Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Hjort 2015Stiftelsen Norsk Hjortesenter5 mottakere2015Avslått, Avslått, Ikke realitetsbehandlet, Innvilget som omsøkt
Lappuglas vandringsmønster og habitatbrukNorsk Ornitologisk Forening 5 mottakere2015Ikke behandlet
Tellinger av mytende grågjess på ØstlandetNorsk institutt for naturforskning8 6005 mottakere2015Innvilget som omsøkt, Innvilget som omsøkt, Innvilget som omsøkt, Avslått
GPS-prosjekt på villrein i Setesdal-RyfylkeNorsk Villreinsenter Sør50 0005 mottakere2015Innvilget som omsøkt, Innvilget som omsøkt, Delvis innvilget, Avslått, Avslått
GPS-merkeprosjekt på villrein i Setesdal-RyfylkeNorsk Villreinsenter Sør50 0005 mottakere2014Innvilget som omsøkt, Innvilget som omsøkt, Innvilget som omsøkt, Avslått
Reinsdyr og lineære inngrepInstitutt for Naturforvaltning, Universitetet for Miljø- og Biovitenskap 5 mottakere2013Ikke behandlet
Handbok i praktisk hjorteforvaltingStiftelsen Norsk Hjortesenter5 mottakere2013Avslått
Forvaltning av hjortebestand 2013-2017Sogn og Fjordane Skogeigarlag5 mottakere2013Avslått, Avslått
Stedtrohet, habitatvalg og trekk hos åkerrikseBIRDLIFE NORGE 6 mottakere2022Ikke behandlet
HettemåkekartleggingBIRDLIFE NORGE20 0006 mottakere2022Delvis innvilget, Delvis innvilget, Innvilget som omsøkt, Innvilget som omsøkt, Delvis innvilget, Innvilget som omsøkt
Forvaltningsgrunnlag jerpeHØGSKOLEN I INNLANDET6 mottakere2021Avslått, Avslått, Avslått, Avslått, Avslått, Delvis innvilget
URBPOPSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA14 0006 mottakere2021Delvis innvilget, Delvis innvilget, Delvis innvilget, Avslått, Avslått
SUSTHERBStiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina260 0006 mottakere2020Innvilget som omsøkt, Delvis innvilget, Innvilget som omsøkt, Delvis innvilget, Innvilget som omsøkt
Overlevelse hos utsatt Rapphøns og Fasan i NorgeStiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina6 mottakere2019Avslått, Avslått, Avslått, Innvilget som omsøkt
SUSTHERBNorsk institutt for naturforskning260 0006 mottakere2019Innvilget som omsøkt, Innvilget som omsøkt, Delvis innvilget, Delvis innvilget, Innvilget som omsøkt
Raudrev på Hardangervidda Norsk institutt for naturforskning17 5006 mottakere2018Innvilget som omsøkt, Avslått, Innvilget som omsøkt, Avslått, Innvilget som omsøkt
EN LEVENDE KYST – Overvåking reetablering av oter Norsk institutt for naturforskning15 0006 mottakere2018Delvis innvilget, Avslått, Delvis innvilget, Avslått, Avslått
Fjellets ressursgrunnlagHøgskolen i Sørøst-Norge6 mottakere2018Avslått, Avslått, Avslått, Avslått, Avslått, Delvis innvilget
GPS-merking villrein HV&NF, ferdsel HVNorsk Villreinsenter Sør80 0006 mottakere2017Delvis innvilget, Avslått, Avslått, Avslått, Avslått
Oter tilbake til kysten - kunnskapsstatus bifangstNorsk institutt for naturforskning6 mottakere2016Avslått, Delvis innvilget, Delvis innvilget, Ikke realitetsbehandlet, Ikke realitetsbehandlet
Reetablering av oter på SørlandetNorsk institutt for naturforskning 6 mottakere2016Ikke behandlet
C14-datering av byttedyrbein fra hubrohyllerNorsk Ornitologisk Forening100 0006 mottakere2016Innvilget som omsøkt, Avslått, Delvis innvilget, Delvis innvilget
Human jakutøvelse og bruk av ettersøkshundHordaland Elghundklubb6 mottakere2015Avslått, Avslått, Avslått, Avslått
Kartlegging og overvåking av hekkende vandrefalkOdd Taale Frydenlund Steen30 0006 mottakere2015Delvis innvilget, Delvis innvilget, Delvis innvilget, Innvilget som omsøkt, Delvis innvilget
Kartlegging av trekk og vinterområder for boltitNorsk Ornitologisk Forening6 mottakere2014Avslått, Delvis innvilget, Avslått, Delvis innvilget, Avslått
FORSTYRRELSE AV FJELLREV? Norsk institutt for naturforskning 6 mottakere2014Ikke behandlet
Vegetasjonsanalyser i forbindelse med uthegningerNorsk institutt for naturforskning150 0006 mottakere2014Delvis innvilget, Delvis innvilget, Delvis innvilget
Kartlegging og overvåking av hekkende vandrefalkOdd Taale Frydenlund Steen30 0006 mottakere2014Delvis innvilget, Delvis innvilget, Avslått, Delvis innvilget
Hønsefuglportalen – Søknad DN og fylkeskommunerNorsk institutt for naturforskning200 0006 mottakere2013Delvis innvilget, Avslått
Kartlegging av trekk og vinterområder for boltitNorsk Ornitologisk Forening6 mottakere2013Avslått, Delvis innvilget, Delvis innvilget
Poster per side841 - 870 of 4647 items