Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Telemetristudie av revHøgskolen i Hedmark, avd for anvendt økologi og landbruksfag Miljødirektoratet2014Levert
Telemetribasert studie av rødrevMorten Odden400 000Miljødirektoratet2017Delvis innvilget
Telemetribasert studie av rødrevMorten Odden350 000Miljødirektoratet2016Delvis innvilget
Tannanalyse skutt elgRakkestad kommune20 000Østfold fylkeskommune (før 1.1.2020)2018Innvilget som omsøkt
Tannanalyse elg jaktsesong 2020Rakkestad Kommune20 000Viken fylkeskommune2020Innvilget som omsøkt
Takseringsapp – Hønsefuglportalen 2017Norsk institutt for naturforskning250 000Miljødirektoratet2017Delvis innvilget
Taksering/bestandsovervåkning av rypeStatskog SFTroms fylkeskommune (før 1.1.2020)2013Avslått
Taksering SetesdalenNjff Aust-agder10 000Agder fylkeskommune2020Delvis innvilget
Taksering og takseringskursOlav Schrøder15 0002 mottakere2015Delvis innvilget, Delvis innvilget
Taksering og kurs i takseringNJFF Vest-Agder11 000Vest-Agder fylkeskommune (før 1.1.2020)2014Delvis innvilget
Taksering hønsefuglOlav Schrøder9 000Aust-Agder fylkeskommune (før 1.1.2020)2018Innvilget som omsøkt
Taksering HovdenNJFF AUST-AGDER18 100Agder fylkeskommune2022Innvilget som omsøkt
Taksering HovdenNJFF AUST-AGDER21 600Agder fylkeskommune2021Innvilget som omsøkt
Taksering etter hønsefuglOlav Schrøder20 600Aust-Agder fylkeskommune (før 1.1.2020)2019Innvilget som omsøkt
Taksering av vinterbeite for elgØyer fjellstyre Oppland fylkeskommune (før 1.1.2020)2014Levert
Taksering av storspove i Vestvågøy.NOF Lofoten lokallag10 000Statsforvalteren i Nordland2018Delvis innvilget
Taksering av sivspurv (NT) i Nordre Øyeren Nordre Øyeren Fuglestasjon (NØF)10 000Fylkesmannen i Oslo og Akershus (før 1.1.2019)2018Delvis innvilget
Taksering av rypebestanden på StatsallmenningSelbu fjellstyre5 000Fylkesmannen i Sør-Trøndelag (før 1.1.2018)2017Delvis innvilget
Taksering av rype, skogsfugl og registrering av prNJFF Hedmark50 000Hedmark fylkeskommune (før 1.1.2020)2015Delvis innvilget
Taksering av rype, skogsfugl og registrering av prNJFF Hedmark Hedmark fylkeskommune (før 1.1.2020)2014Levert
Taksering av rype og skogsfugl og reg av predasjonNJFF Hedmark Hedmark fylkeskommune (før 1.1.2020)2013Levert
Taksering av rype og skogsfugl 2022NORGES JEGER OG FISKEFORBUND HEDMARK40 000Innlandet fylkeskommune2022Delvis innvilget
Taksering av rype og skogsfugl 2021NORGES JEGER OG FISKEFORBUND HEDMARK40 000Innlandet fylkeskommune2021Innvilget som omsøkt
Taksering av rype og skogsfugl 2020Norges Jeger Og Fiskeforbund Hedmark35 000Innlandet fylkeskommune2020Innvilget som omsøkt
Taksering av rype og skogsfugl 2019NJFF Hedmark35 000Hedmark fylkeskommune (før 1.1.2020)2019Innvilget som omsøkt
Taksering av rype og skogsfugl 2018NJFF Hedmark30 000Hedmark fylkeskommune (før 1.1.2020)2018Delvis innvilget
Taksering av rype og skogsfugl 2017NJFF Hedmark30 000Hedmark fylkeskommune (før 1.1.2020)2017Delvis innvilget
Taksering av rype og skogsfuglNJFF Hedmark30 000Hedmark fylkeskommune (før 1.1.2020)2016Innvilget som omsøkt
Taksering av lirypebestand 2020Selbu Fjellstyre11 700Trøndelag fylkeskommune2020Innvilget som omsøkt
Taksering av lirypebestand 2019Selbu fjellstyre8 000Trøndelag fylkeskommune2019Delvis innvilget
Poster per side661 - 690 of 4578 items