Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Hekkeflåte for terner og små måker BIRDLIFE NORGE20 0005 mottakere2022Delvis innvilget, Avslått, Avslått
Vandringer, økologi og bestand hos fjellvåkBIRDLIFE NORGE15 0005 mottakere2022Delvis innvilget, Avslått, Delvis innvilget
SUSTHERBSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA 5 mottakere2022Ikke behandlet
Vandringer, økologi og bestand hos fjellvåk NORSK ORNITOLOGISK FORENING25 0005 mottakere2021Delvis innvilget, Avslått, Avslått, Innvilget som omsøkt
Populasjonsutvikling og trekk hos lappspurvNORSK ORNITOLOGISK FORENING10 0005 mottakere2021Delvis innvilget, Delvis innvilget, Delvis innvilget, Delvis innvilget
SUSTHERBSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA 5 mottakere2021Ikke behandlet
URBPOPStiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina10 0005 mottakere2020Delvis innvilget, Avslått, Delvis innvilget, Avslått
Overvintringsområder til horndykker, videreføring Stiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina5 mottakere2020Avslått, Avslått, Ikke realitetsbehandlet, Avslått, Ikke realitetsbehandlet
Overvåking av hekkende horndykkerStiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina5 mottakere2020Avslått, Avslått, Ikke realitetsbehandlet, Delvis innvilget, Ikke realitetsbehandlet
Overvåking av storspoveNorsk Ornitologisk Forening40 0005 mottakere2020Delvis innvilget, Delvis innvilget, Innvilget som omsøkt, Innvilget som omsøkt, Delvis innvilget
Villreinprosjektet i SA&BV med kamerasendararNorsk Villreinsenter Sør5 mottakere2019Avslått, Avslått, Innvilget som omsøkt
EN LEVENDE KYST – Overvåking reetablering av oter Norsk institutt for naturforskning20 0005 mottakere2019Innvilget som omsøkt, Avslått, Avslått, Innvilget som omsøkt
Grunneierbasert tiltaksplan for kontroll av villsvUtmarksavdelingen for Akershus og Østfold 5 mottakere2019Ikke behandlet
Overvintring til horndykker, oppfølging pilotstudiNorsk institutt for naturforskning 5 mottakere2019Ikke behandlet
Overvåking av hekkende horndykker i Troms i 2019Norsk institutt for naturforskning 5 mottakere2019Ikke behandlet
Habitatbruk og dykkeøkologi til ærfuglNorsk institutt for naturforskning115 0005 mottakere2019Delvis innvilget, Avslått, Avslått, Avslått, Avslått
DNA-fingerprinting av ærfugl Norsk institutt for naturforskning 5 mottakere2019Ikke behandlet
Lappuglas vandringsmønster og habitatbrukNorsk Ornitologisk Forening5 mottakere2018Avslått, Avslått, Avslått, Avslått
Migrasjon til tyvjo fra Nord-Norge - oppfølgingNorsk institutt for naturforskning5 mottakere2018Avslått, Delvis innvilget, Delvis innvilget, Avslått, Avslått
"Dun i 2000 år" - DunprosjektetBirgitta Berglund40 0005 mottakere2017Delvis innvilget, Ikke realitetsbehandlet, Avslått, Avslått, Avslått
Lappuglas vandringsmønster og habitatbrukNorsk Ornitologisk Forening5 mottakere2017Avslått, Avslått, Avslått, Avslått
Svarthalespove i Nord-NorgeNorsk Ornitologisk Forening 5 mottakere2017Ikke behandlet
Seminaret Hjortevilt 2017Skogbrukets Kursinstitutt (Skogkurs)5 mottakere2017Avslått, Avslått, Avslått, Ikke realitetsbehandlet
GPS-merkeprosjekt på villrein i Setesdal-RyfylkeNorsk Villreinsenter Sør5 mottakere2017Avslått, Delvis innvilget, Avslått, Avslått
Scandlynx ViltkameraNorsk institutt for naturforskning 5 mottakere2016Ikke behandlet
Søknad om midler til pilot for fjellrypetakseringStatskog SF5 mottakere2016Avslått, Delvis innvilget, Delvis innvilget, Delvis innvilget
Demografi og stedtrohet hos svarthalespoveNorsk Ornitologisk Forening 5 mottakere2016Ikke behandlet
Lappuglas vandringsmønster og habitatbrukNorsk Ornitologisk Forening5 mottakere2016Avslått, Avslått, Avslått, Avslått
GPSprosjekt på villrein Setesdal-RyfylkeNorsk Villreinsenter Sør50 0005 mottakere2016Innvilget som omsøkt, Innvilget som omsøkt, Delvis innvilget, Avslått, Avslått
Seminaret Hjortevilt 2016Skogbrukets Kursinstitutt (Skogkurs)5 mottakere2016Avslått, Delvis innvilget, Avslått
Poster per side811 - 840 of 4647 items