Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
GrågåsundersøkelserSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA100 000Miljødirektoratet2022Delvis innvilget
Orrfugl i Vestland fylkeNNI RESOURCES AS105 000Vestland fylkeskommune2022Delvis innvilget
Alders- og kjønnsfordeling hos sjøenderSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA200 000Miljødirektoratet2022Delvis innvilget
MIGRAPOP VesterålenSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA250 000Miljødirektoratet2022Delvis innvilget
Jaktfalkens relasjon til rype i et varmere klima UNIVERSITETET I TROMSØ - NORGES ARKTISKE UNIVERSITET300 000Miljødirektoratet2022Delvis innvilget
MIGRAPOP TrøndelagSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA170 000Miljødirektoratet2022Delvis innvilget
Prosjekt havørn i Steigen 2022Gunnar Svalbjørg15 000Statsforvalteren i Nordland2022Delvis innvilget
Byttedyr levert på reir hos kongeørn Runa Odden6 000Miljødirektoratet2022Delvis innvilget
Overvåkning av faunapassasjer Rv. 3/25-videreførinELGREGION MJØSA-GLOMMA80 000Innlandet fylkeskommune2022Delvis innvilget
Sporing av havsvale 2022STIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA165 000Miljødirektoratet2022Delvis innvilget
Mårprosjektet 2022-2023HØGSKOLEN I INNLANDET450 000Miljødirektoratet2022Delvis innvilget
Elgtelling med helikopterMÅLSELV KOMMUNE170 000Troms og Finnmark fylkeskommune2022Delvis innvilget
Halsmerking av grågåsSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA275 000Miljødirektoratet2022Delvis innvilget
StorviltjaktkursNJFF SØR-TRØNDELAG180 000Trøndelag fylkeskommune2022Delvis innvilget
Jakt på ulike arterNJFF SØR-TRØNDELAG60 000Trøndelag fylkeskommune2022Delvis innvilget
Oppsyn Villreinjakt 2022SETESDAL RYFYLKE VILLREINLAG108 500Miljødirektoratet2022Delvis innvilget
Prosjekt slagugleGunnar Christian Nyhus20 000Statsforvalteren i Innlandet2022Delvis innvilget
Prosjekt slagugleGunnar Christian Nyhus25 000Miljødirektoratet2022Delvis innvilget
Grågåsundersøkelser i NordlandSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA50 000Statsforvalteren i Nordland2022Delvis innvilget
Grågåsundersøkelser i Møre og RomsdalSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA26 500Statsforvalteren i Møre og Romsdal2022Delvis innvilget
Grågåsundersøkelser i TrøndelagSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA20 000Statsforvalteren i Trøndelag2022Delvis innvilget
Fjellryper HØGSKOLEN I INNLANDET380 000Miljødirektoratet2022Delvis innvilget
Pink-footed goose(Tv program) NORGES BONDELAG70 000Miljødirektoratet2022Delvis innvilget
Flaggermus i Trøndelag 2022 - VilttiltakHABITATDESIGN EVA TILSETH35 000Statsforvalteren i Trøndelag2022Delvis innvilget
Tv programKystjakt på grågås teksting til engelsk NORGES BONDELAG18 000Miljødirektoratet2022Delvis innvilget
Endring av jakttidsstart på grågås (Anser anser) iNorge bondelag100 000Miljødirektoratet2022Delvis innvilget
Hønsehaukundersøkelser i Trøndelag 2022STIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA90 000Statsforvalteren i Trøndelag2022Delvis innvilget
Jaktfalkundersøkelser i Trøndelag 2022STIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA90 000Statsforvalteren i Trøndelag2022Delvis innvilget
Overgang til bestandplanområde/bestandplanarØYGARDEN KOMMUNE110 000Vestland fylkeskommune2022Delvis innvilget
Drift Dividalen FuglestasjonNORSK ORNITOLOGISK FORENING AVDELING TROMS35 000Statsforvalteren i Troms og Finnmark2022Delvis innvilget
Poster per side811 - 840 of 4650 items