Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Forvaltningsplan for villsvin i ØstfoldUtmarksavdelingen for Akershus og Østfold10 0002 mottakere2014Delvis innvilget, Avslått
Drift av Dividalen fuglestasjonNOF avdeling Troms20 000Fylkesmannen i Troms (før 1.1.2019)2014Delvis innvilget
Evaluering estimeringsmetodikk og predatoreffekterUniversitetet i TromsøFinnmark fylkeskommune (før 1.1.2020)2014Avslått
Kartlegging av flaggermus i NordlandMichaelsen BiometrikaStatsforvalteren i Nordland2014Avslått
JaktlederkursNJFF Vest-Agder12 000Vest-Agder fylkeskommune (før 1.1.2020)2014Delvis innvilget
"Bygging og hantering av revbåsMålselv JFF10 000Troms fylkeskommune (før 1.1.2020)2014Delvis innvilget
telling av grågås Dønna kommuneStatsforvalteren i Nordland2014Delvis innvilget
Overvåking av hekkende horndykker i TromsNorsk institutt for naturforskning40 000Fylkesmannen i Troms (før 1.1.2019)2014Delvis innvilget
Bestandsplan i NesnaNesna kommune Nordland fylkeskommune2014Levert
ELGBEITEREGISTRERING FOSENLandbrukskontoret i Ørland/ Bjugn Nord-Trøndelag fylkeskommune (før 1.1.2018)2014Levert
GOOSEHUNT 2014Norsk institutt for naturforskning145 0002 mottakere2014Delvis innvilget
Overvåkning havørn SmølaNasjonalt Vindenergisenter Smøla AS Statsforvalteren i Møre og Romsdal2014Levert
Overvåkning sjøfugl Haugøya (inkl Remman NR) Nasjonalt Vindenergisenter Smøla AS Statsforvalteren i Møre og Romsdal2014Levert
Munkholmen fuglelagune - prosjekteringTrondheim kommune, Miljøenheten3 mottakere2014Avslått, Avslått
telling av grågåsDønna kommune2 mottakere2014Avslått
Kartlegging Horndykker 2014Naturvernforbundet i Buskerud5 000Fylkesmannen i Buskerud (før 1.1.2019)2014Innvilget som omsøkt
Utstyr til kartlegging og overvåking av flaggermusMichaelsen BiometrikaMiljødirektoratet2014Avslått
Viltkartlegging i Ørsta og Volda kommuneØrsta kommune 2 mottakere2014Levert
Elgforvaltning - SkogøkonomiÅmot Utmarksråd Fylkesmannen i Hedmark (før 1.1.2019)2014Levert
Trekktelling av elgOppland Hjorteviltregion Oppland fylkeskommune (før 1.1.2020)2014Levert
Møkkinventering i vinterbeiteområderElgregionen Trysil-Rendalen-Åmot (TRÅ) Hedmark fylkeskommune (før 1.1.2020)2014Levert
Kartlegging av småpattedyr i Sør-TrøndelagGeorg Bangjord10 000Fylkesmannen i Sør-Trøndelag (før 1.1.2018)2014Delvis innvilget
Kartlegging av hønsehauk i indre ØstfoldMats Finne30 0002 mottakere2014Delvis innvilget, Avslått
SørHjort - Et merkeprosjekt for hjort NIBIO100 0003 mottakere2014Innvilget som omsøkt, Delvis innvilget
Regionalt viltsamarbeid Sør-HelgelandBrønnøy kommune Nordland fylkeskommune2014Levert
Fallviltarbeid - storviltmøteporsgrunn5 000Telemark fylkeskommune (før 1.1.2020)2014Delvis innvilget
Registreringer av nye gåseområder i Nord-TrøndelagNorsk institutt for naturforskning Fylkesmannen i Nord-Trøndelag (før 1.1.2018)2014Levert
Prosjektet "På spor etter rødreven"NJFF Hedmark Hedmark fylkeskommune (før 1.1.2020)2014Levert
Hekke- og myteområder for sædgås i Nord-TrøndelagNord universitet 100 0002 mottakere2014Delvis innvilget
Kartlegging av flaggermus i temperaturgradientMichaelsen Biometrika60 000Miljødirektoratet2014Delvis innvilget
Poster per side811 - 840 of 5085 items