Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Ettersøkskurs, viderutdanning og oppdateringNorges Jeger- og Fiskerforbund20 000Finnmark fylkeskommune (før 1.1.2020)2015Delvis innvilget
ETTERSØKSRINGEN FOR SKADET HJORTEVILTEttersøksringen for skadet hjortevilt2 mottakere2017Avslått, Delvis innvilget
EttersøksseminarNORGES JEGER- OG FISKERFORBUND MØRE OG ROMSDAL Møre og Romsdal fylkeskommune2022Ikke behandlet
Ettersøksseminarer for fallviltjegereNORGES JEGER- OG FISKEFORBUND BUSKERUD100 000Viken fylkeskommune2022Innvilget som omsøkt
Ettersøksundersøkelse 2013-2014NORGES JEGER- OG FISKERFORBUND MØRE OG ROMSDAL Møre og Romsdal fylkeskommune2014Ikke behandlet
Ettersøksundersøking NJFF Sogn og Fjordane Fylkesmannen i Sogn og Fjordane (før 1.1.2019)2013Ikke behandlet
European Goose Management PlatformNorsk institutt for naturforskning100 000Miljødirektoratet2018Delvis innvilget
European Goose Management Platform 2019Norsk institutt for naturforskning100 000Miljødirektoratet2019Delvis innvilget
Evaluering av hjorteviltbestandene i region 4Malvik kommune50 000Trøndelag fylkeskommune2018Delvis innvilget
Evaluering av metodikk for overvåking av gaupeNorsk institutt for naturforskning Miljødirektoratet2014Ikke behandlet
Evaluering av storsalamanderforvaltningNorsk institutt for naturforskning200 000Miljødirektoratet2016Innvilget som omsøkt
Evaluering av stress for hare jaget av hundHøgskolen I Innlandet350 000Miljødirektoratet2020Delvis innvilget
Evaluering estimeringsmetodikk og predatoreffekterUniversitetet i TromsøFinnmark fylkeskommune (før 1.1.2020)2014Avslått
Evaluering Faunapassasjer, E18 Tvedestrand-ArendalFaun Naturforvaltning ASFylkesmannen i Aust-Agder (før 1.1.2019)2015Avslått
Evaluering Faunapassasjer, E18 Tvedestrand-ArendalFaun Naturforvaltning AS15 000Aust-Agder fylkeskommune (før 1.1.2020)2015Delvis innvilget
Fagdag - ettersøk av skadet hjorteviltNJFF-HordalandHordaland fylkeskommune (før 1.1.2020)2014Avslått
Fagdag - Taksering og forvaltning av fjellrype Norges Jeger og Fiskerforbund avdeling Nordland8 500Nordland fylkeskommune2016Innvilget som omsøkt
Fagdag rådyrforvaltningUtmarksavdelingen for Akershus og Østfold 2 mottakere2015Ikke behandlet
Fagdag rådyrforvaltningUtmarksavdelingen for Akershus og Østfold3 mottakere2014Avslått, Avslått, Delvis innvilget
Fagkveld om rådyrforvaltningUtmarksavdelingen for Akershus og Østfold10 0002 mottakere2016Delvis innvilget, Innvilget som omsøkt
Fagkvelder om elg og elgforvaltningUTMARKSFORVALTNINGEN AS20 000Viken fylkeskommune2022Delvis innvilget
Faglig bistand til ny bestandsplanÅSAN NATURTJENESTERAgder fylkeskommune2022Avslått
Faglig vurdering av metoder for elgtelling DEANU GIELDA / TANA KOMMUNE33 333Troms og Finnmark fylkeskommune2021Innvilget som omsøkt
Fagrapport "Hjorten i Vestland"Faun Naturforvaltning As110 000Vestland fylkeskommune2020Delvis innvilget
fagsamling for bestandsplanområdaVestskog sa3 mottakere2019Avslått, Avslått, Innvilget som omsøkt
Fagsamling kommunal viltforvaltningUtmarksavdelinga Vest AsVestland fylkeskommune2020Avslått
Fagsamling kommunal viltforvaltning RogalandUtmarksavdelinga Vest As30 000Rogaland fylkeskommune2020Innvilget som omsøkt
Fagsamling/kurs for ettersøkspersonellMOSS KOMMUNE15 000Viken fylkeskommune2021Delvis innvilget
Fakta om elgAust-Agder fylkeskommune4 500Aust-Agder fylkeskommune (før 1.1.2020)2013Innvilget som omsøkt
FallviltDønna kommune Statsforvalteren i Nordland2013Ikke behandlet
Poster per side811 - 840 of 4650 items