Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
DNA-identifisering av ærfuglNorsk institutt for naturforskning2 mottakere2014Avslått, Delvis innvilget
Overvintringsområder og trekkruter til tyvjoNorsk institutt for naturforskning2 mottakere2014Avslått, Delvis innvilget
Kartlegging av trekkruter til tyvjo i FinnmarkNorsk institutt for naturforskning2 mottakere2014Avslått, Delvis innvilget
Overvåking av hekkelokaliteter - rødlistearterRøros kommune2 mottakere2014Avslått, Delvis innvilget
Lappuglas vandringsmønster og habitatbrukAgder naturmuseum og botaniske hage3 mottakere2014Avslått, Delvis innvilget
Jaktkurs for ungdom, kvinner og nye jegerprøvekandNorges Jeger- og fiskerforbund Østfold2 mottakere2014Avslått, Delvis innvilget
Ettersøk av skadet hjorteviltErling Kjelvik2 mottakere2014Avslått, Delvis innvilget
Havørn etablering i Aust-AgderMorten Erichsen2 mottakere2014Avslått, Delvis innvilget
Forvaltning av rev/rovviltÅmli jeger- og fiskeforneing2 mottakere2013Avslått, Delvis innvilget
Patogene bakterier i flått samlet fra mårAgder flått- og Viltundersøkelser2 mottakere2013Avslått, Delvis innvilget
Vindkraftutbyggingens påvirkning på naturNaturRestaurering AS2 mottakere2013Avslått, Delvis innvilget
Kartlegging av trekk og vinterområder for brushaneNorsk Ornitologisk Forening2 mottakere2013Avslått, Delvis innvilget
Fjellets ressursgrunnlagUNIVERSITETET I SØRØST-NORGE4 mottakere2021Avslått, Delvis innvilget, Avslått
Kartlegging av trekk og vinterområder hos boltitNORSK ORNITOLOGISK FORENING4 mottakere2021Avslått, Delvis innvilget, Avslått
Kartlegging av trekk og habitatbruk hos fiskeørnNorsk Ornitologisk Forening4 mottakere2020Avslått, Delvis innvilget, Avslått
Oterpredasjon på laks og sjøørretStiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina3 mottakere2020Avslått, Delvis innvilget, Avslått
Overvintringsområder og trekkruter til tyvjo Norsk institutt for naturforskning3 mottakere2017Avslått, Delvis innvilget, Avslått
Estimering av oterbestandsstørrelse på VegaNorsk instituut for naturforskning3 mottakere2017Avslått, Delvis innvilget, Avslått
Kartlegging av oterdiett på Vega Norsk instituut for naturforskning3 mottakere2017Avslått, Delvis innvilget, Avslått
Kartlegging av overvintringsområder og trekkruter Norsk institutt for naturforskning3 mottakere2016Avslått, Delvis innvilget, Avslått
Seminaret Hjortevilt 2016Skogbrukets Kursinstitutt (Skogkurs)5 mottakere2016Avslått, Delvis innvilget, Avslått
Kartlegging av trekk og habitatbruk hos fiskeørnNorsk Ornitologisk Forening3 mottakere2014Avslått, Delvis innvilget, Avslått
GPS-merkeprosjekt på villrein i Setesdal-RyfylkeNorsk Villreinsenter Sør5 mottakere2017Avslått, Delvis innvilget, Avslått, Avslått
Handbok i praktisk hjorteforvaltingStiftelsen Norsk Hjortesenter12 mottakere2016Avslått, Delvis innvilget, Avslått, Avslått, Avslått, Avslått, Delvis innvilget
Kartlegging av trekk og vinterområder hos boltitNorsk Ornitologisk Forening9 mottakere2018Avslått, Delvis innvilget, Avslått, Avslått, Avslått, Delvis innvilget, Delvis innvilget
Kartlegging av trekk og vinterområder for boltitNorsk Ornitologisk Forening6 mottakere2014Avslått, Delvis innvilget, Avslått, Delvis innvilget, Avslått
Kartlegging av hekkende fjellvåk i NorgeNorsk Ornitologisk Forening18 mottakere2014Avslått, Delvis innvilget, Avslått, Delvis innvilget, Avslått, Delvis innvilget, Avslått, Avslått, Delvis innvilget, Avslått, Delvis innvilget, Innvilget som omsøkt
Data til Miljøkvalitetsnorm for villrein. Reinheimen-breheimen Villreinutvalg7 mottakere2020Avslått, Delvis innvilget, Avslått, Ikke realitetsbehandlet, Avslått
Stedtrohet, habitatvalg og trekk hos åkerrikseNorsk Ornitologisk Forening8 mottakere2020Avslått, Delvis innvilget, Avslått, Innvilget som omsøkt, Delvis innvilget, Avslått
Veg Store Urevatn - evaluering av ferdselFylkesmannen I Agder3 mottakere2020Avslått, Delvis innvilget, Delvis innvilget
Poster per side751 - 780 of 4298 items