Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Integrated monitoring of haresHøgskolen i InnlandetMiljødirektoratet2018Avslått
Mellomskarvens byttedyrvalg blant harr og ørretHøgskolen i Innlandet20 000Fylkesmannen i Oppland (før 1.1.2019)2018Delvis innvilget
Manipulering av fôrtilgang for rødrev gjennom åretHøgskolen i InnlandetMiljødirektoratet2018Delvis innvilget
Etablering av fagtidsskrift - SmåviltetHøgskolen i InnlandetMiljødirektoratet2018Avslått
Småvilt 2017Høgskolen i Innlandet100 000Miljødirektoratet2017Delvis innvilget
Manipulering av fôrtilgang for rødrev gjennom åretHøgskolen i Innlandet290 000Miljødirektoratet2017Innvilget som omsøkt
Småvilt 2016Høgskolen i Innlandet90 000Miljødirektoratet2016Innvilget som omsøkt
SKANDULV: Kildebestand, trender og økosystemeffektHøgskolen I Innlandet900 000Miljødirektoratet2020Innvilget som omsøkt
SKOGSJERV - Bestand og konfliktreduksjonHøgskolen I Innlandet300 000Miljødirektoratet2020Delvis innvilget
HUBRO: TEST AV HYPOTESER OM BESTANDSNEDGANGHøgskolen I Innlandet90 000Miljødirektoratet2020Innvilget som omsøkt
HUBRODØD OG ØRNEPREDASJON I NORDHøgskolen I Innlandet25 000Miljødirektoratet2020Innvilget som omsøkt
HEKKING OG BESTANDSDYNAMIKK HOS HUBRO UTEN MINKHøgskolen I Innlandet95 000Miljødirektoratet2020Innvilget som omsøkt
BJØRNEBINNER I INNLANDETHøgskolen I InnlandetStatsforvalteren i Innlandet2020Avslått
Moose reproduction in a changing climateHøgskolen I InnlandetMiljødirektoratet2020Avslått
Viltforvaltningsbok - publisering open tilgangHøgskolen I Innlandet160 000Miljødirektoratet2020Innvilget som omsøkt
Evaluering av stress for hare jaget av hundHøgskolen I Innlandet350 000Miljødirektoratet2020Delvis innvilget
Mårprosjektet 2020Høgskolen I Innlandet500 000Miljødirektoratet2020Delvis innvilget
Foodscapes for large herbivoresHøgskolen I InnlandetMiljødirektoratet2020Avslått
Foodscapes for large herbivoresHøgskolen I Innlandet50 000Innlandet fylkeskommune2020Innvilget som omsøkt
Drones for moose monitoringHøgskolen I InnlandetMiljødirektoratet2020Avslått
Elg i endringHøgskolen I Innlandet200 000Innlandet fylkeskommune2020Delvis innvilget
Elgtetthet og beiteskader i sommer versus vinteromHøgskolen I Innlandet70 000Innlandet fylkeskommune2020Delvis innvilget
MUSEOBS: Et smågnagersamfunn i endringHøgskolen I Innlandet Statsforvalteren i Innlandet2020Ikke behandlet
Prosjekt slagugleHøgskolen I Innlandet30 0002 mottakere2020Delvis innvilget, Delvis innvilget
HUBRODØD OG ØRNEPREDASJON I NORDHøgskolen I Innlandet20 000Miljødirektoratet2019Innvilget som omsøkt
Blybelastning hos skandinaviske bjørnerHøgskolen I Innlandet Miljødirektoratet2019Ikke behandlet
Beitetilgang og skader i områder med lite skogbrukHøgskolen I InnlandetMiljødirektoratet2019Avslått
ViltforvaltningsbokHøgskolen I Innlandet Miljødirektoratet2019Ikke behandlet
Skogfugl - habitatval, overleving og reproduksjon Høgskolen I Innlandet Miljødirektoratet2019Ikke behandlet
Hva gjør vi når det blir bråstopp i silofôring av Høgskolen I Innlandet200 0002 mottakere2019Delvis innvilget, Delvis innvilget
Poster per side751 - 780 of 4606 items