Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Småviltforvaltning i HordalandSogn og Fjordane SkogeigarlagHordaland fylkeskommune (før 1.1.2020)2014Avslått
Rapport om flaggermus i HordalandMichaelsen Biometrika Fylkesmannen i Hordaland (før 1.1.2019)2014Ikke behandlet
Hekke- og myteområder for sædgås i Nord-TrøndelagNord universitet  2 mottakere2014Ikke behandlet
Hekkeplattform for sjøfugl utenfor VæresbuktaTrondheim kommune, Miljøenheten 2 mottakere2014Ikke behandlet
Søknad om støtte til prosjekt ”Urbane måker”CEES, Institutt for biovitenskap, P.O. Box 1066 Blindern, 0316 OSLO 2 mottakere2014Ikke behandlet
Digitalisering av historiske data for storviltjaktOs kommune Hedmark fylkeskommune (før 1.1.2020)2014Ikke behandlet
Lappuglas vandringsmønster og habitatbrukAgder naturmuseum og botaniske hage 3 mottakere2014Ikke behandlet
Flaggermus og gatelysMichaelsen Biometrika Miljødirektoratet2014Ikke behandlet
Jaktfalk i HordalandNOF Hordaland Fylkesmannen i Hordaland (før 1.1.2019)2014Ikke behandlet
Munkholmen fuglelagune - prosjekteringTrondheim kommune, Miljøenheten 3 mottakere2014Ikke behandlet
Overvåkning havørn SmølaNasjonalt Vindenergisenter Smøla AS Statsforvalteren i Møre og Romsdal2014Ikke behandlet
Møkkinventering i vinterbeiteområderElgregionen Trysil-Rendalen-Åmot (TRÅ) Hedmark fylkeskommune (før 1.1.2020)2014Ikke behandlet
ELGBEITEREGISTRERING FOSENLandbrukskontoret i Ørland/ Bjugn Sør-Trøndelag fylkeskommune (før 1.1.2018)2014Ikke behandlet
telling av grågåsDønna kommune 2 mottakere2014Ikke behandlet
Prosjekt: Smittekilder til klauvråte på villreinRondane Sør villreinutvalg 2 mottakere2014Ikke behandlet
Bevaring av skjeggmusøre i LeksvikNordisk Informasjonssenter for Flaggermus (NIFF) 3 mottakere2014Ikke behandlet
GOOSEHUNT 2014Norsk institutt for naturforskning 2 mottakere2014Ikke behandlet
prosjekt ”Urbane måker” i Stavanger og SandnesCEES, Institutt for biovitenskap, P.O. Box 1066 Blindern, 0316 OSLO 2 mottakere2014Ikke behandlet
Regionalt viltsamarbeid Sør-HelgelandBrønnøy kommune Nordland fylkeskommune2014Ikke behandlet
Overvåkning sjøfugl Haugøya (inkl Remman NR) Nasjonalt Vindenergisenter Smøla AS Statsforvalteren i Møre og Romsdal2014Ikke behandlet
ELGBEITEREGISTRERING FOSENLandbrukskontoret i Ørland/ Bjugn Nord-Trøndelag fylkeskommune (før 1.1.2018)2014Ikke behandlet
Viltkartlegging i Ørsta og Volda kommuneØrsta kommune 2 mottakere2014Ikke behandlet
Prosjekt ”Urbane måker” i Oslo og AkershusCEES, Institutt for biovitenskap, P.O. Box 1066 Blindern, 0316 OSLO 3 mottakere2014Ikke behandlet
Elgforvaltning - SkogøkonomiÅmot Utmarksråd Fylkesmannen i Hedmark (før 1.1.2019)2014Ikke behandlet
Villsvin- kunnskap om en ny art i NorgeNJFF Hedmark Hedmark fylkeskommune (før 1.1.2020)2014Ikke behandlet
Overvåking av paddebestanden ved Litjevatn/KvivsveNaturvernforbundet i Møre og Romsdal Statsforvalteren i Møre og Romsdal2014Ikke behandlet
Fangst på svermeplass for flaggermus Flostranda NRMichaelsen Biometrika Fylkesmannen i Sogn og Fjordane (før 1.1.2019)2014Ikke behandlet
SørHjort - Et merkeprosjekt for hjort NIBIO 3 mottakere2014Ikke behandlet
Viltlagetablering med bestandsplan og informasjonRennesøy Viltlag Rogaland fylkeskommune2014Ikke behandlet
KråkefotBodø jeger-og fiske forening 2 mottakere2014Ikke behandlet
Poster per side811 - 840 of 4650 items