Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Foodscapes for large herbivoresHØGSKOLEN I INNLANDET50 000Innlandet fylkeskommune2021Delvis innvilget
Foodscapes for large herbivoresHØGSKOLEN I INNLANDETMiljødirektoratet2021Avslått
Drone-born monitoring of moose and browsing damageHØGSKOLEN I INNLANDETMiljødirektoratet2021Avslått
Moose in a Changing ClimateHØGSKOLEN I INNLANDET2 mottakere2021Avslått, Avslått
Moose reproduction in a changing climateHØGSKOLEN I INNLANDETMiljødirektoratet2021Avslått
Elg i endringHØGSKOLEN I INNLANDET200 000Innlandet fylkeskommune2021Delvis innvilget
Kurs og kvalitetskrav i HønsefuglportalenHØGSKOLEN I INNLANDET300 000Miljødirektoratet2021Innvilget som omsøkt
Hvilken innvirkning har ulven på verdien av jakt?HØGSKOLEN I INNLANDETMiljødirektoratet2021Avslått
Elgdiett i klimaendringHØGSKOLEN I INNLANDETInnlandet fylkeskommune2021Avslått
Forvaltningsgrunnlag jerpeHØGSKOLEN I INNLANDET6 mottakere2021Avslått, Avslått, Avslått, Avslått, Avslått, Delvis innvilget
Villsvinet – skadedyr eller ressurs?HØGSKOLEN I INNLANDETMiljødirektoratet2021Avslått
Mårprosjektet 2021-2022HØGSKOLEN I INNLANDET350 000Miljødirektoratet2021Innvilget som omsøkt
Moose in commercial forestry landscapesHøgskolen i Innlandet - Hedmark50 000Hedmark fylkeskommune (før 1.1.2020)2018Delvis innvilget
Småvilt nettverkHøgskolen I Innlandet - Hedmark Miljødirektoratet2020Ikke behandlet
Kurs og kvalitetskrav i HønsefuglportalenHøgskolen I Innlandet - Hedmark300 000Miljødirektoratet2020Delvis innvilget
Eksperimentelle nærmøter med ulvHøgskolen i Innlandet, avdeling EvenstadMiljødirektoratet2019Avslått
HEKKING OG BESTANDSDYNAMIKK HOS HUBRO UTEN MINKHøgskolen i Innlandet, Evenstad 95 000Miljødirektoratet2019Innvilget som omsøkt
SKOGSJERV - Bestand og konfliktreduksjonHøgskolen i Innlandet, Evenstad  Statsforvalteren i Innlandet2019Ikke behandlet
SKOGSJERV - Bestand og konfliktreduksjonHøgskolen i Innlandet, Evenstad  Statsforvalteren i Innlandet2019Ikke behandlet
SKOGSJERV - Bestand og konfliktreduksjonHøgskolen i Innlandet, Evenstad 300 000Miljødirektoratet2019Delvis innvilget
SKANDULV-Kildebestand, trender & økosystemeffekterHøgskolen i Innlandet, Evenstad 900 000Miljødirektoratet2019Innvilget som omsøkt
BJØRNEBINNER I HEDMARKHøgskolen i Innlandet, Evenstad  Fylkesmannen i Hedmark (før 1.1.2019)2018Ikke behandlet
SKOGSJERV - Bestand og konfliktreduksjonHøgskolen i Innlandet, Evenstad  Fylkesmannen i Hedmark (før 1.1.2019)2018Ikke behandlet
HUBRO: TEST AV HYPOTESER OM BESTANDSNEDGANGHøgskolen i Innlandet, Evenstad 185 000Miljødirektoratet2018Innvilget som omsøkt
HEKKING OG BESTANDSDYNAMIKK HOS HUBRO UTEN MINKHøgskolen i Innlandet, Evenstad 90 000Miljødirektoratet2018Delvis innvilget
SKANDULV-Kildebestand, trender & økosystemeffekterHøgskolen i Innlandet, Evenstad 500 000Miljødirektoratet2018Delvis innvilget
HUBRO: TEST AV HYPOTESER OM BESTANDSNEDGANGHøgskolen i Innlandet, Evenstad 40 000Miljødirektoratet2017Innvilget som omsøkt
BJØRNEBINNER I HEDMARKHøgskolen i Innlandet, Evenstad  Fylkesmannen i Hedmark (før 1.1.2019)2017Ikke behandlet
Økologi og forvaltning av ulv i flerartsperspektivHøgskolen i Innlandet, Evenstad 900 000Miljødirektoratet2017Delvis innvilget
HEKKING OG BESTANDSDYNAMIKK HOS HUBRO UTEN MINKHøgskolen i Innlandet, Evenstad 90 000Miljødirektoratet2017Innvilget som omsøkt
Poster per side811 - 840 of 4647 items