Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
DNA-identifisering av ærfuglNorsk institutt for naturforskning2 mottakere2014Avslått, Delvis innvilget
Overvintringsområder og trekkruter til tyvjoNorsk institutt for naturforskning2 mottakere2014Avslått, Delvis innvilget
Kartlegging av trekkruter til tyvjo i FinnmarkNorsk institutt for naturforskning2 mottakere2014Avslått, Delvis innvilget
Genetisk overvåking av jaktfalk i FinnmarkNorsk Institutt for naturforskning2 mottakere2014Avslått, Avslått
Overvåkingsprogram for HjorteviltAndebu kommune5 000Vestfold fylkeskommune (før 1.1.2020)2014Innvilget som omsøkt
Minkfangst i skjærgårdenNorges Jeger og Fiskerforbund avd Vestfold20 000Vestfold fylkeskommune (før 1.1.2020)2014Innvilget som omsøkt
Kartlegging av trekk og vinterområder for brushaneNorsk Ornitologisk Forening2 mottakere2014Avslått, Avslått
Fallviltarbeid-informasjonsmøterporsgrunn5 000Telemark fylkeskommune (før 1.1.2020)2014Delvis innvilget
Hunting wild and domestic reindeerNTNU Vitenskapsmuseet600 000Miljødirektoratet2014Delvis innvilget
Bestandsplaner for hjorteviltMidtre Kvinesdal BestandsplanområdeVest-Agder fylkeskommune (før 1.1.2020)2014Avslått
Kartlegging av hekkelokaliteter til nattravnNorske NaturveiledereFylkesmannen i Østfold (før 1.1.2019)2014Avslått
Kartlegging av sangsvane i ØstfoldNorske NaturveiledereFylkesmannen i Østfold (før 1.1.2019)2014Avslått
Kartlegging av stor- og smålom i ØstfoldNorske NaturveiledereFylkesmannen i Østfold (før 1.1.2019)2014Avslått
Kartlegging av stor vannsalamander øst for GlommaNorske NaturveiledereFylkesmannen i Østfold (før 1.1.2019)2014Avslått
Tellinger av hekkende sjøfugl i TelemarkNOF Telemark40 000Fylkesmannen i Telemark (før 1.1.2019)2014Delvis innvilget
Kurs, organisering, ettersøk, vilttiltakNissedal viltlagFylkesmannen i Telemark (før 1.1.2019)2014Avslått
Organisasjonsstøtte til NIFFNordisk Informasjonssenter for Flaggermus (NIFF)Miljødirektoratet2014Avslått
Støtte til merking av havhester med lysloggereCEES, Institutt for biovitenskap, P.O. Box 1066 Blindern, 0316 OSLOStatsforvalteren i Rogaland2014Avslått
Rødlistede flaggermus i indre RyfylkeNordisk Informasjonssenter for Flaggermus (NIFF)Statsforvalteren i Rogaland2014Avslått
Mink- og sjøfuglprosjekt 2013-15Karmøy kommune30 000Statsforvalteren i Rogaland2014Delvis innvilget
Sildemåkeprosjektet i Troms og FinmarkNOF - Troms Fylkeslag2 mottakere2014Avslått, Delvis innvilget
Minkfelleprosjekt i Vardø og Båtsfjord kommuneVardø Sportsfisker-og jegerforeningFylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2014Avslått
Grågåsundersøkelser i RogalandNorsk institutt for naturforskningStatsforvalteren i Rogaland2014Avslått
Telling av grågåsreir i Finnøy kommuneFinnøy kommune18 000Statsforvalteren i Rogaland2014Innvilget som omsøkt
Støtte til merking av Storjoer med lysloggere CEES, Institutt for biovitenskap, P.O. Box 1066 Blindern, 0316 OSLO30 000Fylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2014Innvilget som omsøkt
Grågåsundersøkelser i FinnmarkNorsk institutt for naturforskning40 0002 mottakere2014Delvis innvilget, Avslått
Uglekasseprosjekt i TromsNOF - Troms Fylkeslag15 000Fylkesmannen i Troms (før 1.1.2019)2014Innvilget som omsøkt
Grågåsundersøkelser i TromsNorsk institutt for naturforskning10 0002 mottakere2014Delvis innvilget, Delvis innvilget
Overvåking av hubroNorsk Ornitologisk ForeningStatsforvalteren i Nordland2014Ikke realitetsbehandlet
Elgjaktkurs for ungdom og nybegynnereNJFF-NordlandStatsforvalteren i Nordland2014Ikke realitetsbehandlet
Poster per side781 - 810 of 4650 items