Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Ulvedrepte hunder i Norge – en FoU-evalueringHøgskolen i Innlandet, Evenstad  Fylkesmannen i Nord-Trøndelag (før 1.1.2018)2013Ikke behandlet
Viltforvaltning i endringSanna Kaupang Sørum Miljødirektoratet2013Ikke behandlet
Elgbeite i vest og øst- historisk utviklingFridtjof Denneche Miljødirektoratet2013Ikke behandlet
”SPARC – analyser av paleozoologisk materiale” (reBirgitte Skar Miljødirektoratet2013Ikke behandlet
Workshop om bruk av viltkameradataNINA Miljødirektoratet2013Ikke behandlet
NOF avd Sogn og FjordaneNOF avd. Sogn og Fjordane Fylkesmannen i Sogn og Fjordane (før 1.1.2019)2013Ikke behandlet
Utdanning jegerprøveinstruktørerNJFF Vest-Agder Vest-Agder fylkeskommune (før 1.1.2020)2013Ikke behandlet
Tilskudd til viltfaglige seminarerVest-Agder fylkeskommune Vest-Agder fylkeskommune (før 1.1.2020)2013Ikke behandlet
Førstegangstaksering av elgbeite i Sirdal kommuneSirdal kommune Vest-Agder fylkeskommune (før 1.1.2020)2013Ikke behandlet
BeitetakseringÅseral kommune Vest-Agder fylkeskommune (før 1.1.2020)2013Ikke behandlet
Elgbeitetaksering 2013-2017Målselv kommune 2 mottakere2013Ikke behandlet
Bjørnebinner i Hedmark - kartlagt v/linjetakseringHøgskolen i Innlandet, Evenstad  Fylkesmannen i Hedmark (før 1.1.2019)2013Ikke behandlet
Kartlegging og overvåking av vandrefalk i Sør-TrønNORSK ORNITOLOGISK FORENING AVDELING SØR-TRØNDELAG Fylkesmannen i Sør-Trøndelag (før 1.1.2018)2013Ikke behandlet
Trekktelling av elgOppland Hjorteviltregion Oppland fylkeskommune (før 1.1.2020)2013Ikke behandlet
bestandsplan elgAlvdal Grunneierlag SA Hedmark fylkeskommune (før 1.1.2020)2013Ikke behandlet
kartverk for websideAlvdal Grunneierlag SA Hedmark fylkeskommune (før 1.1.2020)2013Ikke behandlet
Registrering av sett-elg-data for Finnmark 2013Finnmarkseiendommen Finnmark fylkeskommune (før 1.1.2020)2013Ikke behandlet
RevejaktkursNJFF Sør-Trøndelag Sør-Trøndelag fylkeskommune (før 1.1.2018)2013Ikke behandlet
Småvilt og skadeskyting - en videreutviklingNORGES JEGER- OG FISKERFORBUND MØRE OG ROMSDAL Møre og Romsdal fylkeskommune2013Ikke behandlet
RådyrjaktkursNJFF Sør-Trøndelag Sør-Trøndelag fylkeskommune (før 1.1.2018)2013Ikke behandlet
GaupejaktkursNJFF Sør-Trøndelag Sør-Trøndelag fylkeskommune (før 1.1.2018)2013Ikke behandlet
Hjort 2013Stiftelsen Norsk Hjortesenter 4 mottakere2013Ikke behandlet
Viltseminar Hordaland 2013Sogn og Fjordane Skogeigarlag Fylkesmannen i Hordaland (før 1.1.2019)2013Ikke behandlet
Overvåkning havørn Smøla Tor Moholt Statsforvalteren i Møre og Romsdal2013Ikke behandlet
Taksering av elgbeiteØyer fjellstyre Oppland fylkeskommune (før 1.1.2020)2013Ikke behandlet
Jaktforvaltning i Norge og DanmarkNorsk institutt for naturforskning Miljødirektoratet2013Ikke behandlet
Søknad om støtte til prosjekt ”Urbane måker” CEES, Institutt for biovitenskap, P.O. Box 1066 Blindern, 0316 OSLO 2 mottakere2013Ikke behandlet
Kartlegging av sjøfugl i reservatoum Statsforvalteren i Møre og Romsdal2013Ikke behandlet
Søknad om støtte til prosjekt ”Urbane måker”CEES, Institutt for biovitenskap, P.O. Box 1066 Blindern, 0316 OSLO 2 mottakere2013Ikke behandlet
Kartlegging av hekkende svarthalespove i TromsNorsk institutt for naturforskning Fylkesmannen i Troms (før 1.1.2019)2013Ikke behandlet
Poster per side751 - 780 of 4647 items