Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Introjakt storviltNORGES JEGER- OG FISKERFORBUND MØRE OG ROMSDAL Møre og Romsdal fylkeskommune2021Ikke behandlet
Elgbeitetakst ØyerGAUSDAL KOMMUNE Innlandet fylkeskommune2021Ikke behandlet
Gjess i Ytre Oslofjord: bidrag til forvaltningSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA 2 mottakere2021Ikke behandlet
Vipeprosjekt 2021NORDRE FOLLO KOMMUNE Statsforvalteren i Oslo og Viken2021Ikke behandlet
Introjakt småviltNORGES JEGER- OG FISKERFORBUND MØRE OG ROMSDAL Møre og Romsdal fylkeskommune2021Ikke behandlet
Helikoptertelling av elg - Kvænangen kommuneKVÆNANGEN KOMMUNE Troms og Finnmark fylkeskommune2021Ikke behandlet
Rehabilitering av dagrovfugler og uglerNORGES MILJØ- OG BIOVITENSKAPELIGE UNIVERSITET (NMBU) Statsforvalteren i Innlandet2021Ikke behandlet
Registrering av vandrefalk i Indre ØstfoldINDRE ØSTFOLD KOMMUNE Statsforvalteren i Oslo og Viken2021Ikke behandlet
Byttedyr hos kongeørn: VideoovervåkingNORGES MILJØ- OG BIOVITENSKAPELIGE UNIVERSITET (NMBU) Statsforvalteren i Innlandet2021Ikke behandlet
Bestandsestimering av hjort ved hjelp av dronerUNIVERSITETET I OSLO Vestland fylkeskommune2021Ikke behandlet
Hvitkinngås og effekt av lokalforvaltningstiltak MNORSK ORNITOLOGISK FORENING Miljødirektoratet2021Ikke behandlet
Effekter av klimastress på beiteplanterNIBIO - NORSK INSTITUTT FOR BIOØKONOMI Møre og Romsdal fylkeskommune2021Ikke behandlet
Bruk av drone til kartlegging av ærfuglSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA Vestland fylkeskommune2021Ikke behandlet
Temakvelder 2021MÅLSELV KOMMUNE Troms og Finnmark fylkeskommune2021Ikke behandlet
Forvaltning av hjort i VestlandNORGES BONDELAG Vestland fylkeskommune2021Ikke behandlet
Søknad om vilttiltak 2021 – GOOSEHUNTSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA Statsforvalteren i Trøndelag2021Ikke behandlet
Endring av jakttidsstart på grågås (Anser anser) iNORGES BONDELAG Miljødirektoratet2021Ikke behandlet
Hvilken innvirkning har ulven på verdien av jakt?HØGSKOLEN I INNLANDET Miljødirektoratet2021Ikke behandlet
Jaktopplæring for ungdom og førstegangsjegereNORGES JEGER OG FISKEFORBUND OPPLAND Innlandet fylkeskommune2021Ikke behandlet
Hekkesuksess hos kongeørn i NorgeSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA Miljødirektoratet2021Ikke behandlet
A thriving coast- otter, mink and seabirdsSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA 3 mottakere2021Ikke behandlet
aldersregistrering og kohortanalyse av hjortAUSTRHEIM KOMMUNE Vestland fylkeskommune2021Ikke behandlet
Elgdiett i klimaendringHØGSKOLEN I INNLANDET Innlandet fylkeskommune2021Ikke behandlet
aldersregistrering og kohortanalyse av hjortALVER KOMMUNE Vestland fylkeskommune2021Ikke behandlet
Bukketelling på DalsidaTARANDUS AS Statsforvalteren i Innlandet2021Ikke behandlet
Innsamling av kjever på hjort for alder.Sveinung Idar Giske Møre og Romsdal fylkeskommune2021Ikke behandlet
Forflytninger, bestand og økologi hos lappugleNORSK ORNITOLOGISK FORENING 3 mottakere2021Ikke behandlet
Forflytninger, bestand og økologi hos lappugle MNORSK ORNITOLOGISK FORENING Miljødirektoratet2021Ikke behandlet
Kartlegging av trekk og vinterområder hos boltit MNORSK ORNITOLOGISK FORENING Miljødirektoratet2021Ikke behandlet
spatial integrated population modelSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA Miljødirektoratet2021Ikke behandlet
Poster per side61 - 90 of 4159 items