Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Trekktelling av elgOppland Hjorteviltregion Oppland fylkeskommune (før 1.1.2020)2014Ikke behandlet
Møkkinventering i vinterbeiteområderElgregionen Trysil-Rendalen-Åmot (TRÅ) Hedmark fylkeskommune (før 1.1.2020)2014Ikke behandlet
Kartlegging av småpattedyr i Sør-TrøndelagGeorg Bangjord10 000Fylkesmannen i Sør-Trøndelag (før 1.1.2018)2014Delvis innvilget
Kartlegging av hønsehauk i indre ØstfoldMats Finne30 0002 mottakere2014Delvis innvilget, Avslått
SørHjort - Et merkeprosjekt for hjort NIBIO100 0003 mottakere2014Innvilget som omsøkt, Delvis innvilget
Regionalt viltsamarbeid Sør-HelgelandBrønnøy kommune Nordland fylkeskommune2014Ikke behandlet
Fallviltarbeid - storviltmøteporsgrunn5 000Telemark fylkeskommune (før 1.1.2020)2014Delvis innvilget
Registreringer av nye gåseområder i Nord-TrøndelagNorsk institutt for naturforskning Fylkesmannen i Nord-Trøndelag (før 1.1.2018)2014Ikke behandlet
Prosjektet "På spor etter rødreven"NJFF Hedmark Hedmark fylkeskommune (før 1.1.2020)2014Ikke behandlet
Hekke- og myteområder for sædgås i Nord-TrøndelagNord universitet 100 0002 mottakere2014Delvis innvilget
Kartlegging av flaggermus i temperaturgradientMichaelsen Biometrika60 000Miljødirektoratet2014Delvis innvilget
Flaggermus og gatelysMichaelsen Biometrika Miljødirektoratet2014Ikke behandlet
Ammunisjonsguide for jegereNorges Jeger- og Fiskerforbund100 000Miljødirektoratet2014Delvis innvilget
Drift av ringmerkingssentralen i 2014Museum Stavanger, Ringmerkingssentralen500 000Miljødirektoratet2014Delvis innvilget
Prosjekt ”Urbane måker” i Oslo og AkershusCEES, Institutt for biovitenskap, P.O. Box 1066 Blindern, 0316 OSLO 3 mottakere2014Ikke behandlet
Viltlagetablering med bestandsplan og informasjonRennesøy Viltlag Rogaland fylkeskommune2014Ikke behandlet
Rapport "Elg og hjort i Vest-Agder"Vest-Agder fylkeskommune2 mottakere2014Avslått, Innvilget som omsøkt
Viltfaglige seminarerVest-Agder fylkeskommune20 000Vest-Agder fylkeskommune (før 1.1.2020)2014Delvis innvilget
Søknad om støtte til utgivelse av Villreinen 2014Villreinrådet i Norge200 000Miljødirektoratet2014Innvilget som omsøkt
Revejaktkurs 2014Ernst Ketil Eriksen 2 mottakere2014Ikke behandlet
Fangst på svermeplass for flaggermus Flostranda NRMichaelsen Biometrika Fylkesmannen i Sogn og Fjordane (før 1.1.2019)2014Ikke behandlet
Rapport om flaggermus i HordalandMichaelsen Biometrika Fylkesmannen i Hordaland (før 1.1.2019)2014Ikke behandlet
Digitalisering av eldre ringmerkingsdataMuseum Stavanger, Ringmerkingssentralen150 000Miljødirektoratet2014Delvis innvilget
Lappuglas vandringsmønster og habitatbrukAgder naturmuseum og botaniske hage3 mottakere2014Avslått, Delvis innvilget
Søknad om støtte til prosjekt ”Urbane måker”CEES, Institutt for biovitenskap, P.O. Box 1066 Blindern, 0316 OSLO 2 mottakere2014Ikke behandlet
Smårovviltprosjekt i ØstfoldNorges Jeger- og fiskerforbund ØstfoldFylkesmannen i Østfold (før 1.1.2019)2014Avslått
Seminar forvaltning og jakt på gåsNorges Jeger- og fiskerforbund ØstfoldFylkesmannen i Østfold (før 1.1.2019)2014Avslått
Kurs i jakt på gåsNorges Jeger- og fiskerforbund ØstfoldFylkesmannen i Østfold (før 1.1.2019)2014Avslått
Fellefangst i NordBodø jeger-og fiske forening2 mottakere2014Ikke realitetsbehandlet
Jaktfalk i HordalandNOF Hordaland Fylkesmannen i Hordaland (før 1.1.2019)2014Ikke behandlet
Poster per side841 - 870 of 4650 items