Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Elgmerkeprosjektet i Akershus 2008-2014 Faun Naturforvaltning ASAkershus fylkeskommune (før 1.1.2020)2014Avslått
Elgjaktkurs for ungdom og nybegynnereNJFF-NordlandStatsforvalteren i Nordland2014Ikke realitetsbehandlet
Orrfuglleik registrering Norges Jeger- og Fiskerforbund - Akershus2 mottakere2014Avslått, Avslått
Småvilt og skadeskytingNORGES JEGER- OG FISKERFORBUND MØRE OG ROMSDAL Møre og Romsdal fylkeskommune2014Ikke behandlet
Omorg og drift av Grong Storvald hjorteviltGrong Fritid Nord-Trøndelag fylkeskommune (før 1.1.2018)2014Ikke behandlet
Inllegging i Rovbase - hekkende kongeørn i Nord-NoNorsk institutt for naturforskning75 0004 mottakere2014Delvis innvilget, Delvis innvilget, Delvis innvilget, Avslått
Småviltforvaltning i Sogn og FjordaneSogn og Fjordane Skogeigarlag Sogn og Fjordane fylkeskommune (før 1.1.2020)2014Ikke behandlet
Elgmerkeprosjektet i Akershus 2008-2014 Faun Naturforvaltning AS Hedmark fylkeskommune (før 1.1.2020)2014Ikke behandlet
Smågnagertaksering Norges Jeger- og Fiskerforbund - AkershusAkershus fylkeskommune (før 1.1.2020)2014Avslått
Grunnkurs hundNORGES JEGER- OG FISKERFORBUND MØRE OG ROMSDAL Møre og Romsdal fylkeskommune2014Ikke behandlet
Undervisningsturer i Nordre Øyeren naturreservatMuseene i Akershus, Avd. Fetsund Lenser15 000Fylkesmannen i Oslo og Akershus (før 1.1.2019)2014Delvis innvilget
Fyrstegongsjegeropplæring - praktisk øvingFellesanlegget - Tua Sogn og Fjordane fylkeskommune (før 1.1.2020)2014Ikke behandlet
Viltkamera - hjortevilt og mindre rovdyrNorsk institutt for naturforskning40 0007 mottakere2014Innvilget som omsøkt, Delvis innvilget, Delvis innvilget, Avslått, Avslått
A:Villreinens arealbruk. B: Støtte villreinoppsyneForollhogna Villreinområde Fylkesmannen i Hedmark (før 1.1.2019)2014Ikke behandlet
Registrering - spillplasser for tiur i LillehammerGausdal Kommune - Landbrukskontoret i Lillehammerregionen2 mottakere2014Ikke realitetsbehandlet
Hjorteprosjektet i VerdalNorsk institutt for naturforskning Nord-Trøndelag fylkeskommune (før 1.1.2018)2014Ikke behandlet
Mink- og sjøfuglprosjekt 2013-15Karmøy kommune30 000Statsforvalteren i Rogaland2014Delvis innvilget
Studie av furasjeringsadferd hos nøtteskrikeNorges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)Fylkesmannen i Oslo og Akershus (før 1.1.2019)2014Avslått
Sildemåkeprosjektet i Troms og FinmarkNOF - Troms Fylkeslag15 0002 mottakere2014Delvis innvilget, Avslått
Grunnkurs ettersøkNORGES JEGER- OG FISKERFORBUND MØRE OG ROMSDAL Møre og Romsdal fylkeskommune2014Ikke behandlet
Kartlegging av pattedyr i steinurMichaelsen Biometrika Statsforvalteren i Møre og Romsdal2014Ikke behandlet
Bestandsregistrering av beverØyer fjellstyre Oppland fylkeskommune (før 1.1.2020)2014Ikke behandlet
Huskatters påvirkning på ulike viltarterNorsk institutt for naturforskning30 000Fylkesmannen i Oslo og Akershus (før 1.1.2019)2014Delvis innvilget
Forebyggende foring av elgØyer fjellstyre Oppland fylkeskommune (før 1.1.2020)2014Ikke behandlet
Tiltak human jaktNJFF Sogn og Fjordane Sogn og Fjordane fylkeskommune (før 1.1.2020)2014Ikke behandlet
Småviltforvaltning i HordalandSogn og Fjordane SkogeigarlagHordaland fylkeskommune (før 1.1.2020)2014Avslått
Kartl. av smågnag.- og spissmusarter i OpplandRandsfjordmuseeneFylkesmannen i Oppland (før 1.1.2019)2014Avslått
Utdanning av jegerprøveinstruktørerNORGES JEGER- OG FISKERFORBUND MØRE OG ROMSDAL Møre og Romsdal fylkeskommune2014Ikke behandlet
Småviltforvaltning i RogalandSogn og Fjordane Skogeigarlag Rogaland fylkeskommune2014Ikke behandlet
Opplæring i føring av hundNORGES JEGER- OG FISKERFORBUND MØRE OG ROMSDAL Møre og Romsdal fylkeskommune2014Ikke behandlet
Poster per side721 - 750 of 4650 items