Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Grunneierorganisering for villsvinjaktHedmarken Landbrukskontor70 000Innlandet fylkeskommune2022Innvilget som omsøkt
Viltkartlegging Hemne 2016Hemne kommune20 0002 mottakere2016Delvis innvilget, Delvis innvilget
Status og tiltaksplan for småvilt i HemneHemne kommune Sør-Trøndelag fylkeskommune (før 1.1.2018)2014Levert
Felles mål og retningslinjer for hjorteviltHemne kommune 2 mottakere2014Levert
Status og tiltaksplan for småvilt i Hemne Hemne kommune Sør-Trøndelag fylkeskommune (før 1.1.2018)2013Levert
radiobjeller til sauHermann Abelsen Nordland fylkeskommune2014Levert
Prosjekt Skadefelling og jaging av GrågåsHerøy Jeger- Og Fiskerforening100 000Nordland fylkeskommune2020Innvilget som omsøkt
Jaging/skremming av hvitkinngåsHerøy kommune20 000Statsforvalteren i Nordland2019Delvis innvilget
Gjødsling av beite til hvitkinngåsHerøy kommune50 000Statsforvalteren i Nordland2019Delvis innvilget
Jaging/skremming av hvitkinngåsHerøy kommune20 000Statsforvalteren i Nordland2018Delvis innvilget
Gjødsling av beite til hvitkinngåsHerøy kommune50 000Statsforvalteren i Nordland2018Delvis innvilget
Gjødsling av beite for hvitkinngåsHerøy kommune50 000Statsforvalteren i Nordland2017Delvis innvilget
Jaging/skremming av hvitkinngåsHerøy kommune20 000Statsforvalteren i Nordland2017Delvis innvilget
Jaging/skremming av hvitkinngåsHerøy kommune30 000Statsforvalteren i Nordland2016Delvis innvilget
Gjødsling av beite for hvitkinngåsHerøy kommune60 000Statsforvalteren i Nordland2016Delvis innvilget
Overvåking av vårrastende hvitkinngås 2016Herøy kommune110 000Statsforvalteren i Nordland2016Delvis innvilget
Telling av grågåsHerøy kommuneStatsforvalteren i Nordland2015Delvis innvilget
Jaging/skremming av hvitkinngåsHerøy kommune200 000Statsforvalteren i Nordland2015Delvis innvilget
Gjødsling av beite hvitkinngåsHerøy kommuneStatsforvalteren i Nordland2015Delvis innvilget
Flytelling av hvitkinngås i NordlandHerøy kommuneStatsforvalteren i Nordland2015Delvis innvilget
Flytelling av hvitkinngås mai 2015Herøy kommune50 000Miljødirektoratet2015Innvilget som omsøkt
Overvåking av vårrastende hvitkinngjess 2015Herøy kommuneStatsforvalteren i Nordland2015Delvis innvilget
Jaging/skremming av hvitkinngåsHerøy kommuneStatsforvalteren i Nordland2014Delvis innvilget
Gjødsling av beite hvitkinngåsHerøy kommuneStatsforvalteren i Nordland2014Delvis innvilget
Registrering av hvitkinngjess på vårtrekkHerøy kommune200 000Statsforvalteren i Nordland2014Delvis innvilget
Flytelling av hvitkinngås på HelgelandHerøy kommuneStatsforvalteren i Nordland2014Delvis innvilget
Helikoptertelling av elg og rådyr i Herøy kommuneHerøy kommune Statsforvalteren i Nordland2013Levert
FallviltHerøy kommune Nordland fylkeskommune2013Levert
Jaging/skremming av hvitkinngåsHerøy Kommune20 000Statsforvalteren i Nordland2020Delvis innvilget
Gjødsling av beite for hvitkinngåsHerøy Kommune50 000Statsforvalteren i Nordland2020Delvis innvilget
Poster per side691 - 720 of 4578 items