Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Temakveld om hjortejaktKvinesdal kommune10 000Vest-Agder fylkeskommune (før 1.1.2020)2014Innvilget som omsøkt
Temakveld om elg og hjortJohan Bergerud15 0002 mottakere2019Innvilget som omsøkt, Avslått
Temakveld om elg og hjortUtmarksavdelingen for Akershus og Østfold15 0002 mottakere2018Innvilget som omsøkt, Delvis innvilget
Temakveld om elg og hjortUtmarksavdelingen for Akershus og Østfold10 0002 mottakere2017Delvis innvilget, Innvilget som omsøkt
Temakveld om elg og hjortUtmarksavdelingen for Akershus og Østfold15 0002 mottakere2016Delvis innvilget, Innvilget som omsøkt
Temakveld om elg og hjortUtmarksavdelingen for Akershus og Østfold 3 mottakere2015Levert
temakveld mer effektiv jakt på grågåsProsjekt Utmark44 000Nordland fylkeskommune2019Innvilget som omsøkt
Temakveld bruk av hjorteviltregisteret Prosjekt Utmark Nordland fylkeskommune2014Levert
Temadag hønsefuglNorges Jeger og Fiskerforbund avdeling Nordland Nordland fylkeskommune2013Levert
Tellinger av mytende grågjess på ØstlandetNorsk institutt for naturforskning8 6005 mottakere2015Innvilget som omsøkt, Avslått, Innvilget som omsøkt, Innvilget som omsøkt
Tellinger av hekkende sjøfugl i TelemarkNOF Telemark40 000Fylkesmannen i Telemark (før 1.1.2019)2014Delvis innvilget
Tellinger av hekkende sjøfugl 27 sjøfuglreservaterBIRDLIFE NORGE AVDELING TELEMARK50 000Statsforvalteren i Vestfold og Telemark2023Innvilget som omsøkt
Tellinger av hekkende sjøfugl 27 sjøfuglreservaterNORSK ORNITOLOGISK FORENING AVD TELEMARK Statsforvalteren i Vestfold og Telemark2022Levert
Tellinger av hekkende sjøfugl 27 sjøfuglreservaterNORSK ORNITOLOGISK FORENING AVD TELEMARK Statsforvalteren i Vestfold og Telemark2021Levert
Tellinger av hekkende sjøfugl 27 sjøfuglreservaterNorsk Ornitologisk Forening Avd Telemark Statsforvalteren i Vestfold og Telemark2020Levert
Tellinger av hekkende sjøfugl 27 sjøfuglreservaterNOF Telemark Statsforvalteren i Vestfold og Telemark2019Levert
Tellinger av hekkende sjøfugl 27 sjøfuglreservaterNOF Telemark Fylkesmannen i Telemark (før 1.1.2019)2018Levert
Tellinger av hekkende sjøfugl 27 sjøfuglreservaterNOF Telemark Fylkesmannen i Telemark (før 1.1.2019)2017Levert
Tellinger av hekkende sjøfugl 27 sjøfuglreservatNOF Telemark40 000Fylkesmannen i Telemark (før 1.1.2019)2015Innvilget som omsøkt
Telling av villrein Hardangervidda 2020Hardangervidda Villreinutvalg125 000Statsforvalteren i Oslo og Viken2020Innvilget som omsøkt
Telling av villrein Hardangervidda 2019Hardangervidda Villreinutval108 000Statsforvalteren i Oslo og Viken2019Delvis innvilget
Telling av villrein HardangerviddaHardangervidda Villreinutval Fylkesmannen i Buskerud (før 1.1.2019)2018Levert
Telling av utvalgte i Åsværet landskapsvernområdeAtle Ivar OlsenStatsforvalteren i Nordland2018Avslått
Telling av trekkelg ut fra Murudalen på våren.FRON FJELLSTYRE30 000Innlandet fylkeskommune2023Delvis innvilget
Telling av norsk-russisk vintertrekkende elg Nibio - Norsk Institutt For Bioøkonomi40 000Finnmark fylkeskommune (før 1.1.2020)2020Innvilget som omsøkt
Telling av innlandshekkende måker i østre AgderNorsk Ornitologisk Forening Avd. Aust-agder2 mottakere2020Avslått, Innvilget som omsøkt
Telling av ilanddrevne sjøfugl på Tromøy 2015/2016Norsk Ornitologisk Forening avd. Aust-AgderFylkesmannen i Aust-Agder (før 1.1.2019)2016Avslått
Telling av ilanddrevne sjøfugl på Tromøy 2014/15.Norsk Ornitologisk Forening avd. Aust-Agder Fylkesmannen i Aust-Agder (før 1.1.2019)2015Levert
Telling av hekkande par teist, søknad 2023.Oddvar Olsen45 000Statsforvalteren i Møre og Romsdal2023Delvis innvilget
Telling av grågåsreir i Kvitsøy kommuneKvitsøy kommune15 000Statsforvalteren i Rogaland2015Delvis innvilget
Poster per side691 - 720 of 5086 items