Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Opplæring i jaktBrensholmen/Sommarøy utviklingslag2 mottakere2017Avslått, Avslått
Havørn ; etablering i Aust-AgderMorten Erichsen2 mottakere2017Avslått, Avslått
Predatorkartlegging - bakkehekkende fuglerStoravatnet Storvald3 mottakere2017Avslått, Avslått
REINCARNorsk institutt for naturforskning3 mottakere2017Avslått, Avslått
Villreinens bruksområder i randsoneneVillreinutvalget for Rondane Nord/Dovre fjellstyre2 mottakere2017Avslått, Avslått
Kartlegging av mytende gjess i Oslo og AkershusOslo kommune, Bymiljøetaten, Miljødivisjonen2 mottakere2017Avslått, Avslått
Bestandsovervåkning villreinVillreinutvalget for Rondane Nord/Dovre fjellstyre2 mottakere2017Avslått, Avslått
Kartlegging av horndykkerNorsk Ornitologisk Forening2 mottakere2017Avslått, Avslått
Overvåkning av kalvingsområderVillreinutvalget for Rondane Nord/Dovre fjellstyre2 mottakere2017Avslått, Avslått
Forvaltningsplan gås i Aurskog Høland kommuneUtmarksavdelingen for Akershus og Østfold2 mottakere2017Avslått, Avslått
Kartlegging av viltpassasjer langs E18Utmarksavdelingen for Akershus og Østfold2 mottakere2017Avslått, Avslått
Søknad til forebygging mot vilt skadeLars Kristian Brekke2 mottakere2016Avslått, Avslått
Få opp sjøfuggelbestandenØksnes Jeger og Fisk2 mottakere2016Avslått, Avslått
Viltseminar 2016Vestskog sa2 mottakere2016Avslått, Avslått
Bestandssituasjon hos lirype og fjellrype NNI2 mottakere2016Avslått, Avslått
Hvitryggspettinventering i Aust-Agder 2016Norsk Ornitologisk Forening avd. Aust-Agder2 mottakere2016Avslått, Avslått
Elgforing Tiltak for å redusere påkjørsler i Rana Rana kommune2 mottakere2016Avslått, Avslått
Fangst av mink i Ljønesøya naturreservatBodø kommune2 mottakere2016Avslått, Avslått
Søknad om midler til statuskartlegging av tradisjoNorconsult AS2 mottakere2016Avslått, Avslått
Viltstasjon HordalandNorsk Viltsykehus Frivillige Hordaland2 mottakere2016Avslått, Avslått
Kartlegging av overvintringsområder til tyvjo Norsk institutt for naturforskning2 mottakere2016Avslått, Avslått
Omlegging av turløyper Ljosland - Setesdal VestheiErik Eriksen2 mottakere2015Avslått, Avslått
Bekjempelse av mink i vernev. omr. for sjøfugl Kristiansund jeger og fiskerforening2 mottakere2015Avslått, Avslått
Kartgrunnlag for elgregioner og elgvald i AkershusUtmarksavdelingen for Akershus og Østfold2 mottakere2015Avslått, Avslått
Viltkamera i Rovviltregion 2Norsk institutt for naturforskning2 mottakere2015Avslått, Avslått
Prosjekt ØrnStord Fitjar Landbruks- og Miljøkontor2 mottakere2015Avslått, Avslått
Lyngbrenningsplan for grenseområdet Bygland-ÅseralEcofact sørvest AS2 mottakere2015Avslått, Avslått
vinterforin av rådyrAndrè Moseid2 mottakere2015Avslått, Avslått
Bruk av område. Utveksling mellom villreinområderBrattefjell - Vindeggen villreinutval2 mottakere2014Avslått, Avslått
Utvikling av dataverktøy for analyse av elg-dataEven Nicolai Rø2 mottakere2014Avslått, Avslått
Poster per side691 - 720 of 4578 items