Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Ikke-hekkende sjøfugl i Ryfylke-bassengetNOF avdeling Rogaland10 000Statsforvalteren i Rogaland2018Innvilget som omsøkt
Overvåking av hekkende hvitkinngås i RogalandNorsk institutt for naturforskning6 000Statsforvalteren i Rogaland2018Innvilget som omsøkt
Viltseminar 2019Norges Jeger og Fiskerforbund Rogaland35 000Statsforvalteren i Rogaland2018Delvis innvilget
Sandsvale - kartlegging av hekkekolonierNOF avdeling RogalandStatsforvalteren i Rogaland2018Avslått
Hettemåke - hekkebestandNOF avdeling Rogaland4 000Statsforvalteren i Rogaland2018Innvilget som omsøkt
Viltpleie i forn av fangst og jakt på predatorer.Egersund Jeger og fiskerforeningStatsforvalteren i Rogaland2018Avslått
Foredrag om bever ,jakt og forvaltning .Egersund Jeger og fiskerforeningStatsforvalteren i Rogaland2018Avslått
ViltkartKarmøy kommune25 000Statsforvalteren i Rogaland2018Delvis innvilget
Predasjonsreduserende tiltak hos hekkende tjeld ogGeir Olav ToftStatsforvalteren i Rogaland2017Avslått
Prosjekt havørnNOF avdeling Rogaland12 000Statsforvalteren i Rogaland2017Delvis innvilget
Gåse- og svanetellingerNOF avdeling Rogaland45 000Statsforvalteren i Rogaland2017Delvis innvilget
Ikke-hekkende sjøfugl i RyfylkebassengetNOF avdeling Rogaland15 000Statsforvalteren i Rogaland2017Delvis innvilget
Prosjekt ”Urbane måker” i Rogaland i 2017CEES, Institutt for biovitenskap, P.O. Box 1066 Blindern, 0316 OSLOStatsforvalteren i Rogaland2017Avslått
GrågåsKvitsøy kommune18 000Statsforvalteren i Rogaland2017Delvis innvilget
Prosjekt havørnNOF avdeling Rogaland10 000Statsforvalteren i Rogaland2016Delvis innvilget
Ikke-hekkende sjøfugl i RyfylkebassengetNOF avdeling RogalandStatsforvalteren i Rogaland2016Avslått
Gåse- og svanetellinger 2016NOF avdeling Rogaland14 000Statsforvalteren i Rogaland2016Delvis innvilget
Grågåsundersøkelser i RogalandNorsk institutt for naturforskning15 000Statsforvalteren i Rogaland2016Delvis innvilget
GrågåsKvitsøy kommune20 000Statsforvalteren i Rogaland2016Delvis innvilget
Vern vipaKarmøy kommune16 000Statsforvalteren i Rogaland2016Innvilget som omsøkt
Gåse- og svanetellingerNOF avdeling Rogaland20 000Statsforvalteren i Rogaland2015Delvis innvilget
Ikke-hekkende sjøfugl i RyfylkebassengetNOF avdeling Rogaland10 000Statsforvalteren i Rogaland2015Innvilget som omsøkt
Grågåsundersøkelser i RogalandNorsk institutt for naturforskning25 000Statsforvalteren i Rogaland2015Delvis innvilget
Støtte til merking av havhester med lysloggereCEES, Institutt for biovitenskap, P.O. Box 1066 Blindern, 0316 OSLO10 000Statsforvalteren i Rogaland2015Delvis innvilget
Telling av grågåsreir i Finnøy og Rennesøy kommuneFinnøy kommune30 000Statsforvalteren i Rogaland2015Delvis innvilget
Telling av grågåsreir i Kvitsøy kommuneKvitsøy kommune15 000Statsforvalteren i Rogaland2015Delvis innvilget
Mink- og sjøfuglprosjekt 2013-15Karmøy kommune15 000Statsforvalteren i Rogaland2015Delvis innvilget
Prosjekt havørnNOF avdeling Rogaland10 000Statsforvalteren i Rogaland2014Delvis innvilget
Støtte til merking av havhester med lysloggereCEES, Institutt for biovitenskap, P.O. Box 1066 Blindern, 0316 OSLOStatsforvalteren i Rogaland2014Avslått
Rødlistede flaggermus i indre RyfylkeNordisk Informasjonssenter for Flaggermus (NIFF)Statsforvalteren i Rogaland2014Avslått
Poster per side781 - 810 of 4647 items