Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Estimering av høstbest. av grågås i Norge, del IISTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA523 000Miljødirektoratet2022Delvis innvilget
Ekstensiv overvåking av utvalgte hekketerritorier STATSKOG SF50 000Miljødirektoratet2022Delvis innvilget
Ekstensiv overvåking av utvalgte hekketerritorier STATSKOG SF25 000Statsforvalteren i Troms og Finnmark2022Delvis innvilget
Elg i endringHØGSKOLEN I INNLANDET200 000Innlandet fylkeskommune2022Delvis innvilget
Hvitkinngås og skadefelling: utprøving av tiltakSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA90 000Miljødirektoratet2022Delvis innvilget
Tiltak for bakkehekkende fugler i kulturlandskapNOF HADELAND LOKALLAG25 000Statsforvalteren i Oslo og Viken2022Delvis innvilget
ViltkartleggingRÆLINGEN KOMMUNE85 000Viken fylkeskommune2022Delvis innvilget
Økologi og overvåking av spurveugleIngar Jostein Øien5 000Statsforvalteren i Trøndelag2022Delvis innvilget
Overvåking av ærfuglbestanden i OslofjordenSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA225 000Miljødirektoratet2022Delvis innvilget
Uttesting av metoder for skånsom innhenting av DNASTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA300 000Miljødirektoratet2022Delvis innvilget
Fuglekasser i by og bynære områderNORGES JEGER- OG FISKERFORBUND OSLO30 000Oslo fylkeskommune 2022Delvis innvilget
Varmesøkende droneBIRKENES KOMMUNE40 000Agder fylkeskommune2022Delvis innvilget
Bestandstetthet og ungeproduksjon hos havørn i TroSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA100 000Miljødirektoratet2022Delvis innvilget
Nasjonal ekspert EGMPSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA210 000Miljødirektoratet2022Delvis innvilget
Vurdering av elg og hjortebestanden i NesbyenNESBYEN KOMMUNE20 000Viken fylkeskommune2022Delvis innvilget
Registrering av trekkelg ut fra Murudalen.FRON FJELLSTYRE40 000Innlandet fylkeskommune2022Delvis innvilget
Kartlegging av skader på skog forårsaket av viltVERDAL KOMMUNE40 000Trøndelag fylkeskommune2022Delvis innvilget
Overvaking av havørn i Møre og RomsdalBIRDLIFE NORGE20 000Statsforvalteren i Møre og Romsdal2022Delvis innvilget
Hettemåkekartlegging (M)BIRDLIFE NORGE55 000Miljødirektoratet2022Delvis innvilget
Ringmerking av gråmåke i og rundt OslofjordenBIRDLIFE NORGE20 000Statsforvalteren i Oslo og Viken2022Delvis innvilget
Inventering av hekkende våtmarksfugl på SmølaNORSK ORNITOLOGISK FORENING AVD. MØRE OG ROMSDAL83 544Statsforvalteren i Møre og Romsdal2022Delvis innvilget
Sikring og utvikling av www.dyrepoisjoner.noSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA235 000Miljødirektoratet2022Delvis innvilget
Revidering av forvaltningsplan for grågås 2022PORSANGER KOMMUNE30 000Statsforvalteren i Troms og Finnmark2022Delvis innvilget
Tiltak for hekkande vipe i 2022NORSK ORNITOLOGISK FORENING AVD. MØRE OG ROMSDAL40 000Statsforvalteren i Møre og Romsdal2022Delvis innvilget
Questioning Bycatch - Impacts STIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA40 000Statsforvalteren i Vestland2022Delvis innvilget
Informasjons og skoleringstiltak vilt 2022NORGES JEGER OG FISKEFORBUND - NORD TRONDELAG137 000Trøndelag fylkeskommune2022Delvis innvilget
Fagkvelder om elg og elgforvaltningUTMARKSFORVALTNINGEN AS20 000Viken fylkeskommune2022Delvis innvilget
Videreføring - bestandsovervåking på gås 2022PORSANGER KOMMUNE40 000Statsforvalteren i Troms og Finnmark2022Delvis innvilget
Sjøfuglregistrering i Porsangerfjord IBA MBIRDLIFE NORGE15 000Miljødirektoratet2022Delvis innvilget
Bestandsvekst og effekter av jakt på rødrevSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA250 000Miljødirektoratet2022Delvis innvilget
Poster per side841 - 870 of 4650 items