Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Kartlegging av trekk og habitatbruk hos fiskeørnNorsk Ornitologisk Forening 4 mottakere2019Levert
Oppsyn i VillreinjaktaReinheimen-Breheimen villreinutvalg 4 mottakere2019Levert
Lokal småviltforvaltning Vestskog sa 4 mottakere2018Levert
Innlegging av havørndata fra Nord-Norge i RovbaseNorsk Institutt for naturforskning4 mottakere2018Avslått, Delvis innvilget, Delvis innvilget, Delvis innvilget
Viltseminar 2018Stiftelsen Norsk Hjortesenter 4 mottakere2018Levert
Kartlegging og overvåking av hekkende vandrefalkOdd Taale Frydenlund Steen25 0004 mottakere2018Delvis innvilget, Delvis innvilget
"Dun i 2000 år" - DunprosjektetBirgitta Berglund4 mottakere2017Avslått, Delvis innvilget, Avslått, Avslått
Hønsehauk og skogsfuglNIBIO15 0004 mottakere2017Delvis innvilget, Delvis innvilget, Delvis innvilget
Forvaltning av hjortebestand 2013-2017Vestskog sa 4 mottakere2017Levert
Informasjonstiltak valhall elgregionValhall elgregion 4 mottakere2017Levert
Diett hos hubro i TrøndelagNorsk Ornitologisk Forening 4 mottakere2017Levert
En levende kyst - samspill oter, mink og sjøfuglNorsk institutt for naturforskning4 mottakere2017Avslått, Delvis innvilget, Delvis innvilget, Innvilget som omsøkt
Registrering av villreinen sin områdebruk-RondaneNord-Fron kommune4 mottakere2017Avslått, Delvis innvilget
Innlegging av havørndata fra Nord-Norge i RovbaseNorsk Institutt for naturforskning15 0004 mottakere2017Delvis innvilget, Delvis innvilget, Avslått, Delvis innvilget
Seminaret Hjortevilt 2017Skogbrukets Kursinstitutt (Skogkurs) 4 mottakere2017Levert
Diett hos hubro i TrøndelagNorsk Ornitologisk Forening 4 mottakere2016Levert
forvaltning av hjortebestand 2013-2017Vestskog sa 4 mottakere2016Levert
Oter tilbake til kysten - kunnskapsstatus bifangstNorsk institutt for naturforskning 4 mottakere2016Levert
HEKKENDE HAVØRN I NORD-NORGENorsk Institutt for naturforskning60 0004 mottakere2016Delvis innvilget, Avslått, Delvis innvilget, Delvis innvilget
Søknad om midler til pilot for fjellrypetakseringStatskog SF20 0004 mottakere2016Delvis innvilget, Delvis innvilget, Delvis innvilget, Avslått
Konflikter mellom sørhare og stedegen hareNorsk institutt for naturforskning450 0004 mottakere2016Delvis innvilget, Avslått, Avslått
Forvaltningsplan for gås i HaldenvassdragetUtmarksavdelingen for Akershus og Østfold 4 mottakere2016Levert
Diett hos hubro i TrøndelagNorsk Ornitologisk Forening100 0004 mottakere2015Delvis innvilget, Delvis innvilget, Delvis innvilget
Beiteressurser ElgHøgskolen i Hedmark30 0004 mottakere2015Innvilget som omsøkt, Delvis innvilget, Delvis innvilget, Avslått
HEKKENDE HAVØRN I NORD-NORGENorsk Institutt for naturforskning15 0004 mottakere2015Delvis innvilget, Delvis innvilget, Delvis innvilget, Delvis innvilget
Hjort 2015Stiftelsen Norsk Hjortesenter25 0004 mottakere2015Innvilget som omsøkt, Avslått, Avslått
Forvaltning av gås i Akershus og ØstfoldUtmarksavdelingen for Akershus og Østfold20 0004 mottakere2015Delvis innvilget, Delvis innvilget, Innvilget som omsøkt
KUNNSKAPSSTATUS FOR REETABLERING AV OTER Norsk institutt for naturforskning22 5004 mottakere2015Innvilget som omsøkt, Delvis innvilget, Avslått, Delvis innvilget
Utvikling av rømmingsvei for oter i fiskeruserNorsk institutt for naturforskning4 mottakere2015Avslått, Avslått, Avslått
Effekter av vindkraftanlegg på hønsefuglNorsk institutt for naturforskning 4 mottakere2014Levert
Poster per side721 - 750 of 4578 items