Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Gjødsling av beite for hvitkinngåsHERØY KOMMUNE55 000Statsforvalteren i Nordland2022Delvis innvilget
Jaging/skremming av hvitkinngåsHERØY KOMMUNE20 000Statsforvalteren i Nordland2022Delvis innvilget
Gjødsling av beite for hvitkinngåsHERØY KOMMUNE50 000Statsforvalteren i Nordland2021Delvis innvilget
Jaging/skremming av hvitkinngåsHERØY KOMMUNE20 000Statsforvalteren i Nordland2021Delvis innvilget
Kartlegging, overvåking og tiltak mot villminkHitra kommuneStatsforvalteren i Trøndelag2018Avslått
Telling av grågåsHITRA KOMMUNE30 000Statsforvalteren i Trøndelag2022Delvis innvilget
kjølecontainere til håndtering av viltkjøtt Hol kommune v/ Utmarkskontoret130 000Miljødirektoratet2019Delvis innvilget
Elgforvaltning Follo ElgregionHolthe Vidar11 000Viken fylkeskommune2020Delvis innvilget
Elgforvaltning Follo ElgregionHOLTHE VIDAR20 000Viken fylkeskommune2021Delvis innvilget
Digitalisering av vald- og jaktfeltgrenserHoltålen kommune 20 000Trøndelag fylkeskommune2018Delvis innvilget
Digitalisering av kommunens viltkartHoltålen kommune 20 000Trøndelag fylkeskommune2018Delvis innvilget
Human jakutøvelse og bruk av ettersøkshundHordaland Elghundklubb 6 mottakere2015Levert
Prosjekt forvaltning av hjortebestandHornindal kommune Fylkesmannen i Sogn og Fjordane (før 1.1.2019)2014Levert
Prosjekt forvaltning av hjortebestandHornindal kommune Fylkesmannen i Sogn og Fjordane (før 1.1.2019)2013Levert
Inventering av hekkende grågåsbestand i Horten komHorten natursenter, konto merkes Horten natursenter Fylkesmannen i Vestfold (før 1.1.2019)2013Levert
Tilskudd til tiltak på linjenettet for hubro 2013Hurum Energiverk AS Statsforvalteren i Nordland2013Levert
RØDREVEN: EN GENERALIST PÅ FREMMARSJHögskolan i Hedmark140 000Miljødirektoratet2013Delvis innvilget
Storfugl - habitatval, overleving og reproduksjonHøgskolen i Hedmark120 000Miljødirektoratet2018Innvilget som omsøkt
Mellomskarvens byttedyrvalg basert på gulpebollerHøgskolen i Hedmark40 000Fylkesmannen i Oppland (før 1.1.2019)2017Delvis innvilget
Trykking av viltforvaltningsbokHøgskolen i HedmarkMiljødirektoratet2017Avslått
Drone til bestandsestimering av vilt og husdyrHøgskolen i HedmarkHedmark fylkeskommune (før 1.1.2020)2016Avslått
Analyse av elgfôring mot trafikkulukkerHøgskolen i Hedmark80 000Hedmark fylkeskommune (før 1.1.2020)2016Delvis innvilget
Beiteressurser ElgHøgskolen i Hedmark30 0004 mottakere2015Innvilget som omsøkt, Delvis innvilget, Delvis innvilget, Avslått
Viltfôring mot trafikkulukker 2015Høgskolen i Hedmark80 0002 mottakere2015Delvis innvilget, Avslått
Populasjonsdynamikk ryper LierneHøgskolen i Hedmark70 000Miljødirektoratet2015Innvilget som omsøkt
Reiroverleving hjå skogshøns 2015Høgskolen i Hedmark160 000Miljødirektoratet2015Innvilget som omsøkt
Overvaking av skoghønsreir 2014Høgskolen i Hedmark 16 mottakere2014Levert
Viltfôring mot viltulukker?Høgskolen i Hedmark 16 mottakere2014Levert
Prosjekt ElgbeiteHøgskolen i Hedmark 4 mottakere2014Levert
Integrert forvaltning av skog och elgHøgskolen i Hedmark 2 mottakere2014Levert
Poster per side721 - 750 of 4578 items