Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Endringer i alpine fuglesamfunnNni Resources AsStatsforvalteren i Vestland2020Avslått
Endringer i alpine fuglesamfunnNni Resources As86 000Statsforvalteren i Vestland2019Innvilget som omsøkt
Endringer i sett dyr-instruksen i 2018Stiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina180 000Miljødirektoratet2020Innvilget som omsøkt
Er hjortevilt driver av rødrevens utbredelse? Norsk institutt for naturforskningMiljødirektoratet2014Avslått
Er livet i Bergen bedre enn i skjærgården? STIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA Statsforvalteren i Vestland2022Ikke behandlet
Er måkelivet bedre i byen enn i skjærgården? STIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINAMiljødirektoratet2022Avslått
Er måkelivet bedre i Oslo enn i skjærgården? STIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINAMiljødirektoratet2022Avslått
Erfaringer med over- og underganger for tamreinNORCONSULT ASMiljødirektoratet2021Avslått
Erfaringer med over- og underganger for tamreinNORCONSULT AS200 000Trøndelag fylkeskommune2021Delvis innvilget
Estimat av hekke- og mytebestand av grågås i NorgeStiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning NinaMiljødirektoratet2020Avslått
Estimering av høstbest. av grågås i Norge, del IISTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA523 000Miljødirektoratet2022Delvis innvilget
Estimering av høstbestanden av grågjess i NorgeSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA550 000Miljødirektoratet2021Delvis innvilget
Estimering av oterbestandsstørrelse på VegaNorsk instituut for naturforskning3 mottakere2017Avslått, Delvis innvilget, Avslått
Etablere bestandsplan Villrein 2021-2023VEST-JOTUNHEIMEN VILLREINUTVAL30 000Statsforvalteren i Vestland2021Innvilget som omsøkt
Etablering av bevervald i Høgnipen UtmarkslagUtmarksavdelingen for Akershus og Østfold Østfold fylkeskommune (før 1.1.2020)2013Ikke behandlet
Etablering av elgregion i FolloUtmarksavdelingen for Akershus og Østfold15 000Akershus fylkeskommune (før 1.1.2020)2014Delvis innvilget
Etablering av elgregion i FolloUtmarksavdelingen for Akershus og Østfold37 000Akershus fylkeskommune (før 1.1.2020)2013Innvilget som omsøkt
Etablering av elgregion vest for Glomma i ØstfoldUtmarksavdelingen for Akershus og Østfold Østfold fylkeskommune (før 1.1.2020)2016Ikke behandlet
Etablering av ettersøksringerNORGES JEGER- OG FISKERFORBUND - NORDLAND62 250Nordland fylkeskommune2021Innvilget som omsøkt
Etablering av fagtidsskrift - SmåviltetHøgskolen i InnlandetMiljødirektoratet2018Avslått
Etablering av felles bestandsplanområde RollaIbestad Kommune70 000Troms og Finnmark fylkeskommune2020Delvis innvilget
Etablering av kommunal ettersøksring IBESTAD KOMMUNE76 451Troms og Finnmark fylkeskommune2021Delvis innvilget
Etablering av skadefellingslag for store rovdyrKARASJOGA GIELDA / KARASJOK KOMMUNEStatsforvalteren i Troms og Finnmark2021Avslått
Etablering av småviltregister i NT for rypeNaturdata as 2 mottakere2017Ikke behandlet
Etablering av småviltregistert i NT for gåsNaturdata as Fylkesmannen i Nord-Trøndelag (før 1.1.2018)2017Ikke behandlet
Etablering av viltmottak for hjolteviltSALTDAL KOMMUNENordland fylkeskommune2021Avslått
Etablering av våtmarksområdet m/dam og buffersonePORSGRUNN KOMMUNE Statsforvalteren i Vestfold og Telemark2022Ikke behandlet
Etablering av åtebu for jakt på rødrevNORGES JEGER- OG FISKERFORBUND MØRE OG ROMSDAL Møre og Romsdal fylkeskommune2022Ikke behandlet
Etablering av åtebuer med foringsanleggSkien Jeger Og FiskerforeningVestfold og Telemark fylkeskommune2020Avslått
Etablering og anvendelse av biobank for villreinNorges Miljø- Og Biovitenskapelige Universitet (nmbu)160 000Miljødirektoratet2019Delvis innvilget
Poster per side751 - 780 of 4647 items