Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Diett hos hubro i TrøndelagNorsk Ornitologisk Forening75 0003 mottakere2013Delvis innvilget
Kartlegging av hekkende gråstrupedykker i Troms ogNorsk institutt for naturforskning3 mottakere2013Avslått
Satellittmerking av fiskeørn i ØstfoldRune Aae30 0003 mottakere2013Delvis innvilget, Avslått, Delvis innvilget
Kartlegging av lappspovens trekk og hekkeområderNorsk Ornitologisk Forening35 0003 mottakere2013Delvis innvilget, Delvis innvilget
Søknad om støtte til prosjekt ”Urbane måker” CEES, Institutt for biovitenskap, P.O. Box 1066 Blindern, 0316 OSLO3 mottakere2013Avslått, Delvis innvilget, Avslått
Villreinforvaltning i endringUniv. miljø og biovitenskap6 0003 mottakere2013Innvilget som omsøkt, Innvilget som omsøkt
Viltkamera ØstafjellsNorsk institutt for naturforskning30 0003 mottakere2013Delvis innvilget, Innvilget som omsøkt
Mårhundprosjektet 2013Midt Troms Utmarkservice3 mottakere2013Avslått, Avslått
Rådyr som byttedyrNorsk institutt for naturforskning100 0003 mottakere2013Delvis innvilget, Delvis innvilget
FoU-villreinens arealbruk i KnutshøNorsk Villreinsenter Nord3 mottakere2013Avslått
FoU- villreinens arealbruk i KnutshøNorsk Villreinsenter Nord 3 mottakere2013Levert
Overvaking av skogshønsreir 2013Høgskolen i Hedmark 3 mottakere2013Levert
Åtebasert rovdyrturisme med fokus på bjørnStian Staberg3 mottakere2013Avslått
GPS-merkeprosjekt på villrein i Setesdal Vesthei-RNorsk Villreinsenter Sør50 0003 mottakere2013Innvilget som omsøkt, Delvis innvilget, Innvilget som omsøkt
Forstyrrelse på dyreliv – WEBbro til forvaltningenNorsk institutt for naturforskning33 mottakere2017Avslått, Avslått, Avslått, Delvis innvilget, Avslått, Avslått, Avslått, Avslått, Avslått, Avslått, Avslått, Avslått, Avslått, Delvis innvilget, Delvis innvilget, Delvis innvilget, Avslått, Avslått, Avslått, Delvis innvilget, Delvis innvilget, Delvis innvilget, Avslått, Avslått, Innvilget som omsøkt, Avslått
Norsk ViltsykehusNorsk Viltsykehus 33 mottakere2015Levert
Overvåking av storspove (S)BIRDLIFE NORGE 4 mottakere2022Levert
Villreinjaktoppsyn/tellinger 2021SNØHETTA VILLREINUTVALG4 mottakere2021Avslått, Avslått, Avslått
Fjellets ressursgrunnlagUNIVERSITETET I SØRØST-NORGE4 mottakere2021Avslått, Delvis innvilget, Avslått
Fjellets ressursgrunnlag 2021UNIVERSITETET I SØRØST-NORGE4 mottakere2021Avslått, Avslått, Delvis innvilget, Avslått
Kartlegging av trekk og vinterområder hos boltitNORSK ORNITOLOGISK FORENING4 mottakere2021Avslått, Avslått, Delvis innvilget
Overvåking av storspoveNORSK ORNITOLOGISK FORENING15 0004 mottakere2021Delvis innvilget, Delvis innvilget, Delvis innvilget, Delvis innvilget
Villreinjaktoppsyn/tellinger 2021SNØHETTA VILLREINUTVALG4 mottakere2021Avslått, Avslått, Avslått, Delvis innvilget
Kartlegging av trekk og habitatbruk hos fiskeørnNorsk Ornitologisk Forening4 mottakere2020Avslått, Avslått, Delvis innvilget
Interaksjoner mellom havørn, sjøfugl og turismeStiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina4 mottakere2020Avslått, Avslått, Avslått, Avslått
Nytt villreinprosjekt Setesdal VestheiStiftelsen Norsk Villreinsenter30 0004 mottakere2020Innvilget som omsøkt, Delvis innvilget, Innvilget som omsøkt, Avslått
En levendekyst - overvåking av reetableringStiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina10 0004 mottakere2020Delvis innvilget, Innvilget som omsøkt, Avslått, Innvilget som omsøkt
A LIVING COAST – INTERACTIONS BETWEEN OTTER, MINK Norsk institutt for naturforskning22 0004 mottakere2019Innvilget som omsøkt, Avslått, Avslått, Innvilget som omsøkt
forprosjekt - Leve med hjortVestskog sa4 mottakere2019Avslått, Innvilget som omsøkt, Innvilget som omsøkt
Raudrev på HardangerviddaNorsk institutt for naturforskning4 mottakere2019Avslått, Innvilget som omsøkt, Delvis innvilget
Poster per side691 - 720 of 4578 items