Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Sandsvale - kartlegging av hekkekolonierNorsk Ornitologisk Forening Avd. Rogaland6 000Statsforvalteren i Rogaland2020Innvilget som omsøkt
Ikke-hekkende sjøfugl i RyfylkebassengetNorsk Ornitologisk Forening Avd. Rogaland10 000Statsforvalteren i Rogaland2020Innvilget som omsøkt
Hvitryggspetten på VestlandetNibio - Norsk Institutt For BioøkonomiStatsforvalteren i Rogaland2020Avslått
Ikke-hekkende sjøfugl i RyfylkebassengetNOF avdeling Rogaland10 000Statsforvalteren i Rogaland2019Innvilget som omsøkt
Prosjekt havørnNOF avdeling Rogaland20 000Statsforvalteren i Rogaland2019Innvilget som omsøkt
Gåse- og svanetellingerNOF avdeling Rogaland41 500Statsforvalteren i Rogaland2019Delvis innvilget
Hvitkinngås i OrrevannetNorsk institutt for naturforskning22 500Statsforvalteren i Rogaland2019Innvilget som omsøkt
Sandsvale - kartlegging av hekkekolonierNOF avdeling Rogaland6 000Statsforvalteren i Rogaland2019Innvilget som omsøkt
Viltpåkjørsler, vær varsom - kampanje.Norges Jeger Og Fiskerforbund RogalandStatsforvalteren i Rogaland2019Avslått
Søknad om eggplukking Kvitsøy kommune50 000Statsforvalteren i Rogaland2019Innvilget som omsøkt
Søknad om eggplukkingKvitsøy kommune20 000Statsforvalteren i Rogaland2018Delvis innvilget
Prosjekt havørnNOF avdeling Rogaland15 000Statsforvalteren i Rogaland2018Innvilget som omsøkt
Gåse- og svanetellingerNOF avdeling Rogaland25 000Statsforvalteren i Rogaland2018Delvis innvilget
Ikke-hekkende sjøfugl i Ryfylke-bassengetNOF avdeling Rogaland10 000Statsforvalteren i Rogaland2018Innvilget som omsøkt
Overvåking av hekkende hvitkinngås i RogalandNorsk institutt for naturforskning6 000Statsforvalteren i Rogaland2018Innvilget som omsøkt
Viltseminar 2019Norges Jeger og Fiskerforbund Rogaland35 000Statsforvalteren i Rogaland2018Delvis innvilget
Sandsvale - kartlegging av hekkekolonierNOF avdeling RogalandStatsforvalteren i Rogaland2018Avslått
Hettemåke - hekkebestandNOF avdeling Rogaland4 000Statsforvalteren i Rogaland2018Innvilget som omsøkt
Viltpleie i forn av fangst og jakt på predatorer.Egersund Jeger og fiskerforeningStatsforvalteren i Rogaland2018Avslått
Foredrag om bever ,jakt og forvaltning .Egersund Jeger og fiskerforeningStatsforvalteren i Rogaland2018Avslått
ViltkartKarmøy kommune25 000Statsforvalteren i Rogaland2018Delvis innvilget
Predasjonsreduserende tiltak hos hekkende tjeld ogGeir Olav ToftStatsforvalteren i Rogaland2017Avslått
Prosjekt havørnNOF avdeling Rogaland12 000Statsforvalteren i Rogaland2017Delvis innvilget
Gåse- og svanetellingerNOF avdeling Rogaland45 000Statsforvalteren i Rogaland2017Delvis innvilget
Ikke-hekkende sjøfugl i RyfylkebassengetNOF avdeling Rogaland15 000Statsforvalteren i Rogaland2017Delvis innvilget
Prosjekt ”Urbane måker” i Rogaland i 2017CEES, Institutt for biovitenskap, P.O. Box 1066 Blindern, 0316 OSLOStatsforvalteren i Rogaland2017Avslått
GrågåsKvitsøy kommune18 000Statsforvalteren i Rogaland2017Delvis innvilget
Prosjekt havørnNOF avdeling Rogaland10 000Statsforvalteren i Rogaland2016Delvis innvilget
Ikke-hekkende sjøfugl i RyfylkebassengetNOF avdeling RogalandStatsforvalteren i Rogaland2016Avslått
Gåse- og svanetellinger 2016NOF avdeling Rogaland14 000Statsforvalteren i Rogaland2016Delvis innvilget
Poster per side751 - 780 of 4578 items