Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Uttak av mink GROV SERVICE AS Statsforvalteren i Agder2023Levert
DNA-analyser som støtte for hjorteforvaltningenSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA Trøndelag fylkeskommune2023Levert
Snøuglas økologi og bestandsforholdSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA Miljødirektoratet2023Levert
Gås og landbruk- Forvaltning, jakt og skadefellingNORGES BONDELAG Statsforvalteren i Vestland2023Levert
Kartlegging av skader på skog forårsaket av viltVERDAL KOMMUNE Trøndelag fylkeskommune2023Levert
Overvåking av overlevelse hos hubroSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA Miljødirektoratet2023Levert
Kurs i slakting av hjortevilt for ettersøkslag.HADSEL KOMMUNE Nordland fylkeskommune2023Levert
Gjess i Vestfold og TelemarkSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA Statsforvalteren i Vestfold og Telemark2023Levert
Overvåking og ringmerking av skarver (S)BIRDLIFE NORGE 6 mottakere2023Levert
VillDrone – Bruk av droner til å registrere hjortNIBIO - NORSK INSTITUTT FOR BIOØKONOMI Møre og Romsdal fylkeskommune2023Levert
Kontaktutvalg for hjorteviltforvaltningenMIDTRE GAULDAL KOMMUNE Trøndelag fylkeskommune2023Levert
Overvaking av havørn i Vestland (S)BIRDLIFE NORGE Statsforvalteren i Vestland2023Levert
Viltvarsling og sjåfør : hvordan kommuniserer viIMSA KNOWLEDGE COMPANY AS Innlandet fylkeskommune2023Levert
SØKNAD OM TILSKUDD FOR BRUK AV DRONER FOR KARTLEGGHADSEL KOMMUNE Nordland fylkeskommune2023Levert
Kartlegging av beverHITRA KOMMUNE Trøndelag fylkeskommune2023Levert
Kartlegging av sporvefugl i Svorklia naturreservatNORSK ORNITOLOGISK FORENING AVD. MØRE OG ROMSDAL 2 mottakere2023Levert
Tiltak for amfibier DOKKADELTAET NASJONALE VÅTMARKSSENTER AS Statsforvalteren i Innlandet2023Levert
Trekkfuglovervåking ved Lista FuglestasjonBIRDLIFE NORGE Statsforvalteren i Agder2023Levert
StorviltjaktkursNJFF SØR-TRØNDELAG Trøndelag fylkeskommune2023Levert
Økologisk tilstand i Hardangervidda nasjonalparkBIOFOKUS 3 mottakere2023Levert
VesthjortNIBIO - NORSK INSTITUTT FOR BIOØKONOMI 2 mottakere2023Levert
Utvidelse av merkeprosjekt elg i TrøndelagMIDTRE GAULDAL KOMMUNE Trøndelag fylkeskommune2023Levert
Jakt på ulike arterNJFF SØR-TRØNDELAG Trøndelag fylkeskommune2023Levert
Drone m/varmesøkende kamera for å redde rådyrkjeNORGES JEGER- OG FISKERFORBUND MØRE OG ROMSDAL Møre og Romsdal fylkeskommune2023Levert
Hjorten i TrøndelagFAUN NATURFORVALTNING AS Trøndelag fylkeskommune2023Levert
Kartlegging av hubro NORSK ORNITOLOGISK FORENING AVD. MØRE OG ROMSDAL Statsforvalteren i Møre og Romsdal2023Levert
Interkommunalt samarbeid: Droner i viltforvaltningDØNNA KOMMUNE Nordland fylkeskommune2023Levert
Kurs i hjemmeladningNJFF SØR-TRØNDELAG Trøndelag fylkeskommune2023Levert
Slaktefasiliteter ferdigstillelseNORGES JEGER- OG FISKERFORBUND MØRE OG ROMSDAL Møre og Romsdal fylkeskommune2023Levert
ElgbeiteregistreringSNÅSA KOMMUNE Trøndelag fylkeskommune2023Levert
Poster per side61 - 90 of 5086 items