Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Næringsvalg hos havørnNNI RESOURCES ASStatsforvalteren i Vestland2021Avslått
Slått og Rådyrprosjekt i Lillestrøm kommuneANDERS AASViken fylkeskommune2021Avslått
oppsyn under villreinjaktFJELLHEIMEN GRUNNEIGARSAMSKIPNAD OG VILLREINUTVALStatsforvalteren i Vestland2021Avslått
Orrfugl i Vestland fylkeNNI RESOURCES AS Vestland fylkeskommune2021Ikke behandlet
Overvåking av fugler v ringmerking i Øvre PasvikNORSK ORNITOLOGISK FORENING20 000Statsforvalteren i Troms og Finnmark2021Delvis innvilget
Flaggermuskartlegging i nordre TrøndelagNATUROBSERVATØREN Per Inge Værnesbranden Statsforvalteren i Trøndelag2021Ikke behandlet
Utvidet overvåking av grågåsSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA Miljødirektoratet2021Ikke behandlet
Fugler og fuglefolk i Aust-Agder - JubileumsbokNORSK ORNITOLOGISK FORENING AVD. AUST-AGDER Statsforvalteren i Agder2021Ikke behandlet
Grågåsundersøkelser i Rogaland og VestlandSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA7 0002 mottakere2021Innvilget som omsøkt, Delvis innvilget
Overvåkning av fjæreplyttLONGYEARBYEN FELTBIOLOGISKE FORENINGStatsforvalteren i Troms og Finnmark2021Ikke realitetsbehandlet
Overvaking av havørn i Møre og RomsdalNORSK ORNITOLOGISK FORENING Statsforvalteren i Møre og Romsdal2021Ikke behandlet
Grågåsundersøkelser i Troms og FinnmarkSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA46 600Statsforvalteren i Troms og Finnmark2021Delvis innvilget
Hekkende andefugler i kystlandskapetNNI RESOURCES AS Vestland fylkeskommune2021Ikke behandlet
Fugler og fuglefolk i Aust-Agder - JubileumsbokNORSK ORNITOLOGISK FORENING AVD. AUST-AGDER Agder fylkeskommune2021Ikke behandlet
Grågåsundersøkelser i NordlandSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA50 000Statsforvalteren i Nordland2021Delvis innvilget
Virkninger av introdusert fiskeart på vannfuglerNNI RESOURCES AS Vestland fylkeskommune2021Ikke behandlet
Grågåsundersøkelser i TrøndelagSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA Statsforvalteren i Trøndelag2021Ikke behandlet
Overvaking av havørn i VestlandNORSK ORNITOLOGISK FORENINGStatsforvalteren i Vestland2021Avslått
Grågåsundersøkelser i Møre og RomsdalSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA Statsforvalteren i Møre og Romsdal2021Ikke behandlet
Orrfugl i kystlandskapet på VestlandetNNI RESOURCES AS Vestland fylkeskommune2021Ikke behandlet
økt oppslutning sett og skutt rogalandUTMARKSAVDELINGA VEST AS Rogaland fylkeskommune2021Ikke behandlet
Overvåking av hekkende hvitkinngås STIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA20 500Statsforvalteren i Rogaland2021Innvilget som omsøkt
Bondelagets gåseprosjektNORGES BONDELAG Miljødirektoratet2021Ikke behandlet
Kartlegging av hekkende jaktfalk i Buskerud 2021FURUSETH LARS-EGIL27 000Statsforvalteren i Oslo og Viken2021Innvilget som omsøkt
Tilskot til vilttiltak - interaktivt spelBLÅST SPEL AS Møre og Romsdal fylkeskommune2021Ikke behandlet
økt andel bestandsplanUTMARKSAVDELINGA VEST AS 2 mottakere2021Ikke behandlet
Halsmerking av grågåsSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA Miljødirektoratet2021Ikke behandlet
Trekk og habitatbruk hos fiskeørnNORSK ORNITOLOGISK FORENING 3 mottakere2021Ikke behandlet
Trekk og habitatbruk hos fiskeørn (M)NORSK ORNITOLOGISK FORENING Miljødirektoratet2021Ikke behandlet
GrågåsundersøkelserSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA Miljødirektoratet2021Ikke behandlet
Poster per side61 - 90 of 4158 items