Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Revidering av forvaltningsplan for grågås 2022PORSANGER KOMMUNE Statsforvalteren i Troms og Finnmark2022Ikke behandlet
Videreføring - bestandsovervåking på gås 2022PORSANGER KOMMUNE Statsforvalteren i Troms og Finnmark2022Ikke behandlet
Sjøfuglregistrering i Porsangerfjord IBABIRDLIFE NORGE Statsforvalteren i Troms og Finnmark2022Ikke behandlet
Overvåking av fugler v ringmerking i PasvikBIRDLIFE NORGE Statsforvalteren i Troms og Finnmark2022Ikke behandlet
Kartlegging av lappspovens trekk og hekkeområder BIRDLIFE NORGE Statsforvalteren i Troms og Finnmark2022Ikke behandlet
Overvåking av sædgås i NorgeBIRDLIFE NORGE Statsforvalteren i Troms og Finnmark2022Ikke behandlet
Kartlegging av småpattedyr i FinnmarkGeorg Bangjord Statsforvalteren i Troms og Finnmark2022Ikke behandlet
Kartlegging av fjæreplytt i FinnmarkLONGYEARBYEN FELTBIOLOGISKE FORENING Statsforvalteren i Troms og Finnmark2022Ikke behandlet
Kurs i kystseljakt 2 dagers kursNORGES JEGER OG FISKEFORBUND FINNMARK NJFF Statsforvalteren i Troms og Finnmark2022Ikke behandlet
Overvåking av jaktfalk i Vest-FinnmarkSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA Statsforvalteren i Troms og Finnmark2022Ikke behandlet
Overvåking av hekkende horndykker i TromsSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA Statsforvalteren i Troms og Finnmark2022Ikke behandlet
Kartlegging av trekkruter til tyvjo fra NordNorgeSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA Statsforvalteren i Troms og Finnmark2022Ikke behandlet
Fangst av mink og røyskattDYRSTAD UTMARKSLAG Statsforvalteren i Troms og Finnmark2021Ikke behandlet
Porsanger skadefellingslagPORSANGER KOMMUNE Statsforvalteren i Troms og Finnmark2021Ikke behandlet
Overvåking av fugler v ringmerking i Øvre PasvikNORSK ORNITOLOGISK FORENING20 000Statsforvalteren i Troms og Finnmark2021Delvis innvilget
Overvåkning av fjæreplyttLONGYEARBYEN FELTBIOLOGISKE FORENINGStatsforvalteren i Troms og Finnmark2021Ikke realitetsbehandlet
Grågåsundersøkelser i Troms og FinnmarkSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA46 600Statsforvalteren i Troms og Finnmark2021Delvis innvilget
Minkfritt 2021BRENSHOLMEN/SOMMARØY UTVIKLINGSLAG30 000Statsforvalteren i Troms og Finnmark2021Delvis innvilget
Kartlegging av lappspovens trekk og hekkeområderNORSK ORNITOLOGISK FORENINGStatsforvalteren i Troms og Finnmark2021Avslått
Vårtrekk av polarsniper i PorsangerfjordenJames Robert Wilson28 000Statsforvalteren i Troms og Finnmark2021Innvilget som omsøkt
Overvåking av sædgås i Troms og FinnmarkNORSK ORNITOLOGISK FORENING40 000Statsforvalteren i Troms og Finnmark2021Delvis innvilget
Kartlegging av småpattedyr i FinnmarkBANGJORD20 000Statsforvalteren i Troms og Finnmark2021Delvis innvilget
Kartlegging av migrasjon hos tyvjo fra NordNorgeSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA20 000Statsforvalteren i Troms og Finnmark2021Delvis innvilget
Overvåking av hekkende horndykker i TromsSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINAStatsforvalteren i Troms og Finnmark2021Avslått
Overvintringsområder til horndykkere fra NordNorgeSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINAStatsforvalteren i Troms og Finnmark2021Avslått
Overvåking av jaktfalk i Vest-FinnmarkSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA20 000Statsforvalteren i Troms og Finnmark2021Delvis innvilget
Etablering av skadefellingslag for store rovdyrKARASJOGA GIELDA / KARASJOK KOMMUNEStatsforvalteren i Troms og Finnmark2021Avslått
Bortvisning av grå gås og sædgås på dyrket markBjørn Tore Søfting25 400Statsforvalteren i Troms og Finnmark2021Innvilget som omsøkt
Drift Dividalen FuglestasjonNORSK ORNITOLOGISK FORENING AVDELING TROMS30 000Statsforvalteren i Troms og Finnmark2021Delvis innvilget
Ugleprosjektet 2021NORSK ORNITOLOGISK FORENING AVDELING TROMS15 000Statsforvalteren i Troms og Finnmark2021Innvilget som omsøkt
Poster per side691 - 720 of 4613 items