Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Hvor mye rødrev finnes det - viderføring (justert)Norsk institutt for naturforskning 10 mottakere2017Ikke behandlet
Taksering av hønsefugMøre og Romsdal Fuglehundklubb Møre og Romsdal fylkeskommune2017Ikke behandlet
Småvilt og skadeskytingNORGES JEGER- OG FISKERFORBUND MØRE OG ROMSDAL Møre og Romsdal fylkeskommune2017Ikke behandlet
Kartlegging av kongeørn i Øst-FinnmarkNorsk Institutt for naturforskning Miljødirektoratet2017Ikke behandlet
Vilttiltak: TV-overvåking kongeørnNorsk Ornitologisk Forening Miljødirektoratet2017Ikke behandlet
Ettersøk vidregående - 3 kurs.Norges Jeger- og Fiskerforbund 2 mottakere2017Ikke behandlet
Jaktlederkurs - elgjaktNorges Jeger- og Fiskerforbund 2 mottakere2017Ikke behandlet
Elgjaktopplæring - ungdom.Norges Jeger- og Fiskerforbund 2 mottakere2017Ikke behandlet
Småviltjakt for førstegangjegere - ungdom.Norges Jeger- og Fiskerforbund 2 mottakere2017Ikke behandlet
Elgjaktopplæring - damer.Norges Jeger- og Fiskerforbund 2 mottakere2017Ikke behandlet
Småviltjakt førstegangsjegere - damerNorges Jeger- og Fiskerforbund 2 mottakere2017Ikke behandlet
Kartlegging av marine IBANorsk Ornitologisk Forening 17 mottakere2017Ikke behandlet
Tilskudd til vilttiltakNorsk institutt for naturforskning 10 mottakere2017Ikke behandlet
MIGRAPOP 2017Norsk institutt for naturforskning 2 mottakere2017Ikke behandlet
Viltforsking med viltkameraNorsk institutt for naturforskning 10 mottakere2017Ikke behandlet
Flaggermusprosjekter 2017NORSK ZOOLOGISK FORENING Miljødirektoratet2017Ikke behandlet
Oppfølgingsseminar - NJFFs jegerprøveinstruktørerNORGES JEGER- OG FISKERFORBUND MØRE OG ROMSDAL Møre og Romsdal fylkeskommune2017Ikke behandlet
kalvingstidspunkt og mulige effekter av selektiv jNINA 2 mottakere2017Ikke behandlet
overvåkning av utvalgte orrfuglleiker i Oppland Gregersen, Håkon Oppland fylkeskommune (før 1.1.2020)2017Ikke behandlet
Fugl og miljøkriminalitet i NorgeNorsk Ornitologisk Forening 19 mottakere2017Ikke behandlet
Prosjekt slagugleGunnar Christian Nyhus 2 mottakere2017Ikke behandlet
REGISTRERING AV TAIGASPISSMUS I HEDMARKRandsfjordmuseene Fylkesmannen i Hedmark (før 1.1.2019)2017Ikke behandlet
GOOSEHUNT 2017Norsk institutt for naturforskning 2 mottakere2017Ikke behandlet
Informasjonstiltak valhall elgregionValhall elgregion 4 mottakere2017Ikke behandlet
Grågåsundersøkelser i Nord-TrøndelagNorsk institutt for naturforskning Fylkesmannen i Nord-Trøndelag (før 1.1.2018)2017Ikke behandlet
Følgeprosjekt i Rondane villrienområde 2016-2019Norsk Villreinsenter Nord Fylkesmannen i Hedmark (før 1.1.2019)2017Ikke behandlet
Katt som predatorNorsk Ornitologisk Forening 19 mottakere2017Ikke behandlet
Forvaltning av hjortebestand 2013-2017Vestskog sa 4 mottakere2017Ikke behandlet
Arealbruk, habitatvalg og byttedyr hos lappugle Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning, Norges miljø- og biovitenskaplige universitet Fylkesmannen i Hedmark (før 1.1.2019)2017Ikke behandlet
Kartlegging av flaggermus i Nord-Trøndelag i 2017Georg Bangjord Fylkesmannen i Nord-Trøndelag (før 1.1.2018)2017Ikke behandlet
Poster per side691 - 720 of 4606 items