Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Stedtrohet, habiatvalg og trekk hos åkerrikseNorsk Ornitologisk Forening12 mottakere2013Avslått, Avslått, Delvis innvilget, Avslått, Delvis innvilget, Avslått, Delvis innvilget, Avslått, Innvilget som omsøkt
Kartlegging av oter i Norge - 2021STIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA10 mottakere2021Avslått, Avslått, Delvis innvilget, Avslått, Delvis innvilget, Delvis innvilget, Innvilget som omsøkt, Avslått, Innvilget som omsøkt
Kartlegging av trekk og habitatbruk hos fiskeørnNorsk Ornitologisk Forening9 mottakere2018Avslått, Avslått, Delvis innvilget, Avslått, Innvilget som omsøkt, Avslått, Avslått
Genetiske analyser av snøugle Norsk Institutt for naturforskning4 mottakere2014Avslått, Avslått, Delvis innvilget, Delvis innvilget
Kartlegging av Årets fugl - gulspurvNORSK ORNITOLOGISK FORENING10 mottakere2021Avslått, Avslått, Delvis innvilget, Delvis innvilget, Delvis innvilget, Delvis innvilget, Avslått, Avslått, Delvis innvilget
Hvor mye rødrev finnes det - viderføring (justert)Norsk institutt for naturforskning10 mottakere2017Avslått, Avslått, Delvis innvilget, Delvis innvilget, Delvis innvilget, Delvis innvilget, Ikke realitetsbehandlet, Delvis innvilget
Fugl og miljøkriminalitet i NorgeNorsk Ornitologisk Forening19 mottakere2016Avslått, Avslått, Delvis innvilget, Delvis innvilget, Innvilget som omsøkt, Avslått, Delvis innvilget, Delvis innvilget, Avslått, Avslått, Avslått, Avslått, Avslått, Avslått, Avslått, Avslått
Viltseminar 2020Stiftelsen Norsk Hjortesenter3 mottakere2020Avslått, Avslått, Ikke realitetsbehandlet
Kartlegging av overvintringsområder til tyvjo Norsk institutt for naturforskning3 mottakere2016Avslått, Avslått, Ikke realitetsbehandlet
Bruk av område. Utveksling mellom villreinområderBrattefjell - Vindeggen villreinutval3 mottakere2014Avslått, Avslått, Ikke realitetsbehandlet
Bestandsstatus for storlom på VestlandetNNI Resources AS4 mottakere2015Avslått, Avslått, Ikke realitetsbehandlet, Avslått
Hekkebestander og næringsgrunnlag hos vannfuglerNNI Resources AS4 mottakere2015Avslått, Avslått, Ikke realitetsbehandlet, Avslått
Overvintringsområder til horndykker, videreføring Stiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina5 mottakere2020Avslått, Avslått, Ikke realitetsbehandlet, Avslått, Ikke realitetsbehandlet
Fødselstid hos bever i Sør-NorgeUniversitetet I Sørøst-Norge28 mottakere2019Avslått, Avslått, Ikke realitetsbehandlet, Delvis innvilget, Delvis innvilget, Delvis innvilget, Avslått, Delvis innvilget, Delvis innvilget, Delvis innvilget, Delvis innvilget, Delvis innvilget, Avslått, Avslått, Avslått, Avslått, Ikke realitetsbehandlet, Avslått, Avslått, Avslått, Avslått, Delvis innvilget, Delvis innvilget
Overvåking av hekkende horndykkerStiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina5 mottakere2020Avslått, Avslått, Ikke realitetsbehandlet, Delvis innvilget, Ikke realitetsbehandlet
Hjort 2015Stiftelsen Norsk Hjortesenter5 mottakere2015Avslått, Avslått, Ikke realitetsbehandlet, Innvilget som omsøkt
Villreinprosjektet i SA&BV med kamerasendararNorsk Villreinsenter Sør5 mottakere2019Avslått, Avslått, Innvilget som omsøkt
SCANDCAM Viltovervåking med viltkameraNorsk institutt for naturforskning10 mottakere2018Avslått, Avslått, Innvilget som omsøkt, Avslått, Avslått, Innvilget som omsøkt, Delvis innvilget, Avslått, Delvis innvilget, Avslått
Handbok i praktisk hjorteforvaltningStiftelsen Norsk Hjortesenter8 mottakere2015Avslått, Avslått, Innvilget som omsøkt, Avslått, Delvis innvilget
Katt som predatorNorsk Ornitologisk Forening19 mottakere2017Avslått, Avslått, Innvilget som omsøkt, Avslått, Innvilget som omsøkt, Avslått, Avslått, Avslått, Avslått, Avslått, Avslått, Avslått, Delvis innvilget, Avslått, Avslått, Delvis innvilget
Fugl og miljøkriminalitet i NorgeNorsk Ornitologisk Forening19 mottakere2017Avslått, Avslått, Innvilget som omsøkt, Avslått, Innvilget som omsøkt, Avslått, Delvis innvilget, Delvis innvilget, Avslått, Avslått, Avslått, Avslått, Innvilget som omsøkt, Avslått, Avslått, Delvis innvilget
EN LEVENDE KYST – SAMSPILL OTER-MINK OG SJØFUGLNorsk institutt for naturforskning7 mottakere2018Avslått, Avslått, Innvilget som omsøkt, Innvilget som omsøkt, Delvis innvilget
Hubroens territoriebruk i ulike habitattyperNorsk Ornitologisk Forening16 mottakere2013Avslått, Avslått, Innvilget som omsøkt, Innvilget som omsøkt, Innvilget som omsøkt, Innvilget som omsøkt, Innvilget som omsøkt, Avslått, Avslått
Diett hos hubro ved vindkraftanleggNORSK ORNITOLOGISK FORENING2 mottakere2021Avslått, Delvis innvilget
C14-datering av bein fra byttedyr hos hubroNORSK ORNITOLOGISK FORENING2 mottakere2021Avslått, Delvis innvilget
Svarthalespove i Nord-NorgeNORSK ORNITOLOGISK FORENING2 mottakere2021Avslått, Delvis innvilget
Termografisk drone i viltforvaltningenGUSTAVSEN NATURANALYSER2 mottakere2021Avslått, Delvis innvilget
JegerskolenAlta Jeger Og Fiskerforening2 mottakere2020Avslått, Delvis innvilget
Om bruk av hund på jakt og Bedre utnytting av vil Natur, Plan Og Utvikling Baklid2 mottakere2020Avslått, Delvis innvilget
Kartlegging av trekk og hekkeområder hos lappspoveNorsk Ornitologisk Forening2 mottakere2019Avslått, Delvis innvilget
Poster per side691 - 720 of 4298 items