Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Kartlegging av hekkende gråstrupedykkerNorsk institutt for naturforskning3 mottakere2014Avslått, Avslått, Delvis innvilget
Fagdag rådyrforvaltningUtmarksavdelingen for Akershus og Østfold3 mottakere2014Avslått, Avslått, Delvis innvilget
Overvåking av hubro i Oslo og AkershusNorske Naturveiledere3 mottakere2014Avslått, Avslått
Munkholmen fuglelagune - prosjekteringTrondheim kommune, Miljøenheten3 mottakere2014Avslått, Avslått
SørHjort - Et merkeprosjekt for hjort NIBIO100 0003 mottakere2014Innvilget som omsøkt, Delvis innvilget
Prosjekt ”Urbane måker” i Oslo og AkershusCEES, Institutt for biovitenskap, P.O. Box 1066 Blindern, 0316 OSLO 3 mottakere2014Ikke behandlet
Lappuglas vandringsmønster og habitatbrukAgder naturmuseum og botaniske hage3 mottakere2014Avslått, Delvis innvilget
Bevaring av skjeggmusøre i LeksvikNordisk Informasjonssenter for Flaggermus (NIFF)3 mottakere2014Avslått
Overvåking av gaupe ved hjelp av viltkameraNorsk institutt for naturforskning30 0003 mottakere2014Delvis innvilget, Delvis innvilget
MIGRAPOPNorsk institutt for naturforskning456 0003 mottakere2014Delvis innvilget, Delvis innvilget
Informasjonsblad og temakveld om elg og hjortUtmarksavdelingen for Akershus og Østfold10 0003 mottakere2014Innvilget som omsøkt, Innvilget som omsøkt, Delvis innvilget
Aldersstruktur i årsbestand av lapp- og snøugleAgder naturmuseum og botaniske hage30 0003 mottakere2014Delvis innvilget, Avslått
GPS-merkeprosjekt på villrein i Setesdal-RyfylkeNorsk Villreinsenter Sør3 mottakere2014Avslått, Innvilget som omsøkt
Tilskudd til tiltak på linjenettet for hubro 2013Hurum Energiverk AS3 mottakere2013Ikke realitetsbehandlet, Ikke realitetsbehandlet
Reduksjon av elgpåkjørsler i Rana kommune 2013Rana kommune90 0003 mottakere2013Innvilget som omsøkt
Mårhundprosjektet 2013Midt Troms Utmarkservice3 mottakere2013Avslått, Avslått
Søknad om støtte til prosjekt ”Urbane måker” CEES, Institutt for biovitenskap, P.O. Box 1066 Blindern, 0316 OSLO3 mottakere2013Avslått, Avslått, Delvis innvilget
MIGRAPOPNorsk institutt for naturforskning450 0003 mottakere2013Delvis innvilget
Rådyr som byttedyrNorsk institutt for naturforskning 3 mottakere2013Ikke behandlet
Satellittmerking av fiskeørn i ØstfoldRune Aae30 0003 mottakere2013Delvis innvilget, Delvis innvilget, Avslått
Viltkamera ØstafjellsNorsk institutt for naturforskning30 0003 mottakere2013Delvis innvilget, Innvilget som omsøkt
Kartlegging av hekkende gråstrupedykker i Troms ogNorsk institutt for naturforskning3 mottakere2013Avslått
FoU- villreinens arealbruk i KnutshøNorsk Villreinsenter Nord 3 mottakere2013Ikke behandlet
FoU-villreinens arealbruk i KnutshøNorsk Villreinsenter Nord 3 mottakere2013Ikke behandlet
Diett hos hubro i TrøndelagNorsk Ornitologisk Forening75 0003 mottakere2013Delvis innvilget
Kartlegging av lappspovens trekk og hekkeområderNorsk Ornitologisk Forening35 0003 mottakere2013Delvis innvilget, Delvis innvilget
Overvaking av skogshønsreir 2013Høgskolen i Hedmark150 0003 mottakere2013Delvis innvilget
Åtebasert rovdyrturisme med fokus på bjørnStian Staberg 3 mottakere2013Ikke behandlet
GPS-merkeprosjekt på villrein i Setesdal Vesthei-RNorsk Villreinsenter Sør43 2003 mottakere2013Delvis innvilget, Innvilget som omsøkt, Innvilget som omsøkt
Merkeprosjekt elg i Valdres og HallingdalGol kommune400 0003 mottakere2013Delvis innvilget, Ikke realitetsbehandlet, Ikke realitetsbehandlet
Poster per side691 - 720 of 4176 items