Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Taksering hønsefugl NJFF AUST-AGDER16 000Agder fylkeskommune2023Innvilget som omsøkt
Taksering hønsefuglOlav Schrøder9 000Aust-Agder fylkeskommune (før 1.1.2020)2018Innvilget som omsøkt
Taksering HovdenNJFF AUST-AGDER18 100Agder fylkeskommune2022Innvilget som omsøkt
Taksering HovdenNJFF AUST-AGDER21 600Agder fylkeskommune2021Innvilget som omsøkt
Taksering etter hønsefuglOlav Schrøder20 600Aust-Agder fylkeskommune (før 1.1.2020)2019Innvilget som omsøkt
Taksering av vinterbeite for elgØyer fjellstyre Oppland fylkeskommune (før 1.1.2020)2014Levert
Taksering av storspove i Vestvågøy.NOF Lofoten lokallag10 000Statsforvalteren i Nordland2018Delvis innvilget
Taksering av sivspurv (NT) i Nordre Øyeren Nordre Øyeren Fuglestasjon (NØF)10 000Fylkesmannen i Oslo og Akershus (før 1.1.2019)2018Delvis innvilget
Taksering av rypebestanden på StatsallmenningSelbu fjellstyre5 000Fylkesmannen i Sør-Trøndelag (før 1.1.2018)2017Delvis innvilget
Taksering av rype, skogsfugl og registrering av prNJFF Hedmark50 000Hedmark fylkeskommune (før 1.1.2020)2015Delvis innvilget
Taksering av rype, skogsfugl og registrering av prNJFF Hedmark Hedmark fylkeskommune (før 1.1.2020)2014Levert
Taksering av rype og skogsfugl og reg av predasjonNJFF Hedmark Hedmark fylkeskommune (før 1.1.2020)2013Levert
Taksering av rype og skogsfugl 2023NORGES JEGER OG FISKEFORBUND HEDMARK35 000Innlandet fylkeskommune2023Delvis innvilget
Taksering av rype og skogsfugl 2022NORGES JEGER OG FISKEFORBUND HEDMARK40 000Innlandet fylkeskommune2022Delvis innvilget
Taksering av rype og skogsfugl 2021NORGES JEGER OG FISKEFORBUND HEDMARK40 000Innlandet fylkeskommune2021Innvilget som omsøkt
Taksering av rype og skogsfugl 2020Norges Jeger Og Fiskeforbund Hedmark35 000Innlandet fylkeskommune2020Innvilget som omsøkt
Taksering av rype og skogsfugl 2019NJFF Hedmark35 000Hedmark fylkeskommune (før 1.1.2020)2019Innvilget som omsøkt
Taksering av rype og skogsfugl 2018NJFF Hedmark30 000Hedmark fylkeskommune (før 1.1.2020)2018Delvis innvilget
Taksering av rype og skogsfugl 2017NJFF Hedmark30 000Hedmark fylkeskommune (før 1.1.2020)2017Delvis innvilget
Taksering av rype og skogsfuglNJFF Hedmark30 000Hedmark fylkeskommune (før 1.1.2020)2016Innvilget som omsøkt
Taksering av lirypebestanden 2023 SELBU FJELLSTYRE Trøndelag fylkeskommune2023Levert
Taksering av lirypebestand 2020Selbu Fjellstyre11 700Trøndelag fylkeskommune2020Innvilget som omsøkt
Taksering av lirypebestand 2019Selbu fjellstyre8 000Trøndelag fylkeskommune2019Delvis innvilget
Taksering av lirypebestandSELBU FJELLSTYRE5 000Trøndelag fylkeskommune2022Delvis innvilget
Taksering av lirypebestandSELBU FJELLSTYRE5 000Trøndelag fylkeskommune2021Delvis innvilget
Taksering av hønsefugl NJFF Sogn og Fjordane Fylkesmannen i Sogn og Fjordane (før 1.1.2019)2013Levert
Taksering av hønsefuglNJFF Sør-Trøndelag15 000Trøndelag fylkeskommune2018Innvilget som omsøkt
Taksering av hønsefuglMøre og Romsdal Fuglehundklubb Møre og Romsdal fylkeskommune2016Levert
Taksering av hønsefugMøre og Romsdal Fuglehundklubb Møre og Romsdal fylkeskommune2017Levert
Taksering av gråhegre på Vestvågøy.NOF Lofoten lokallag10 000Statsforvalteren i Nordland2019Innvilget som omsøkt
Poster per side751 - 780 of 5086 items