Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Villreinoppsyn 2021-Rondane sør villreinområdeRONDANE SØR VILLREINOMRÅDE24 500Miljødirektoratet2021Delvis innvilget
Faglig vurdering av metoder for elgtelling DEANU GIELDA / TANA KOMMUNE33 333Troms og Finnmark fylkeskommune2021Innvilget som omsøkt
Ettersøksgruppen - kurs/utstyr nye jegereFARSUND OG LYNGDAL JEGER- OG FISKERFORENING16 500Agder fylkeskommune2021Innvilget som omsøkt
Bruk av drone for å finne rådyrkalver før slåttTØNSBERG KOMMUNE50 000Vestfold og Telemark fylkeskommune2021Innvilget som omsøkt
Kartlegging av kommunale målsettinger FAUN NATURFORVALTNING AS65 000Agder fylkeskommune2021Innvilget som omsøkt
Infoblad om jakt og fiske - infoside internettNORGES JEGER-OG FISKERFORBUND HORDALAND40 000Vestland fylkeskommune2021Delvis innvilget
Hjorten i VikenFAUN NATURFORVALTNING AS150 000Viken fylkeskommune2021Innvilget som omsøkt
Raudrev på Hardangervidda og rolla til subsidierSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA20 0003 mottakere2021Innvilget som omsøkt, Innvilget som omsøkt
Hjorten i RogalandFAUN NATURFORVALTNING AS160 000Rogaland fylkeskommune2021Innvilget som omsøkt
Kartlegging av bever i tidligere Klæbu kommuneTRONDHEIM KOMMUNE60 000Trøndelag fylkeskommune2021Delvis innvilget
Raudrev på Hardangervidda - rolla til subsidierSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA48 0003 mottakere2021Innvilget som omsøkt, Avslått, Avslått
Hjorten i Møre og Romsdal FAUN NATURFORVALTNING AS Møre og Romsdal fylkeskommune2021Levert
EttersøkskursNJFF SØR-TRØNDELAG15 000Trøndelag fylkeskommune2021Delvis innvilget
Beverforvaltningsplan for Tydal kommuneTYDAL KOMMUNE25 000Trøndelag fylkeskommune2021Delvis innvilget
Prosjekt slagugleGunnar Christian Nyhus15 000Statsforvalteren i Innlandet2021Delvis innvilget
StorviltjaktkursNJFF SØR-TRØNDELAG114 000Trøndelag fylkeskommune2021Delvis innvilget
Hjorteviltplan for Tydal kommuneTYDAL KOMMUNE45 000Trøndelag fylkeskommune2021Delvis innvilget
Viltregistrering med viltkameraNORGES JEGER OG FISKEFORBUND HEDMARK50 000Innlandet fylkeskommune2021Innvilget som omsøkt
Søknad om støtte til drone med termisk kameraPER HELDALVestfold og Telemark fylkeskommune2021Avslått
Bestandsestimering og CWD hos hjortedyrSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA480 000Miljødirektoratet2021Innvilget som omsøkt
Kartlegging av småpattedyr i FinnmarkBANGJORD20 000Statsforvalteren i Troms og Finnmark2021Delvis innvilget
Sporing av havsvale 2021STIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA249 950Miljødirektoratet2021Innvilget som omsøkt
Hønsehauken i skog- og kulturlandskap 2021NIBIO - NORSK INSTITUTT FOR BIOØKONOMI45 0002 mottakere2021Delvis innvilget, Delvis innvilget
Villsvinets økologi STIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINAMiljødirektoratet2021Avslått
Søknad om tilskudd til fagdag Villrein 2021VILLREINRÅDET I NORGE70 000Miljødirektoratet2021Innvilget som omsøkt
Bråten Gård, Aurskog gr/br 163/16Kjell Tore MaalenStatsforvalteren i Oslo og Viken2021Avslått
Adaptive mink management in NorwayNORD UNIVERSITETStatsforvalteren i Trøndelag2021Avslått
Tilskudd til utgivelse av Villreinen 2021VILLREINRÅDET I NORGE250 000Miljødirektoratet2021Innvilget som omsøkt
Prototyper sandsvalehotellNATURVERNFORBUNDET I MANDALStatsforvalteren i Agder2021Avslått
Økologisk overvåking av vannfugl i Nordre ØyerenNORDRE ØYEREN FUGLESTASJON10 000Statsforvalteren i Oslo og Viken2021Delvis innvilget
Poster per side721 - 750 of 4578 items