Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Innlegging av havørndata fra Nord-Norge i RovbaseNorsk Institutt for naturforskning15 0004 mottakere2017Delvis innvilget, Delvis innvilget, Avslått, Delvis innvilget
Diett hos hubro i TrøndelagNorsk Ornitologisk Forening 4 mottakere2016Ikke behandlet
forvaltning av hjortebestand 2013-2017Vestskog sa 4 mottakere2016Ikke behandlet
Registrering av villreinen sin områdbruk-RondaneNord-Fron kommune 4 mottakere2016Ikke behandlet
HEKKENDE HAVØRN I NORD-NORGENorsk Institutt for naturforskning60 0004 mottakere2016Delvis innvilget, Avslått, Delvis innvilget, Delvis innvilget
Konflikter mellom sørhare og stedegen hareNorsk institutt for naturforskning 4 mottakere2016Ikke behandlet
Forvaltningsplan for gås i HaldenvassdragetUtmarksavdelingen for Akershus og Østfold 4 mottakere2016Ikke behandlet
Hekkebestander og næringsgrunnlag hos vannfuglerNNI Resources AS4 mottakere2015Ikke realitetsbehandlet, Avslått, Avslått, Avslått
Bestandsstatus for storlom på VestlandetNNI Resources AS4 mottakere2015Ikke realitetsbehandlet, Avslått, Avslått, Avslått
Diett hos hubro i TrøndelagNorsk Ornitologisk Forening100 0004 mottakere2015Delvis innvilget, Delvis innvilget, Delvis innvilget
Beiteressurser ElgHøgskolen i Hedmark30 0004 mottakere2015Innvilget som omsøkt, Delvis innvilget, Delvis innvilget, Avslått
HEKKENDE HAVØRN I NORD-NORGENorsk Institutt for naturforskning15 0004 mottakere2015Delvis innvilget, Delvis innvilget, Delvis innvilget, Delvis innvilget
Forvaltning av gås i Akershus og ØstfoldUtmarksavdelingen for Akershus og Østfold20 0004 mottakere2015Delvis innvilget, Delvis innvilget, Innvilget som omsøkt
KUNNSKAPSSTATUS FOR REETABLERING AV OTER Norsk institutt for naturforskning22 5004 mottakere2015Innvilget som omsøkt, Delvis innvilget, Avslått, Delvis innvilget
Utvikling av rømmingsvei for oter i fiskeruserNorsk institutt for naturforskning4 mottakere2015Avslått, Avslått, Avslått
Effekter av vindkraftanlegg på hønsefuglNorsk institutt for naturforskning 4 mottakere2014Ikke behandlet
Forvaltning av hjortebestand 2014SfSkog 4 mottakere2014Ikke behandlet
Prosjekt ElgbeiteHøgskolen i Hedmark 4 mottakere2014Ikke behandlet
Hjort 2014Stiftelsen Norsk Hjortesenter 4 mottakere2014Ikke behandlet
Grågåsundersøkelser i Telemark og VestfoldNorsk institutt for naturforskning 4 mottakere2014Ikke behandlet
Best.forh.hos fiskeørn i Finnmark og gen.analyserNorsk Institutt for naturforskning 4 mottakere2014Ikke behandlet
Inllegging i Rovbase - hekkende kongeørn i Nord-NoNorsk institutt for naturforskning75 0004 mottakere2014Delvis innvilget, Delvis innvilget, Avslått, Delvis innvilget
Genetiske analyser av snøugle Norsk Institutt for naturforskning4 mottakere2014Avslått, Avslått, Delvis innvilget, Delvis innvilget
Forvaltning av gås i Akershus og ØstfoldUtmarksavdelingen for Akershus og Østfold25 0004 mottakere2014Delvis innvilget, Delvis innvilget, Innvilget som omsøkt, Avslått
Villreinforvaltning i endringUniv. miljø og biovitenskap6 0004 mottakere2013Innvilget som omsøkt, Innvilget som omsøkt, Ikke realitetsbehandlet
Hjort 2013Stiftelsen Norsk Hjortesenter 4 mottakere2013Ikke behandlet
Vegetasjonsanalyser innenfor og utenfor beitedyrutNorsk institutt for naturforskning 4 mottakere2013Ikke behandlet
Kartlegging og overvåking av vandrefalkOdd Taale Frydenlund Steen 4 mottakere2013Ikke behandlet
Forvaltning av gås i Akershus og ØstfoldUtmarksavdelingen for Akershus og Østfold20 0004 mottakere2013Delvis innvilget, Innvilget som omsøkt, Delvis innvilget, Avslått
Hekkeflåte for terner og små måker BIRDLIFE NORGE 5 mottakere2022Ikke behandlet
Poster per side781 - 810 of 4606 items