Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Mårprosjektet 2020Høgskolen I Innlandet500 000Miljødirektoratet2020Delvis innvilget
Foodscapes for large herbivoresHøgskolen I InnlandetMiljødirektoratet2020Avslått
Foodscapes for large herbivoresHøgskolen I Innlandet50 000Innlandet fylkeskommune2020Innvilget som omsøkt
Drones for moose monitoringHøgskolen I InnlandetMiljødirektoratet2020Avslått
Elg i endringHøgskolen I Innlandet200 000Innlandet fylkeskommune2020Delvis innvilget
Elgtetthet og beiteskader i sommer versus vinteromHøgskolen I Innlandet70 000Innlandet fylkeskommune2020Delvis innvilget
MUSEOBS: Et smågnagersamfunn i endringHøgskolen I Innlandet Statsforvalteren i Innlandet2020Ikke behandlet
Prosjekt slagugleHøgskolen I Innlandet30 0002 mottakere2020Delvis innvilget, Delvis innvilget
HUBRODØD OG ØRNEPREDASJON I NORDHøgskolen I Innlandet20 000Miljødirektoratet2019Innvilget som omsøkt
Blybelastning hos skandinaviske bjørnerHøgskolen I Innlandet Miljødirektoratet2019Ikke behandlet
Beitetilgang og skader i områder med lite skogbrukHøgskolen I InnlandetMiljødirektoratet2019Avslått
ViltforvaltningsbokHøgskolen I Innlandet Miljødirektoratet2019Ikke behandlet
Skogfugl - habitatval, overleving og reproduksjon Høgskolen I Innlandet Miljødirektoratet2019Ikke behandlet
Hva gjør vi når det blir bråstopp i silofôring av Høgskolen I Innlandet50 0002 mottakere2019Delvis innvilget, Delvis innvilget
Mårprosjektet 2022-2023HØGSKOLEN I INNLANDET450 000Miljødirektoratet2022Delvis innvilget
Fjellryper HØGSKOLEN I INNLANDET380 000Miljødirektoratet2022Delvis innvilget
Hvorfor er elgkalvene mindre? HØGSKOLEN I INNLANDETInnlandet fylkeskommune2022Avslått
Grevling i Innlandet 2022-2023 HØGSKOLEN I INNLANDETInnlandet fylkeskommune2022Avslått
Grevling; bistand, reproduksjon og miljøgifterHØGSKOLEN I INNLANDET281 000Miljødirektoratet2022Innvilget som omsøkt
Drone-born monitoring of moose and browsing damageHØGSKOLEN I INNLANDET Miljødirektoratet2022Ikke behandlet
Elg i endringHØGSKOLEN I INNLANDET200 000Innlandet fylkeskommune2022Delvis innvilget
Støylandskapets påvirkning på elgHØGSKOLEN I INNLANDETInnlandet fylkeskommune2022Avslått
Forvaltningsgrunnlag jerpeHØGSKOLEN I INNLANDETMiljødirektoratet2022Avslått
Kanarifugler i kullgruva HØGSKOLEN I INNLANDET Miljødirektoratet2022Ikke behandlet
MUSEOBS 2022HØGSKOLEN I INNLANDETStatsforvalteren i Innlandet2022Avslått
HEKKING OG BESTANDSDYNAMIKK HOS HUBRO UTEN MINKHØGSKOLEN I INNLANDET150 000Miljødirektoratet2021Delvis innvilget
SKOGSJERV - Bestand, økologi og konfliktreduksjonHØGSKOLEN I INNLANDET250 000Miljødirektoratet2021Delvis innvilget
SKANDULV: Kildebestand, trender og økosystemeffektHØGSKOLEN I INNLANDET900 000Miljødirektoratet2021Innvilget som omsøkt
MUSEOBS: Et smågnagersamfunn i endringHØGSKOLEN I INNLANDET30 000Statsforvalteren i Innlandet2021Delvis innvilget
Støylandskapets påvirkning på elgHØGSKOLEN I INNLANDETInnlandet fylkeskommune2021Avslått
Poster per side781 - 810 of 4647 items