Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Overvåking av hekkende hvitkinngås STIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA20 500Statsforvalteren i Rogaland2021Innvilget som omsøkt
Ikke-hekkende sjøfugl i RyfylkebassengetNORSK ORNITOLOGISK FORENING AVD. ROGALAND10 000Statsforvalteren i Rogaland2021Innvilget som omsøkt
Prosjekt havørnNORSK ORNITOLOGISK FORENING AVD. ROGALAND20 000Statsforvalteren i Rogaland2021Innvilget som omsøkt
Gåse- og svanetellingerNORSK ORNITOLOGISK FORENING AVD. ROGALAND30 000Statsforvalteren i Rogaland2021Delvis innvilget
Sandsvale - kartlegging av hekkekolonierNORSK ORNITOLOGISK FORENING AVD. ROGALAND6 000Statsforvalteren i Rogaland2021Innvilget som omsøkt
Kartlegging av småsalamander på JærenECOFACT SØRVEST ASStatsforvalteren i Rogaland2021Avslått
Hvitkinngås i OrrevannetStiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina15 000Statsforvalteren i Rogaland2020Delvis innvilget
Gåse- og svanetellingerNorsk Ornitologisk Forening Avd. Rogaland24 000Statsforvalteren i Rogaland2020Delvis innvilget
Prosjekt havørnNorsk Ornitologisk Forening Avd. Rogaland25 000Statsforvalteren i Rogaland2020Delvis innvilget
Sandsvale - kartlegging av hekkekolonierNorsk Ornitologisk Forening Avd. Rogaland6 000Statsforvalteren i Rogaland2020Innvilget som omsøkt
Ikke-hekkende sjøfugl i RyfylkebassengetNorsk Ornitologisk Forening Avd. Rogaland10 000Statsforvalteren i Rogaland2020Innvilget som omsøkt
Hvitryggspetten på VestlandetNibio - Norsk Institutt For BioøkonomiStatsforvalteren i Rogaland2020Avslått
Ikke-hekkende sjøfugl i RyfylkebassengetNOF avdeling Rogaland10 000Statsforvalteren i Rogaland2019Innvilget som omsøkt
Prosjekt havørnNOF avdeling Rogaland20 000Statsforvalteren i Rogaland2019Innvilget som omsøkt
Gåse- og svanetellingerNOF avdeling Rogaland41 500Statsforvalteren i Rogaland2019Delvis innvilget
Hvitkinngås i OrrevannetNorsk institutt for naturforskning22 500Statsforvalteren i Rogaland2019Innvilget som omsøkt
Sandsvale - kartlegging av hekkekolonierNOF avdeling Rogaland6 000Statsforvalteren i Rogaland2019Innvilget som omsøkt
Viltpåkjørsler, vær varsom - kampanje.Norges Jeger Og Fiskerforbund RogalandStatsforvalteren i Rogaland2019Avslått
Søknad om eggplukking Kvitsøy kommune50 000Statsforvalteren i Rogaland2019Innvilget som omsøkt
Søknad om eggplukkingKvitsøy kommune20 000Statsforvalteren i Rogaland2018Delvis innvilget
Prosjekt havørnNOF avdeling Rogaland15 000Statsforvalteren i Rogaland2018Innvilget som omsøkt
Gåse- og svanetellingerNOF avdeling Rogaland25 000Statsforvalteren i Rogaland2018Delvis innvilget
Ikke-hekkende sjøfugl i Ryfylke-bassengetNOF avdeling Rogaland10 000Statsforvalteren i Rogaland2018Innvilget som omsøkt
Overvåking av hekkende hvitkinngås i RogalandNorsk institutt for naturforskning6 000Statsforvalteren i Rogaland2018Innvilget som omsøkt
Viltseminar 2019Norges Jeger og Fiskerforbund Rogaland35 000Statsforvalteren i Rogaland2018Delvis innvilget
Sandsvale - kartlegging av hekkekolonierNOF avdeling RogalandStatsforvalteren i Rogaland2018Avslått
Hettemåke - hekkebestandNOF avdeling Rogaland4 000Statsforvalteren i Rogaland2018Innvilget som omsøkt
Viltpleie i forn av fangst og jakt på predatorer.Egersund Jeger og fiskerforeningStatsforvalteren i Rogaland2018Avslått
Foredrag om bever ,jakt og forvaltning .Egersund Jeger og fiskerforeningStatsforvalteren i Rogaland2018Avslått
ViltkartKarmøy kommune25 000Statsforvalteren i Rogaland2018Delvis innvilget
Poster per side751 - 780 of 4606 items