Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Prosjekt slagugleGunnar Christian Nyhus15 000Statsforvalteren i Innlandet2021Delvis innvilget
prosjekt slagugleGunnar Christian Nyhus30 0002 mottakere2019Delvis innvilget
Prosjekt slagugleGunnar Christian Nyhus25 0002 mottakere2018Delvis innvilget
Prosjekt slagugleGunnar Christian Nyhus25 0002 mottakere2017Delvis innvilget
Prosjekt slagugleGunnar Christian Nyhus25 0002 mottakere2016Innvilget som omsøkt
Prosjekt slagugleGunnar Christian Nyhus25 0002 mottakere2015Delvis innvilget
Prosjekt slagugleGunnar Christian Nyhus25 0002 mottakere2014Innvilget som omsøkt
Prosjekt slagugleGunnar Christian Nyhus25 0002 mottakere2013Delvis innvilget
Prosjekt havørn i Steigen 2022Gunnar Svalbjørg12 000Statsforvalteren i Nordland2023Delvis innvilget
Prosjekt havørn i Steigen 2022Gunnar Svalbjørg15 000Statsforvalteren i Nordland2022Delvis innvilget
Termografisk drone i viltforvaltningenGUSTAVSEN NATURANALYSER2 mottakere2021Avslått, Delvis innvilget
Kartlegging flaggermus Trøndelag 2020 - viltformålHabitatdesign Eva Tilseth20 000Statsforvalteren i Trøndelag2020Delvis innvilget
Kartlegging flaggermus Trøndelag 2019 - viltformålHabitatDesign Eva Tilseth35 000Statsforvalteren i Trøndelag2019Delvis innvilget
Kartlegging flaggermus Trøndelag 2018HabitatDesign Eva Tilseth40 000Statsforvalteren i Trøndelag2018Delvis innvilget
Kartlegging av flaggermus i Sør-Trøndelag 2017HabitatDesign Eva Tilseth10 000Fylkesmannen i Sør-Trøndelag (før 1.1.2018)2017Delvis innvilget
Flaggermus i Trøndelag 2023 - VilttiltakHABITATDESIGN EVA TILSETH20 000Statsforvalteren i Trøndelag2023Delvis innvilget
Flaggermus i Trøndelag 2022 - VilttiltakHABITATDESIGN EVA TILSETH35 000Statsforvalteren i Trøndelag2022Delvis innvilget
Flaggermus i Trøndelag 2021 - VilttiltakHABITATDESIGN EVA TILSETH10 000Statsforvalteren i Trøndelag2021Delvis innvilget
Kurs i slakting av hjortevilt for ettersøkslag.HADSEL KOMMUNE16 000Nordland fylkeskommune2023Innvilget som omsøkt
SØKNAD OM TILSKUDD FOR BRUK AV DRONER FOR KARTLEGGHADSEL KOMMUNE168 000Nordland fylkeskommune2023Delvis innvilget
Tilskudd Midtre Hålogaland ViltforvaltningsrådHADSEL KOMMUNE25 000Nordland fylkeskommune2023Delvis innvilget
Kurs Gåsejakt for unge jegereHADSEL KOMMUNE17 500Nordland fylkeskommune2022Innvilget som omsøkt
Skadefelling av gås, kartlegging av, beiteskaderHADSEL KOMMUNEStatsforvalteren i Nordland2022Avslått
Kartlegging av vinterbeite for hjorteviltHADSEL KOMMUNE27 000Nordland fylkeskommune2021Delvis innvilget
Oppdatering tiurleiker i NaturbasenHalden kommune30 000Østfold fylkeskommune (før 1.1.2020)2013Innvilget som omsøkt
Driftsplanutvikling småvilt - Spekedalen/SølendaleHalgrim Breie Hedmark fylkeskommune (før 1.1.2020)2013Levert
Ungdomsmesterskap løshundHALLINGDAL OG VALDRES ELGHUNDKLUBB2 mottakere2021Avslått, Avslått
Leve med krykkja i Hammerfest by.HAMMERFEST KOMMUNE200 000Miljødirektoratet2022Innvilget som omsøkt
Bearbeiding fugledata OslofjordenHans Erik Karlsen140 000Vestfold og Telemark fylkeskommune2023Innvilget som omsøkt
Uttak av skadevoller. Hans Petter Hestmo Fylkesmannen i Sør-Trøndelag (før 1.1.2018)2013Levert
Poster per side751 - 780 of 5085 items