Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Populasjonsdynamikk ryper LierneHøgskolen i Hedmark70 000Miljødirektoratet2015Innvilget som omsøkt
Viltfôring mot trafikkulukker 2015Høgskolen i Hedmark2 mottakere2015Avslått, Delvis innvilget
Reiroverleving hjå skogshøns 2015Høgskolen i Hedmark160 000Miljødirektoratet2015Innvilget som omsøkt
Overvaking av skoghønsreir 2014Høgskolen i Hedmark100 00016 mottakere2014Delvis innvilget, Avslått, Avslått, Delvis innvilget, Avslått, Avslått, Avslått, Avslått, Delvis innvilget
Integrert forvaltning av skog och elgHøgskolen i Hedmark 2 mottakere2014Ikke behandlet
Prosjekt ElgbeiteHøgskolen i Hedmark4 mottakere2014Avslått, Avslått
Viltfôring mot viltulukker?Høgskolen i Hedmark16 mottakere2014Avslått, Avslått, Avslått, Delvis innvilget, Avslått, Avslått, Avslått, Delvis innvilget, Avslått
Fôring av hjortevilt - ei kunnskapsoversiktHøgskolen i Hedmark 17 mottakere2013Ikke behandlet
Overvaking av skogshønsreir 2013Høgskolen i Hedmark150 0003 mottakere2013Delvis innvilget
Telemetristudie av revHøgskolen i Hedmark, avd for anvendt økologi og landbruksfag Miljødirektoratet2014Ikke behandlet
Lærende forvaltning av hønsefuglHøgskolen i Hedmark, Avd. Evenstad20 mottakere2013Avslått, Avslått, Avslått, Avslått, Avslått, Avslått, Avslått, Avslått
Småvilt nettverkHøgskolen i Innlandet150 000Miljødirektoratet2019Delvis innvilget
Mikrosatellittanalyser av villrein fra RondaneHøgskolen i InnlandetMiljødirektoratet2019Avslått
Mellomskarvens byttedyrvalg blant harr og ørretHøgskolen i Innlandet20 000Fylkesmannen i Oppland (før 1.1.2019)2018Delvis innvilget
Genetisk variasjon i storsalamander populasjonerHøgskolen i Innlandet Fylkesmannen i Hedmark (før 1.1.2019)2018Ikke behandlet
Etablering av fagtidsskrift - SmåviltetHøgskolen i InnlandetMiljødirektoratet2018Avslått
Manipulering av fôrtilgang for rødrev gjennom åretHøgskolen i InnlandetMiljødirektoratet2018Delvis innvilget
Integrated monitoring of haresHøgskolen i InnlandetMiljødirektoratet2018Avslått
Manipulering av fôrtilgang for rødrev gjennom åretHøgskolen i Innlandet290 000Miljødirektoratet2017Innvilget som omsøkt
Småvilt 2017Høgskolen i Innlandet100 000Miljødirektoratet2017Delvis innvilget
Småvilt 2016Høgskolen i Innlandet90 000Miljødirektoratet2016Innvilget som omsøkt
SKANDULV: Kildebestand, trender og økosystemeffektHøgskolen I Innlandet900 000Miljødirektoratet2020Innvilget som omsøkt
SKOGSJERV - Bestand og konfliktreduksjonHøgskolen I Innlandet300 000Miljødirektoratet2020Delvis innvilget
HUBRO: TEST AV HYPOTESER OM BESTANDSNEDGANGHøgskolen I Innlandet90 000Miljødirektoratet2020Innvilget som omsøkt
HUBRODØD OG ØRNEPREDASJON I NORDHøgskolen I Innlandet25 000Miljødirektoratet2020Innvilget som omsøkt
HEKKING OG BESTANDSDYNAMIKK HOS HUBRO UTEN MINKHøgskolen I Innlandet95 000Miljødirektoratet2020Innvilget som omsøkt
BJØRNEBINNER I INNLANDETHøgskolen I InnlandetStatsforvalteren i Innlandet2020Avslått
Moose reproduction in a changing climateHøgskolen I InnlandetMiljødirektoratet2020Avslått
Viltforvaltningsbok - publisering open tilgangHøgskolen I Innlandet160 000Miljødirektoratet2020Innvilget som omsøkt
Evaluering av stress for hare jaget av hundHøgskolen I Innlandet350 000Miljødirektoratet2020Delvis innvilget
Poster per side751 - 780 of 4650 items