Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Retaksering av spetter i Sogn og Fjordane -2014Skog og Landskap Fylkesmannen i Sogn og Fjordane (før 1.1.2019)2014Levert
Innsamling av slakteavfall etter elgjakta.Fjellstyrene i Stjørdal Fylkesmannen i Nord-Trøndelag (før 1.1.2018)2014Levert
Retaksering av spetter i Hordaland - 2014.Skog og Landskap Fylkesmannen i Hordaland (før 1.1.2019)2014Levert
Kartlegging av viltressurserDønna kommune Nordland fylkeskommune2014Levert
Overvåkning av orrfugl BuskerudGregersen, Håkon Buskerud fylkeskommune (før 1.1.2020)2014Levert
Skadd fugl/drift av FuglevaktaCarl Knoff Fylkesmannen i Hedmark (før 1.1.2019)2014Levert
Elgmerkeprosjekt i Valdres og HallingdalGol kommune Oppland fylkeskommune (før 1.1.2020)2014Levert
GPS-merkeprosjekt på villrein i Setesdal-RyfylkeNorsk Villreinsenter Sør Rogaland fylkeskommune2014Levert
Vidererutvikling av Kompetent jegerordning Mære landbruksskole Fylkesmannen i Nord-Trøndelag (før 1.1.2018)2014Levert
Hønsefugltaksering 2014Finnmarkseiendommen Finnmárkkuopmodat Finnmark fylkeskommune (før 1.1.2020)2014Levert
Beiterykkundersøkelser hjortevilt i Stange kommuneStange kommune Hedmark fylkeskommune (før 1.1.2020)2014Levert
Reduksjon av elgpåkjørsler vinteren 2013/2014Stor-Elvdal Grunneierforening Hedmark fylkeskommune (før 1.1.2020)2014Levert
Injeksjonsgevær til bedøvelse av vilt i OsloKnut Madslien Fylkesmannen i Oslo og Akershus (før 1.1.2019)2014Levert
Mottak for skadd rovfuglTom Roger Østerås Fylkesmannen i Nord-Trøndelag (før 1.1.2018)2014Levert
Mottak for skadd rovfuglTom Roger Østerås Fylkesmannen i Sør-Trøndelag (før 1.1.2018)2014Levert
Tilskudd til tiltak på linjenettet for hubro 2013Hurum Energiverk AS Statsforvalteren i Nordland2013Levert
Kartlegging av hubro i Sogn og Fjordaneoum Fylkesmannen i Sogn og Fjordane (før 1.1.2019)2013Levert
Registrering av villreinen sin områdebruk, Gråhøa Villreinutvalget for Rondane Nord/Dovre fjellstyre Miljødirektoratet2013Levert
Registrering av villreinen sin områdebruk innan oVillreinutvalget for Rondane Nord/Dovre fjellstyre Miljødirektoratet2013Levert
Retakst av elgbeite i Brønnøy, Sømna og VevelstadBrønnøy kommune Nordland fylkeskommune2013Levert
Uttak av skadevoller. Hans Petter Hestmo Fylkesmannen i Sør-Trøndelag (før 1.1.2018)2013Levert
Ulvedrepte hunder i Norge – en FoU-evalueringHøgskolen i Innlandet, Evenstad  Fylkesmannen i Aust-Agder (før 1.1.2019)2013Levert
Ulvedrepte hunder i Norge – en FoU-evalueringHøgskolen i Innlandet, Evenstad  Statsforvalteren i Møre og Romsdal2013Levert
Ulvedrepte hunder i Norge – en FoU-evalueringHøgskolen i Innlandet, Evenstad  Fylkesmannen i Sør-Trøndelag (før 1.1.2018)2013Levert
Ulvedrepte hunder i Norge – en FoU-evalueringHøgskolen i Innlandet, Evenstad  Fylkesmannen i Nord-Trøndelag (før 1.1.2018)2013Levert
Viltforvaltning i endringSanna Kaupang Sørum Miljødirektoratet2013Levert
Elgbeite i vest og øst- historisk utviklingFridtjof Denneche Miljødirektoratet2013Levert
”SPARC – analyser av paleozoologisk materiale” (reBirgitte Skar Miljødirektoratet2013Levert
Workshop om bruk av viltkameradataNINA Miljødirektoratet2013Levert
NOF avd Sogn og FjordaneNOF avd. Sogn og Fjordane Fylkesmannen i Sogn og Fjordane (før 1.1.2019)2013Levert
Poster per side691 - 720 of 4578 items