Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Mink- og sjøfuglprosjekt 2013-15Karmøy kommune30 000Statsforvalteren i Rogaland2014Delvis innvilget
Grågåsundersøkelser i RogalandNorsk institutt for naturforskningStatsforvalteren i Rogaland2014Avslått
Telling av grågåsreir i Finnøy kommuneFinnøy kommune18 000Statsforvalteren i Rogaland2014Innvilget som omsøkt
Kartlegging av høstlok. til grå skimmelflaggermusNordisk Informasjonssenter for Flaggermus (NIFF)Statsforvalteren i Rogaland2014Avslått
Kartlegging av flaggermus i kirker i RogalandNordisk Informasjonssenter for Flaggermus (NIFF)Statsforvalteren i Rogaland2014Avslått
Viltseminar Rogaland 2013Sogn og Fjordane SkogeigarlagStatsforvalteren i Rogaland2013Avslått
Vipeprosjektet-kartlegging og formidlingNaturvernforbundet i Rogaland30 000Statsforvalteren i Rogaland2013Delvis innvilget
Prosjekt havørnNOF avdeling Rogaland14 000Statsforvalteren i Rogaland2013Delvis innvilget
Mink- og sjøfuglprosjekt 2013-15Karmøy kommune30 000Statsforvalteren i Rogaland2013Delvis innvilget
Vern VipaKarmøy kommune16 000Statsforvalteren i Rogaland2013Delvis innvilget
Takhekkende sjøfugler på Nord-JærenNaturvernforbundet i RogalandStatsforvalteren i Rogaland2013Avslått
Utsetting av fasan i StavangerområdetRFK, Rogaland fuglehund klubbStatsforvalteren i Rogaland2013Avslått
Kartlegging av hekkende jaktfalk i Buskerud 2022FURUSETH LARS-EGIL Statsforvalteren i Oslo og Viken2022Ikke behandlet
Hjelp til bakkerugende fugler i kulturlandskapet. ØSTFOLD FUGLEHUNDKLUBB20 000Statsforvalteren i Oslo og Viken2022Delvis innvilget
Kartlegging av takhekkende måker i Oslo byNORSK ORNITOLOGISK FORENING AVD. OSLO OG AKERSHUSStatsforvalteren i Oslo og Viken2022Avslått
Kartlegging av vipe i områder i AkershusNORSK ORNITOLOGISK FORENING AVD. OSLO OG AKERSHUSStatsforvalteren i Oslo og Viken2022Avslått
Kartlegging av hønsehauk i øvre deler av Buskerud.FURUSETH LARS-EGIL Statsforvalteren i Oslo og Viken2022Ikke behandlet
Bevegelser til urbane måker i Oslo og VikenSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINAStatsforvalteren i Oslo og Viken2022Ikke realitetsbehandlet
Overvåking av overvintrende vannfugl i BuskerudBjørn Harald Larsen Statsforvalteren i Oslo og Viken2022Ikke behandlet
Kartlegging horndykker 2021 - 2022Naturvernforbundet i Buskerud Statsforvalteren i Oslo og Viken2022Ikke behandlet
Fellefangst på Mink og MårBJØRKELANGEN JEGER OG FISKERFORENINGStatsforvalteren i Oslo og Viken2022Ikke realitetsbehandlet
Hvitkinngås og skadefelling: utprøving av tiltakSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA30 000Statsforvalteren i Oslo og Viken2022Innvilget som omsøkt
Tiltak for bakkehekkende fugler i kulturlandskapNOF HADELAND LOKALLAG25 000Statsforvalteren i Oslo og Viken2022Delvis innvilget
Tilskudd av overvåkning av salamander og bestandsbSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINAStatsforvalteren i Oslo og Viken2022Avslått
Ringmerking av gråmåke i og rundt OslofjordenBIRDLIFE NORGE20 000Statsforvalteren i Oslo og Viken2022Delvis innvilget
Kartlegging av Grågåsreir i ferskvannslokaliteterUTMARKSFORVALTNINGEN ASStatsforvalteren i Oslo og Viken2022Avslått
Økologisk overvåking av vannfugl i Nordre ØyerenNORDRE ØYEREN FUGLESTASJONStatsforvalteren i Oslo og Viken2022Avslått
Gjess i Ytre Oslofjord: bidrag til forvaltningSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA20 000Statsforvalteren i Oslo og Viken2022Innvilget som omsøkt
Kartlegging av rødlista fugler i kulturlandskapetINDRE ØSTFOLD KOMMUNE30 000Statsforvalteren i Oslo og Viken2022Delvis innvilget
Kartlegging og overvåking av fiskeørn i ØstfoldRAPTOR SURVEY V/ODD FRYDENLUND STEEN30 000Statsforvalteren i Oslo og Viken2022Innvilget som omsøkt
Poster per side811 - 840 of 4647 items