Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Forstyrrelse på dyreliv – WEBbro til forvaltningenNorsk institutt for naturforskning34 mottakere2017Avslått, Avslått, Avslått, Delvis innvilget, Avslått, Avslått, Avslått, Avslått, Avslått, Avslått, Avslått, Avslått, Avslått, Delvis innvilget, Delvis innvilget, Delvis innvilget, Avslått, Avslått, Ikke realitetsbehandlet, Avslått, Delvis innvilget, Delvis innvilget, Delvis innvilget, Avslått, Avslått, Innvilget som omsøkt, Avslått
Norsk ViltsykehusNorsk Viltsykehus 34 mottakere2015Ikke behandlet
Overvåking av storspove (S)BIRDLIFE NORGE4 mottakere2022Avslått, Delvis innvilget
Villreinjaktoppsyn/tellinger 2021SNØHETTA VILLREINUTVALG4 mottakere2021Avslått, Avslått, Avslått
Fjellets ressursgrunnlagUNIVERSITETET I SØRØST-NORGE4 mottakere2021Avslått, Delvis innvilget, Avslått
Fjellets ressursgrunnlag 2021UNIVERSITETET I SØRØST-NORGE4 mottakere2021Avslått, Avslått, Delvis innvilget, Avslått
Kartlegging av trekk og vinterområder hos boltitNORSK ORNITOLOGISK FORENING4 mottakere2021Avslått, Avslått, Delvis innvilget
Overvåking av storspoveNORSK ORNITOLOGISK FORENING15 0004 mottakere2021Delvis innvilget, Delvis innvilget, Delvis innvilget, Delvis innvilget
Villreinjaktoppsyn/tellinger 2021SNØHETTA VILLREINUTVALG4 mottakere2021Avslått, Avslått, Avslått, Delvis innvilget
Kartlegging av trekk og habitatbruk hos fiskeørnNorsk Ornitologisk Forening4 mottakere2020Avslått, Avslått, Delvis innvilget
Interaksjoner mellom havørn, sjøfugl og turismeStiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina4 mottakere2020Avslått, Avslått, Avslått, Avslått
Nytt villreinprosjekt i Setesdal VestheiStiftelsen Norsk Villreinsenter4 mottakere2020Ikke realitetsbehandlet, Avslått, Avslått
Nytt villreinprosjekt Setesdal VestheiStiftelsen Norsk Villreinsenter30 0004 mottakere2020Innvilget som omsøkt, Delvis innvilget, Innvilget som omsøkt, Avslått
En levendekyst - overvåking av reetableringStiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina10 0004 mottakere2020Delvis innvilget, Innvilget som omsøkt, Avslått, Innvilget som omsøkt
A LIVING COAST – INTERACTIONS BETWEEN OTTER, MINK Norsk institutt for naturforskning22 0004 mottakere2019Innvilget som omsøkt, Avslått, Avslått, Innvilget som omsøkt
forprosjekt - Leve med hjortVestskog sa4 mottakere2019Avslått, Innvilget som omsøkt, Innvilget som omsøkt
Raudrev på HardangerviddaNorsk institutt for naturforskning4 mottakere2019Avslått, Innvilget som omsøkt, Delvis innvilget
Kartlegging av trekk og habitatbruk hos fiskeørnNorsk Ornitologisk Forening4 mottakere2019Avslått, Innvilget som omsøkt, Avslått
Viltseminar 2019Stiftelsen Norsk Hjortesenter4 mottakere2019Ikke realitetsbehandlet, Innvilget som omsøkt, Delvis innvilget, Avslått
Overvintring og trekkruter til tyvjo Norsk institutt for naturforskning4 mottakere2019Avslått, Avslått, Ikke realitetsbehandlet
Oppsyn i VillreinjaktaReinheimen-Breheimen villreinutvalg4 mottakere2019Avslått, Delvis innvilget, Avslått
Lokal småviltforvaltning Vestskog sa30 0004 mottakere2018Delvis innvilget, Delvis innvilget
Innlegging av havørndata fra Nord-Norge i RovbaseNorsk Institutt for naturforskning4 mottakere2018Avslått, Delvis innvilget, Delvis innvilget, Delvis innvilget
Viltseminar 2018Stiftelsen Norsk Hjortesenter15 0004 mottakere2018Delvis innvilget, Delvis innvilget
Kartlegging og overvåking av hekkende vandrefalkOdd Taale Frydenlund Steen25 0004 mottakere2018Delvis innvilget, Delvis innvilget
Hønsehauk og skogsfuglNIBIO15 0004 mottakere2017Delvis innvilget, Delvis innvilget, Delvis innvilget
Informasjonstiltak valhall elgregionValhall elgregion4 mottakere2017Avslått, Avslått, Avslått
Forvaltning av hjortebestand 2013-2017Vestskog sa250 0004 mottakere2017Delvis innvilget, Delvis innvilget
En levende kyst - samspill oter, mink og sjøfuglNorsk institutt for naturforskning4 mottakere2017Avslått, Delvis innvilget, Delvis innvilget, Innvilget som omsøkt
Diett hos hubro i TrøndelagNorsk Ornitologisk Forening100 0004 mottakere2017Delvis innvilget, Delvis innvilget
Poster per side751 - 780 of 4645 items