Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Fyrstegongsjegeropplæring - praktisk øvingFellesanlegget - Tua Sogn og Fjordane fylkeskommune (før 1.1.2020)2014Levert
Viltkamera - hjortevilt og mindre rovdyrNorsk institutt for naturforskning40 0007 mottakere2014Innvilget som omsøkt, Delvis innvilget, Delvis innvilget, Avslått, Avslått
A:Villreinens arealbruk. B: Støtte villreinoppsyneForollhogna Villreinområde Fylkesmannen i Hedmark (før 1.1.2019)2014Levert
Registrering - spillplasser for tiur i LillehammerGausdal Kommune - Landbrukskontoret i Lillehammerregionen Oppland fylkeskommune (før 1.1.2020)2014Levert
Hjorteprosjektet i VerdalNorsk institutt for naturforskning Nord-Trøndelag fylkeskommune (før 1.1.2018)2014Levert
Mink- og sjøfuglprosjekt 2013-15Karmøy kommune30 000Statsforvalteren i Rogaland2014Delvis innvilget
Studie av furasjeringsadferd hos nøtteskrikeNorges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)Fylkesmannen i Oslo og Akershus (før 1.1.2019)2014Avslått
Sildemåkeprosjektet i Troms og FinmarkNOF - Troms Fylkeslag15 0002 mottakere2014Delvis innvilget, Avslått
Grunnkurs ettersøkNORGES JEGER- OG FISKERFORBUND MØRE OG ROMSDAL Møre og Romsdal fylkeskommune2014Levert
Kartlegging av pattedyr i steinurMichaelsen Biometrika Statsforvalteren i Møre og Romsdal2014Levert
Bestandsregistrering av beverØyer fjellstyre Oppland fylkeskommune (før 1.1.2020)2014Levert
Huskatters påvirkning på ulike viltarterNorsk institutt for naturforskning30 000Fylkesmannen i Oslo og Akershus (før 1.1.2019)2014Delvis innvilget
Forebyggende foring av elgØyer fjellstyre Oppland fylkeskommune (før 1.1.2020)2014Levert
Tiltak human jaktNJFF Sogn og Fjordane Sogn og Fjordane fylkeskommune (før 1.1.2020)2014Levert
Småviltforvaltning i HordalandSogn og Fjordane SkogeigarlagHordaland fylkeskommune (før 1.1.2020)2014Avslått
Kartl. av smågnag.- og spissmusarter i OpplandRandsfjordmuseeneFylkesmannen i Oppland (før 1.1.2019)2014Avslått
Utdanning av jegerprøveinstruktørerNORGES JEGER- OG FISKERFORBUND MØRE OG ROMSDAL Møre og Romsdal fylkeskommune2014Levert
Småviltforvaltning i RogalandSogn og Fjordane Skogeigarlag Rogaland fylkeskommune2014Levert
Opplæring i føring av hundNORGES JEGER- OG FISKERFORBUND MØRE OG ROMSDAL Møre og Romsdal fylkeskommune2014Levert
Taksering av vinterbeite for elgØyer fjellstyre Oppland fylkeskommune (før 1.1.2020)2014Levert
Modell for småviltforvaltningNJFF Sogn og Fjordane Sogn og Fjordane fylkeskommune (før 1.1.2020)2014Levert
Kartlegging av oterfallvilt i NorgeNorsk instituut for naturforskning190 00011 mottakere2014Delvis innvilget, Avslått, Innvilget som omsøkt, Delvis innvilget, Delvis innvilget, Avslått
Utdanning av ettersøksekvipasjerNORGES JEGER- OG FISKERFORBUND MØRE OG ROMSDAL Møre og Romsdal fylkeskommune2014Levert
Prosjekt forvaltning av hjortebestandHornindal kommune Fylkesmannen i Sogn og Fjordane (før 1.1.2019)2014Levert
Aversjonstrening av hund på reinNORGES JEGER- OG FISKERFORBUND MØRE OG ROMSDAL Møre og Romsdal fylkeskommune2014Levert
Overvintringsområder og trekkruter til tyvjoNorsk institutt for naturforskning2 mottakere2014Avslått, Delvis innvilget
Kartlegging av trekkruter til tyvjo i FinnmarkNorsk institutt for naturforskning2 mottakere2014Avslått, Delvis innvilget
Bestandsovervåking av skogdue i Vestre TotenLarsen NaturundersøkelserFylkesmannen i Oppland (før 1.1.2019)2014Avslått
Merking av av laksand og kvinand med lysloggereCEES, Institutt for biovitenskap, P.O. Box 1066 Blindern, 0316 OSLOAkershus fylkeskommune (før 1.1.2020)2014Avslått
Fallviltarbeid i KristiansandKristiansand kommune, parkvesenet2 mottakere2014Avslått, Avslått
Poster per side721 - 750 of 5085 items