Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Kartlegging av småpattedyr i TrøndelagGeorg Bangjord15 000Statsforvalteren i Trøndelag2023Delvis innvilget
Kartlegging av småpattedyr i FinnmarkGeorg Bangjord20 750Statsforvalteren i Troms og Finnmark2023Innvilget som omsøkt
Kartlegging av småpattedyr i TrøndelagGeorg Bangjord15 000Statsforvalteren i Trøndelag2022Delvis innvilget
Kartlegging av småpattedyr i FinnmarkGeorg Bangjord20 000Statsforvalteren i Troms og Finnmark2022Delvis innvilget
Kartlegging av småpattedyr i NordlandGeorg BangjordStatsforvalteren i Nordland2018Avslått
Kartlegging av småpattedyr i TrøndelagGeorg Bangjord20 000Statsforvalteren i Trøndelag2018Delvis innvilget
Kartlegging av småpattedyr i FinnmarkGeorg Bangjord20 000Fylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2018Delvis innvilget
Kartlegging av flaggermus i Nord-Trøndelag i 2017Georg Bangjord Fylkesmannen i Nord-Trøndelag (før 1.1.2018)2017Levert
Kartlegging av småpattedyr i Sør-Trøndelag i 2017Georg Bangjord10 000Fylkesmannen i Sør-Trøndelag (før 1.1.2018)2017Delvis innvilget
Kartlegging av småpattedyr i Finnmark 2017Georg BangjordFylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2017Avslått
Vandringsmønster hos fjæreplytt i VarangerGeorg Bangjord15 000Fylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2017Delvis innvilget
Kartlegging av småpattedyr i Sør-TrøndelagGeorg Bangjord12 000Fylkesmannen i Sør-Trøndelag (før 1.1.2018)2016Delvis innvilget
Kartlegging av småpattedyr i Sør-TrøndelagGeorg Bangjord10 000Fylkesmannen i Sør-Trøndelag (før 1.1.2018)2015Delvis innvilget
Kartlegging av småpattedyr i Sør-TrøndelagGeorg Bangjord10 000Fylkesmannen i Sør-Trøndelag (før 1.1.2018)2014Delvis innvilget
Småpattedyr i Sør-TrøndelagGeorg Bangjord Fylkesmannen i Sør-Trøndelag (før 1.1.2018)2013Levert
ElgtellingGildeskål kommune2 mottakere2015Avslått, Delvis innvilget
Smårovpattedyr, slakteavfall og kadaverGjermund Gomo150 000Miljødirektoratet2016Delvis innvilget
Utkaster av leirduer til ungdomsgruppa GJFFGjerstad Jeger- Og FiskerforeningStatsforvalteren i Agder2020Avslått
Tilrettelegging for rekruttering til jakt /infoGjerstad Jeger- Og Fiskerforening31 400Aust-Agder fylkeskommune (før 1.1.2020)2019Innvilget som omsøkt
Prosjekt Hjorten på Jæren og i DalaneGjesdal kommune Rogaland fylkeskommune2013Levert
Brukertest av varslingssystem i bil om elgfareGjøril B Fjeldstad2 6582 mottakere2020Innvilget som omsøkt, Innvilget som omsøkt
Ajourhold av naturbase i Gjøvik kommuneGjøvik kommune 2 mottakere2015Levert
Redde rådyrkillingerGJØVIK KOMMUNEInnlandet fylkeskommune2023Avslått
Kurs for jaktleder i kommunenGJØVIK KOMMUNEInnlandet fylkeskommune2023Avslått
Elgbeitetaksering i Gjøvik kommuneGJØVIK KOMMUNE40 000Innlandet fylkeskommune2023Delvis innvilget
Nasjonal gåsekonferanseGlommen skog v/Utmarksavdelingen for Akershus og Øsfold200 000Miljødirektoratet2018Delvis innvilget
Rovvilt beskatningglomsrudkollen jæger og fiskerforening 2 mottakere2013Levert
Støtte til viltmottak i Gol kommuneGol kommune31 000Miljødirektoratet2019Innvilget som omsøkt
Elgmerkeprosjekt i Valdres og HallingdalGol kommune Oppland fylkeskommune (før 1.1.2020)2016Levert
Elgmerkeprosjekt i Valdres og HallingdalGol kommune Oppland fylkeskommune (før 1.1.2020)2015Levert
Poster per side691 - 720 of 5097 items