Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Jaktfalk i HordalandNORSK ORNITOLOGISK FORENING ADV. HORDALAND65 000Statsforvalteren i Vestland2021Innvilget som omsøkt
Uttak av mink i fuglefredningsområder BYGGMESTER OG TAKSTMANN SKAAR10 000Statsforvalteren i Vestland2021Delvis innvilget
Etablere bestandsplan Villrein 2021-2023VEST-JOTUNHEIMEN VILLREINUTVAL30 000Statsforvalteren i Vestland2021Innvilget som omsøkt
Hvitryggspettens økologi i vestnorske furuskogerNni Resources AsStatsforvalteren i Vestland2020Avslått
Endringer i alpine fuglesamfunnNni Resources AsStatsforvalteren i Vestland2020Avslått
Grågås på Vestlandet. - bestandsøkologiNni Resources AsStatsforvalteren i Vestland2020Avslått
Flaggermus-, spissmus, øvrige pattedyrregistreringNaturformidling, Konsekvensutredning Og Forskning Jeroen Van Der KooijStatsforvalteren i Vestland2020Avslått
Teljing av villreinFjellheimen Grunneigarsamskipnad Og Villreinutval32 000Statsforvalteren i Vestland2020Innvilget som omsøkt
Overvåking og ringmerking av havørn i SunhordlandDag BrynjelsenStatsforvalteren i Vestland2020Avslått
Hvitryggspetten på VestlandetNibio - Norsk Institutt For Bioøkonomi70 000Statsforvalteren i Vestland2020Delvis innvilget
Overvåking og ringmerking av havørn i VestlandKristian Elias HenriksenStatsforvalteren i Vestland2020Avslått
Kartlegging av Årets fugl lappspurvNorsk Ornitologisk Forening30 000Statsforvalteren i Vestland2020Innvilget som omsøkt
Vannrikse og dvergdykker i HordalandNorsk Ornitologisk ForeningStatsforvalteren i Vestland2020Avslått
Jaktfalk i HordalandNorsk Ornitologisk Forening Adv. Hordaland60 000Statsforvalteren i Vestland2020Delvis innvilget
Forvaltningsplan for grågåsAustevoll Kommune30 000Statsforvalteren i Vestland2020Delvis innvilget
Områdebruk og habitatvalg hos storspoveNni Resources AsStatsforvalteren i Vestland2019Avslått
Endringer i alpine fuglesamfunnNni Resources As86 000Statsforvalteren i Vestland2019Innvilget som omsøkt
Grågås i Masfjorden kommune - Hordaland.Nni Resources As65 000Statsforvalteren i Vestland2019Innvilget som omsøkt
Overvaking av havørn i VestlandNorsk Ornitologisk Forening30 000Statsforvalteren i Vestland2019Innvilget som omsøkt
Teljing av villreinVillreinutvalet for Fjellheimen Villreinutval10 000Statsforvalteren i Vestland2019Delvis innvilget
Dobbeltbekkasin på HardangerviddaNorsk Ornitologisk Forening35 000Statsforvalteren i Vestland2019Innvilget som omsøkt
Trekk flaggermus om våren VestlandMichaelsen Biometrika AS29 910Statsforvalteren i Vestland2019Innvilget som omsøkt
Jaktfalk i HordalandNOF Hordaland20 000Statsforvalteren i Vestland2019Innvilget som omsøkt
Bestandsplan for Nordfjella sone 2Villreinutvalet for NordfjellaStatsforvalteren i Vestland2019Avslått
Driftsplan Raudafjell villreinområde.Aurland FjellstyreStatsforvalteren i Vestland2019Avslått
Forbetre forvaltninga av villreinstammaBRATTEFJELL-VINDEGGEN VILLREIN- OG UTMARKSUTVAL30 000Statsforvalteren i Vestfold og Telemark2023Delvis innvilget
Overvåkning av småpattedyr, tårnfalk og haukugleNORGES MILJØ- OG BIOVITENSKAPELIGE UNIVERSITET (NMBU)Statsforvalteren i Vestfold og Telemark2023Avslått
Overvåking av norske trekkfuglerBIRDLIFE NORGE25 000Statsforvalteren i Vestfold og Telemark2023Delvis innvilget
Tellinger av hekkende sjøfugl 27 sjøfuglreservaterBIRDLIFE NORGE AVDELING TELEMARK50 000Statsforvalteren i Vestfold og Telemark2023Innvilget som omsøkt
Gjess i Vestfold og TelemarkSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA30 000Statsforvalteren i Vestfold og Telemark2023Delvis innvilget
Poster per side661 - 690 of 5095 items