Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Digitalisering av eldre ringmerkingsdataMUSEUM STAVANGER ASMiljødirektoratet2021Avslått
Questioning Bycatch - What is the true scale STIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINAMiljødirektoratet2021Avslått
Kartlegging av småsalamander på JærenECOFACT SØRVEST ASStatsforvalteren i Rogaland2021Avslått
Etablering av skadefellingslag for store rovdyrKARASJOGA GIELDA / KARASJOK KOMMUNEStatsforvalteren i Troms og Finnmark2021Avslått
Genetisk analyser og praktisk hjorteforvaltningSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINAMiljødirektoratet2021Avslått
Hjortedyr:diett, parasitter og bestandsbegrensningSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINAMiljødirektoratet2021Avslått
Scenario analyse Øyulvsbu og formidlingSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINAStatsforvalteren i Agder2021Avslått
Innkjøp av drone til bruk i viltforvaltningenMOSS KOMMUNEViken fylkeskommune2021Avslått
Holdninger til (re)etablering av villsvin i NorgeSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINAMiljødirektoratet2021Avslått
Regional elgbeitetaksering i AgderVENNESLA KOMMUNEAgder fylkeskommune2021Avslått
Trykking av temahefte om skadd rovfuglNORSK FALKEJAKT FORBUNDMiljødirektoratet2021Avslått
Kartlegging av fuglefaunaen i Nålbogen naturreservSELBU FJELLSTYREStatsforvalteren i Trøndelag2021Avslått
Kartlegging av tretåspett i Surnadal og TingvollNORSK ORNITOLOGISK FORENING AVD. MØRE OG ROMSDALStatsforvalteren i Møre og Romsdal2021Avslått
Reirhyller i krykkjekoloni på OnaONA OG HUSØY VELFORENINGStatsforvalteren i Møre og Romsdal2021Avslått
Jakt for jenter i BJFBERGENS JÆGER- OG FISKERFORENINGMiljødirektoratet2021Avslått
Vilt i og ved vann i Bergen kommuneBERGEN KOMMUNEVestland fylkeskommune2021Avslått
Overvåking av fjellmyrløper i OpplandNORSK ORNITOLOGISK FORENING, AVDELING OPPLANDStatsforvalteren i Innlandet2021Avslått
Viltstell - Utsetting av hare VINDAFJORD JAKT OG FISKELAGRogaland fylkeskommune2021Avslått
Bevare/unngå skade på rødyrkje førsteslåttYngve VigelandAgder fylkeskommune2020Avslått
Restaurering av salamanderdammer - hydrologiSciencemonastery AsMiljødirektoratet2020Avslått
Opplæringsjakt i skolenForollhogna VillreinvaldStatsforvalteren i Innlandet2020Avslått
Grunneierbasert hjorteforvaltning i Vestland fylkeNorges BondelagMiljødirektoratet2020Avslått
Tiltaksplan for skogsfugl - Modellering og kartlegNorconsult AsViken fylkeskommune2020Avslått
BJØRNEBINNER I INNLANDETHøgskolen I InnlandetStatsforvalteren i Innlandet2020Avslått
Videreføring av prosjektet «Saltslikkesteiner som Stiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning NinaMiljødirektoratet2020Avslått
Lage en app for registrering av felte villsvinStiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning NinaMiljødirektoratet2020Avslått
Hvordan påvirkes viltet av fyrverkeri på nyttårsaNorges Miljø- Og Biovitenskapelige Universitet (nmbu)Statsforvalteren i Oslo og Viken2020Avslått
Hvitryggspettens økologi i vestnorske furuskogerNni Resources AsStatsforvalteren i Vestland2020Avslått
Moose reproduction in a changing climateHøgskolen I InnlandetMiljødirektoratet2020Avslått
Endringer i alpine fuglesamfunnNni Resources AsStatsforvalteren i Vestland2020Avslått
Poster per side61 - 90 of 4176 items