Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Overvåkningen av fuglearter i kulturlandskapStephan Smeby6 000Miljødirektoratet2018Delvis innvilget
Kartlegging av bever i Steinkjer kommuneSTEINKJER KOMMUNE60 000Trøndelag fylkeskommune2022Innvilget som omsøkt
Tilskudd vilttiltak 2020 - Rydding av viltovergangSteinkjer KommuneTrøndelag fylkeskommune2020Avslått
Tilskudd vilttiltak 2020 - Oppdatering av tellendeSteinkjer Kommune40 000Trøndelag fylkeskommune2020Innvilget som omsøkt
Oppdatering av hjorteviltkartleggingSteinkjer kommune50 000Trøndelag fylkeskommune2019Innvilget som omsøkt
Rydding viltoverganger Steinkjer 2017Steinkjer kommuneNord-Trøndelag fylkeskommune (før 1.1.2018)2017Ikke realitetsbehandlet
Fangst av minkSteinar Solli Statsforvalteren i Vestfold og Telemark2021Ikke behandlet
Strandabøen Stein Magne HoffStatsforvalteren i Møre og Romsdal2019Ikke realitetsbehandlet
Prosjekt havørn i Steigen 2018Steigen Kommune14 000Statsforvalteren i Nordland2018Delvis innvilget
Prosjekt havørn i Steigen 2017Steigen Kommune17 000Statsforvalteren i Nordland2017Delvis innvilget
Prosjekt havørn i Steigen 2016Steigen Kommune20 000Statsforvalteren i Nordland2016Innvilget som omsøkt
Prosjekt havørn i Steigen 2015Steigen Kommune20 000Statsforvalteren i Nordland2015Delvis innvilget
Prosjekt havørn i Steigen - 2014Steigen Kommune20 000Statsforvalteren i Nordland2014Delvis innvilget
Prosjekt Havørn i Steigen 2013Steigen Kommune Statsforvalteren i Nordland2013Ikke behandlet
Kartlegging av Bever i Vefsna og omegnStatskog SF, region Helgeland Nordland fylkeskommune2014Ikke behandlet
SmågnagertakseringStatskog SF, region Helgeland 2 mottakere2013Ikke behandlet
Rypetaksering - NordlandStatskog SF, region Helgeland Nordland fylkeskommune2013Ikke behandlet
Ekstensiv overvåking av utvalgte hekketerritorier STATSKOG SF50 000Miljødirektoratet2022Delvis innvilget
Ekstensiv overvåking av utvalgte hekketerritorier STATSKOG SF25 000Statsforvalteren i Troms og Finnmark2022Delvis innvilget
Ekstensiv overvåking av jaktfalk i Nordland 2022STATSKOG SF75 000Miljødirektoratet2022Innvilget som omsøkt
Ekstensiv overvåking av jaktfalk i Nordland 2022STATSKOG SF35 000Statsforvalteren i Nordland2022Innvilget som omsøkt
Bedre tilrettelegging for opplæringsjaktSTATSKOG SF65 000Troms og Finnmark fylkeskommune2022Delvis innvilget
Ekstensiv overvåking av jaktfalk i Nordland 2021STATSKOG SF35 000Statsforvalteren i Nordland2021Delvis innvilget
Ekstensiv overvåking av jaktfalk i Nordland 2021STATSKOG SF75 000Miljødirektoratet2021Delvis innvilget
Søknad om midler til pilot for fjellrypetakseringStatskog SF50 000Nordland fylkeskommune2018Delvis innvilget
Søknad om midler til pilot for fjellrypetakseringStatskog SF50 0002 mottakere2017Delvis innvilget, Avslått
Kontroll av rev & mår for å øke skogsfuglbestandenStatskog SFHedmark fylkeskommune (før 1.1.2020)2017Avslått
Kontroll av rev/mår for å øke skogsfuglbestandeneStatskog SF 2 mottakere2016Ikke behandlet
Søknad om midler til pilot for fjellrypetakseringStatskog SF 5 mottakere2016Ikke behandlet
Smågnagerfangt7registreringStatskog SFTroms fylkeskommune (før 1.1.2020)2013Avslått
Poster per side811 - 840 of 4650 items