Miljødirektoratet2014Delvis innvilget
DeerUnitAtle Mysterud1 000 000Miljødirektoratet2014Innvilget som omsøkt
FOU FJELLREV, RØDREV OG FJELLØKOSYSTEM Norsk institutt for naturforskning994 000Miljødirektoratet2016Delvis innvilget
FOU FJELLREV, RØDREV OG FJELLØKOSYSTEMNorsk institutt for naturforskning975 000Miljødirektoratet2017Delvis innvilget
Genetikk og følsomhet for CWDNMBU950 00010 mottakere2017Innvilget som omsøkt, Avslått, Avslått, Avslått, Avslått, Avslått, Avslått, Avslått
FOU FJELLREV, RØDREV OG FJELLØKOSYSTEMNorsk institutt for naturforskning950 000Miljødirektoratet2015Delvis innvilget
Ettersøkshunden - videreutvikling i 2013Norges Jeger- og Fiskerforbund925 000Miljødirektoratet2013Innvilget som omsøkt
Fysiologiske sensorer som forvaltningsverktøyJon M. Arnemo901 500Miljødirektoratet2015Delvis innvilget
SKANDULV: Kildebestand, trender og økosystemeffektHØGSKOLEN I INNLANDET900 000Miljødirektoratet2021Innvilget som omsøkt
SKANDULV: Kildebestand, trender og økosystemeffektHøgskolen I Innlandet900 000Miljødirektoratet2020Innvilget som omsøkt
SKANDULV-Kildebestand, trender & økosystemeffekterHøgskolen i Innlandet, Evenstad 900 000Miljødirektoratet2019Innvilget som omsøkt
Økologi og forvaltning av ulv i flerartsperspektivHøgskolen i Innlandet, Evenstad 900 000Miljødirektoratet2017Delvis innvilget
Følgeprosjekt i Rondane villreinområde 2016-2019Norsk Villreinsenter Nord900 000Miljødirektoratet2017Innvilget som omsøkt
Økologi og forvaltning av ulv i flerartsperspektivHøgskolen i Innlandet, Evenstad 900 000Miljødirektoratet2016Delvis innvilget
Økologi og forvaltning av ulv i fleratsperspektivHøgskolen i Innlandet, Evenstad 900 000Miljødirektoratet2015Delvis innvilget
Viltpåkjørsler – komparativt studie Norsk institutt for naturforskning900 000Miljødirektoratet2015Delvis innvilget
SKANDULV - Bestand, Demogenetikk, ØkosystemeffektHøgskolen i Innlandet, Evenstad 900 000Miljødirektoratet2014Innvilget som omsøkt
SKANDULV - Bestand, Demogenetikk, ØkosystemeffektHøgskolen i Innlandet, Evenstad 900 000Miljødirektoratet2013Delvis innvilget
Forbedret forvalting av og kontroll av rødrevInstitutt for naturforvaltning, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet890 000Miljødirektoratet2016Delvis innvilget
Bestandsovervåking av gaupeNorges Jeger- og Fiskerforbund855 000Miljødirektoratet2015Innvilget som omsøkt
Villsvin – ettersøkskurs og utd. av villsvinhunderNorges Jeger- og Fiskerforbund850 000Miljødirektoratet2015Innvilget som omsøkt
Elgprosjektet VegaNORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET NTNU800 000Miljødirektoratet2021Innvilget som omsøkt
Poster per side61 - 90 of 4179 items