Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Hjortebeiting i plantefelt og ung produksjonsskogNIBIO Fureneset Møre og Romsdal fylkeskommune2016Ikke behandlet
Hjortebeiting i plantefelt og ung produksjonsskogNIBIO Fureneset Rogaland fylkeskommune2016Ikke behandlet
Registrere elgtrekk ut av MurudalenFron fjellstyre Oppland fylkeskommune (før 1.1.2020)2016Ikke behandlet
Registrering av spillplasser for storfugl i ØyerGausdal Kommune - Landbrukskontoret i Lillehammerregionen Oppland fylkeskommune (før 1.1.2020)2016Ikke behandlet
Effekter av klimastress på beiteplanterNIBIO Møre og Romsdal fylkeskommune2016Ikke behandlet
Raudrev på HardangerviddaNorsk institutt for naturforskning 3 mottakere2016Ikke behandlet
Reetablering av oter på SørlandetNorsk institutt for naturforskning 6 mottakere2016Ikke behandlet
Følgeprosjekt i Rondane villreinområdeNorsk Villreinsenter Nord 2 mottakere2016Ikke behandlet
Arealbruk, habitat og byttedyr hos lappugle Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning, Norges miljø- og biovitenskaplige universitet Fylkesmannen i Hedmark (før 1.1.2019)2016Ikke behandlet
forvaltning av hjortebestand 2013-2017Vestskog sa 4 mottakere2016Ikke behandlet
Kartlegging av fjellmyrløper i Nord-TrøndelagTrondheimsfjorden våtmarkssenter Fylkesmannen i Nord-Trøndelag (før 1.1.2018)2016Ikke behandlet
Kartlegging av slagugle i Nord-TrøndelagTrondheimsfjorden våtmarkssenter Fylkesmannen i Nord-Trøndelag (før 1.1.2018)2016Ikke behandlet
Scandlynx ViltkameraNorsk institutt for naturforskning 5 mottakere2016Ikke behandlet
Viltstasjon TelemarkTrine-Lise Thowsen Fylkesmannen i Telemark (før 1.1.2019)2016Ikke behandlet
Hvor mye rødrev finnes det - videreføring Norsk institutt for naturforskning 17 mottakere2016Ikke behandlet
Demografi og stedtrohet hos svarthalespoveNorsk Ornitologisk Forening 5 mottakere2016Ikke behandlet
Kartlegging av tiurleik på HadelandLandbrukskontoret for Hadeland Oppland fylkeskommune (før 1.1.2020)2016Ikke behandlet
Stedtrohet, habitatvalg og trekk hos åkerrikseNorsk Ornitologisk Forening 12 mottakere2016Ikke behandlet
A.Arealbruk. B Villreinoppsyn. C SkoleprosjektForollhogna Villreinområde Fylkesmannen i Hedmark (før 1.1.2019)2016Ikke behandlet
Flaggermusundersøkelser i Nord-Trøndelag 2016NATUROBSERVATØREN Per Inge Værnesbranden Fylkesmannen i Nord-Trøndelag (før 1.1.2018)2016Ikke behandlet
Overvåking av vandrefalk i Nord-TrøndelagNorsk Ornitologisk Forening Fylkesmannen i Nord-Trøndelag (før 1.1.2018)2016Ikke behandlet
Hekke/vinterøkologi og overvåking av spurveugleNorsk Ornitologisk Forening avd. Nord-Trøndelags ugleprosjekter Fylkesmannen i Nord-Trøndelag (før 1.1.2018)2016Ikke behandlet
Grågåsundersøkelser i Nord-TrøndelagNorsk institutt for naturforskning Fylkesmannen i Nord-Trøndelag (før 1.1.2018)2016Ikke behandlet
Grågåsundersøkelser i TelemarkNorsk institutt for naturforskning Fylkesmannen i Telemark (før 1.1.2019)2016Ikke behandlet
FoU-Menneskelig aktivitet & villrein i ForollhognaNorsk Villreinsenter Nord 2 mottakere2016Ikke behandlet
Vurdering av hjortebestand - fortsettelseUtmarksavdelingen for Akershus og Østfold Østfold fylkeskommune (før 1.1.2020)2016Ikke behandlet
Informasjon- og opplæringstiltak i NTNJFF-Nord-Trøndelag Nord-Trøndelag fylkeskommune (før 1.1.2018)2016Ikke behandlet
Kontroll av rev/mår for å øke skogsfuglbestandeneStatskog SF 2 mottakere2016Ikke behandlet
Forvaltningstiltak for reduksjon av grågåsbestandKragerø kommune v/ Viltnemnda Fylkesmannen i Telemark (før 1.1.2019)2016Ikke behandlet
Utdanning viltgruppe Hobøl og SpydebergSpydeberg Kommune Østfold fylkeskommune (før 1.1.2020)2016Ikke behandlet
Poster per side751 - 780 of 4613 items