Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Kartlegging av småpattedyr i TrøndelagBangjord20 000Statsforvalteren i Trøndelag2019Delvis innvilget
Overvåking av kattugle i nordlige TrøndelagNorsk Ornitologisk Forening Trøndelags ugleprosjekter10 000Statsforvalteren i Trøndelag2019Delvis innvilget
Økologi og overvåking av spurveugleNorsk Ornitologisk Forening Trøndelags ugleprosjekter15 000Statsforvalteren i Trøndelag2019Delvis innvilget
VillreinjaktoppsynKnutshø Villreinutvalg10 000Statsforvalteren i Trøndelag2019Delvis innvilget
Overvåking av vandrefalk i TrøndelagNorsk Ornitologisk Forening30 000Statsforvalteren i Trøndelag2019Delvis innvilget
Mottak for skadde rovfuglerTom Roger Østerås15 000Statsforvalteren i Trøndelag2019Innvilget som omsøkt
Kartlegging og overvåkning av jaktfalk i TrøndelagNorsk Ornitologisk Forening21 000Statsforvalteren i Trøndelag2018Innvilget som omsøkt
Administrasjon av CWD prøvetaking SnøhettaSnøhetta villreinutvalg12 000Statsforvalteren i Trøndelag2018Innvilget som omsøkt
Arbeid med prøveinnsamling CWDKnutshø Villreinutvalg12 000Statsforvalteren i Trøndelag2018Innvilget som omsøkt
Overvåking av kattugle i Nord-trøndelag Norsk Ornitologisk Forening avd. Nord-Trøndelags ugleprosjekter15 000Statsforvalteren i Trøndelag2018Delvis innvilget
Hekke/vinterøkologi og overvåking av spurveugleNorsk Ornitologisk Forening avd. Nord-Trøndelags ugleprosjekter15 000Statsforvalteren i Trøndelag2018Delvis innvilget
Kartlegging, overvåking og tiltak mot villminkHitra kommuneStatsforvalteren i Trøndelag2018Avslått
Overvåking av vandrefalk i TrøndelagNorsk Ornitologisk Forening40 000Statsforvalteren i Trøndelag2018Innvilget som omsøkt
Videre kartlegging av flaggermus i Trondheim kommuTrondheim kommune, Miljøenheten20 000Statsforvalteren i Trøndelag2018Delvis innvilget
Overvåking av hønsehauk i Sør-TrøndelagNorsk Ornitologisk Forening65 000Statsforvalteren i Trøndelag2018Innvilget som omsøkt
Kartlegging flaggermus Trøndelag 2018HabitatDesign Eva Tilseth40 000Statsforvalteren i Trøndelag2018Delvis innvilget
Kartlegging av småpattedyr i TrøndelagGeorg Bangjord20 000Statsforvalteren i Trøndelag2018Delvis innvilget
Grågåsundersøkelser i TrøndelagNorsk institutt for naturforskning23 000Statsforvalteren i Trøndelag2018Delvis innvilget
Forvaltningsplan grågås, Namsos kommuneMNS Miljø og landbruk25 000Statsforvalteren i Trøndelag2018Innvilget som omsøkt
Mottak av skadd rovfugl i Trøndelag.Tom Roger Østerås15 000Statsforvalteren i Trøndelag2018Innvilget som omsøkt
Sporing av steinvender, temmincksnipe, svømmesnipeBIRDLIFE NORGE Statsforvalteren i Troms og Finnmark2022Ikke behandlet
Utrydding av minkBRENSHOLMEN/SOMMARØY UTVIKLINGSLAG Statsforvalteren i Troms og Finnmark2022Ikke behandlet
Urbanisering av krykkjerSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA Statsforvalteren i Troms og Finnmark2022Ikke behandlet
Grågåsundersøkelser i Troms og FinnmarkSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA Statsforvalteren i Troms og Finnmark2022Ikke behandlet
Hekkende vadefugler langs VarangerfjordenUNIVERSITETET I BERGEN Statsforvalteren i Troms og Finnmark2022Ikke behandlet
Tiltak mot svartelistet mink langs Reisaelva REISA ELVELAG Statsforvalteren i Troms og Finnmark2022Ikke behandlet
Påvisning og dokumentasjon av gullsjakalSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA Statsforvalteren i Troms og Finnmark2022Ikke behandlet
Drift Dividalen FuglestasjonNORSK ORNITOLOGISK FORENING AVDELING TROMS Statsforvalteren i Troms og Finnmark2022Ikke behandlet
Ugleprosjektet 2022NORSK ORNITOLOGISK FORENING AVDELING TROMS Statsforvalteren i Troms og Finnmark2022Ikke behandlet
Ekstensiv overvåking av utvalgte hekketerritorier STATSKOG SF Statsforvalteren i Troms og Finnmark2022Ikke behandlet
Poster per side661 - 690 of 4613 items