Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Oppsyn villreinjakta 2022 - Rondane NVILLREINUTVALGET FOR RONDANE NORD17 500Miljødirektoratet2022Delvis innvilget
Villreinoppsyn 2022-Rondane sør villreinområdeRONDANE SØR VILLREINOMRÅDE28 000Miljødirektoratet2022Delvis innvilget
Sikring av 50 års unik dataserie på havørn i NorgeBIRDLIFE NORGE90 000Miljødirektoratet2022Delvis innvilget
Elgtelling i Tana kommuneDEANU GIELDA / TANA KOMMUNE170 000Troms og Finnmark fylkeskommune2022Delvis innvilget
Telling av grågåsHITRA KOMMUNE30 000Statsforvalteren i Trøndelag2022Delvis innvilget
Jaktfelt for ungdommerGRATANGEN JEGER- OG FISKERFORENING4 000Troms og Finnmark fylkeskommune2022Delvis innvilget
Kartlegging av hubro i RindalINGVAR STENBERG BIOLOG15 000Statsforvalteren i Trøndelag2022Delvis innvilget
Viltkameraer EVENES OG TJELDSUND BEITELAG30 000Nordland fylkeskommune2022Delvis innvilget
Introjakter i Nordland. NJFFNORGES JEGER- OG FISKERFORBUND - NORDLAND200 000Nordland fylkeskommune2022Delvis innvilget
Prosjekt omelettNORGES BONDELAG70 000Miljødirektoratet2022Delvis innvilget
Bekjempelse av minkVidar Furuborg20 000Statsforvalteren i Agder2022Delvis innvilget
Gåsejakt og jaktstart i Nord-NorgeSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA90 000Nordland fylkeskommune2022Delvis innvilget
Rekruttering jakt for ungdommer.NORGES JEGER- OG FISKERFORBUND - NORDLAND200 000Nordland fylkeskommune2022Delvis innvilget
Introjakt Elg NJFF NordlandNORGES JEGER- OG FISKERFORBUND - NORDLAND200 000Nordland fylkeskommune2022Delvis innvilget
Kompetanseheving av ledere av skyteutvalgene NORGES JEGER- OG FISKERFORBUND - NORDLAND60 000Nordland fylkeskommune2022Delvis innvilget
Elgtelling LangøyaSORTLAND KOMMUNE / SUORTTÁ SOUHKAN90 000Nordland fylkeskommune2022Delvis innvilget
Minkjakt og fangst i søgne, vassdrag og sjærgårdSØGNE JEGER OG FISKERFORENING20 000Statsforvalteren i Agder2022Delvis innvilget
Fugleinfluensa og effekt for rastende kortnebbgåsSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA50 000Miljødirektoratet2022Delvis innvilget
Kurs i beitetaksering for HeVNORGES BONDELAG70 000Nordland fylkeskommune2022Delvis innvilget
Minkfangst Helgeland 2022NORGES BONDELAG100 000Nordland fylkeskommune2022Delvis innvilget
Drift Helgeland Viltforvaltningsråd 2022NORGES BONDELAG50 000Nordland fylkeskommune2022Delvis innvilget
Slakte-Parteringskurs SørfoldNORGES BONDELAG55 000Nordland fylkeskommune2022Delvis innvilget
Kartlegging av småpattedyr i TrøndelagGeorg Bangjord15 000Statsforvalteren i Trøndelag2022Delvis innvilget
Overvåking av kattugle i nordlige TrøndelagIngar Jostein Øien10 000Statsforvalteren i Trøndelag2022Delvis innvilget
Hjelp til bakkerugende fugler i kulturlandskapet. ØSTFOLD FUGLEHUNDKLUBB20 000Statsforvalteren i Oslo og Viken2022Delvis innvilget
Sporing av steinvender, temmincksnipe, svømmesnipeBIRDLIFE NORGE20 000Statsforvalteren i Troms og Finnmark2022Delvis innvilget
Endringer i alpine fuglesamfunnNNI RESOURCES AS50 000Statsforvalteren i Vestland2022Delvis innvilget
Utrydding av minkBRENSHOLMEN/SOMMARØY UTVIKLINGSLAG30 000Statsforvalteren i Troms og Finnmark2022Delvis innvilget
Urbanisering av krykkjerSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA20 000Statsforvalteren i Troms og Finnmark2022Delvis innvilget
Hekkende andefugler i kystlandskapetNNI RESOURCES AS85 000Vestland fylkeskommune2022Delvis innvilget
Poster per side781 - 810 of 4650 items