Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Overvåking av hekkende horndykkerStiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina5 mottakere2020Avslått, Avslått, Ikke realitetsbehandlet, Delvis innvilget, Ikke realitetsbehandlet
Sporing av havsvale 2020Stiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina200 000Miljødirektoratet2020Delvis innvilget
Forskning & overvåking av kongeørn i Vest-FinnmarkStiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina Miljødirektoratet2020Ikke behandlet
Overvåking av jaktfalk i Vest-FinnmarkStiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina60 0002 mottakere2020Innvilget som omsøkt, Delvis innvilget
Utilsiktet bifangst av sjøfugl i fritidsfiskeStiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina200 000Miljødirektoratet2020Delvis innvilget
Bestandsestimering og CWD hos hjortedyrStiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina165 000Miljødirektoratet2020Delvis innvilget
MIGRAPOPStiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina400 0002 mottakere2020Delvis innvilget, Innvilget som omsøkt
GOOSEHUNTStiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina180 0002 mottakere2020Delvis innvilget, Innvilget som omsøkt
Hekkesuksess hos kongeørnStiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning NinaMiljødirektoratet2020Avslått
Overvåking av gjess i VesterålenStiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina100 000Statsforvalteren i Nordland2020Delvis innvilget
Gjess i Vestfold og TelemarkStiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina130 0003 mottakere2020Delvis innvilget, Delvis innvilget
Nasjonal ekspert EGMPStiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina185 000Miljødirektoratet2020Delvis innvilget
Arrangering av internasjonalt snøuglemøte 2020Stiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina150 000Miljødirektoratet2020Innvilget som omsøkt
Regionalt villreinprosjektStiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina Miljødirektoratet2019Ikke behandlet
Drift av HjorteviltportalenStiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina400 700Miljødirektoratet2019Innvilget som omsøkt
SNP-chip-utvikling for bjørn-overvåking i NorgeStiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning NinaMiljødirektoratet2019Avslått
DNA: øke suksessen av feces-prøvene med gressStiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina500 000Miljødirektoratet2019Innvilget som omsøkt
Familiegrupper blant jerv i SkandinaviaStiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning NinaMiljødirektoratet2019Avslått
Fangst og GPS merking av ravn ved avfallsanleggStiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina2 mottakere2019Avslått, Avslått
Skandinaviske BjørneprosjektetStiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina1 700 000Miljødirektoratet2019Delvis innvilget
Overlevelse hos utsatt Rapphøns og Fasan i NorgeStiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina6 mottakere2019Avslått, Avslått, Avslått, Innvilget som omsøkt
Effects and mitigation of renewable energy developStiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning NinaVest-Agder fylkeskommune (før 1.1.2020)2019Avslått
Drift av HjorteviltportalenStiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina400 700Miljødirektoratet2018Innvilget som omsøkt
Driftstilskudd Nasjonalt Kompetansesenter 2022STIFTELSEN NORSK HJORTESENTER1 400 000Miljødirektoratet2022Innvilget som omsøkt
Driftstilskudd Nasjonalt Kompetansesenter 2021STIFTELSEN NORSK HJORTESENTER1 400 000Miljødirektoratet2021Innvilget som omsøkt
Jaktlaboratorium SvanøySTIFTELSEN NORSK HJORTESENTER Miljødirektoratet2019Ikke behandlet
Jaktlaboratorium SvanøyStiftelsen Norsk Hjortesenter300 000Miljødirektoratet2020Innvilget som omsøkt
Viltseminar 2020Stiftelsen Norsk Hjortesenter3 mottakere2020Avslått, Avslått, Ikke realitetsbehandlet
Driftstilskudd Nasjonalt Kompetansesenter 2020Stiftelsen Norsk Hjortesenter1 200 000Miljødirektoratet2020Innvilget som omsøkt
Seminar om viltpåkøyringarStiftelsen Norsk Hjortesenter Miljødirektoratet2019Ikke behandlet
Poster per side751 - 780 of 4647 items