Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Elgforvaltning med ulvUtmarksavdelingen for Akershus og Østfold 3 mottakere2016Ikke behandlet
Kartlegging av overvintringsområder og trekkruter Norsk institutt for naturforskning3 mottakere2016Avslått, Delvis innvilget, Avslått
Kartlegging av overvintringsområder til tyvjo Norsk institutt for naturforskning3 mottakere2016Avslått, Avslått, Ikke realitetsbehandlet
DNA-fingerprinting av ærfuglNorsk institutt for naturforskning3 mottakere2016Avslått, Avslått, Avslått
Kartlegging og overvåking av vandrefalkOdd Taale Frydenlund Steen20 0003 mottakere2016Innvilget som omsøkt, Innvilget som omsøkt
SørHjort - Et merkeprosjekt for hjortNIBIO100 0003 mottakere2015Delvis innvilget, Delvis innvilget, Delvis innvilget
Kartlegging av trekk og habitatbruk hos fiskeørnNorsk Ornitologisk Forening 3 mottakere2015Ikke behandlet
MIGRAPOP 2015Norsk institutt for naturforskning450 0003 mottakere2015Delvis innvilget, Delvis innvilget
Genetiske analyser hos fiskeørn i FinnmarkNorsk Institutt for naturforskning 3 mottakere2015Ikke behandlet
Predatorfôring som viltstelltiltakMats Finne3 mottakere2015Avslått, Delvis innvilget
HønsehaukNIBIO400 0003 mottakere2015Delvis innvilget, Delvis innvilget
Temakveld om elg og hjortUtmarksavdelingen for Akershus og Østfold 3 mottakere2015Ikke behandlet
Kartlegging av trekk og hekkeområder hos lappspoveNorsk Ornitologisk Forening50 0003 mottakere2015Delvis innvilget, Avslått, Avslått
Mobilisering av vannfugldata til ArtsobservasjonerNordre Øyeren fuglestasjon 3 mottakere2015Ikke behandlet
Forstyrrelser og ulovlig jaktInnherred Grunneierlag for fellesforvaltning av gås 3 mottakere2015Ikke behandlet
Utvidelse av forvaltningsområdeInnherred Grunneierlag for fellesforvaltning av gås 3 mottakere2015Ikke behandlet
DNA-fingerprinting av ærfugl Norsk institutt for naturforskning 3 mottakere2015Ikke behandlet
Overvintringsområder og trekkruter hos tyvjo Norsk institutt for naturforskning 3 mottakere2015Ikke behandlet
Overvintringsområder og trekkruter til tyvjo Norsk institutt for naturforskning 3 mottakere2015Ikke behandlet
Utarbeidelse av bestandsplan for villreinRondane Sør villreinutvalg 3 mottakere2015Ikke behandlet
Overvåking av hekkende horndykker i Troms i 2015.Norsk institutt for naturforskning 3 mottakere2015Ikke behandlet
ElgtellingGildeskål kommune3 mottakere2015Avslått, Ikke realitetsbehandlet, Delvis innvilget
GPS-prosjekt på villrein i Setesdal-RyfylkeNorsk Villreinsenter Sør3 mottakere2015Avslått, Innvilget som omsøkt, Innvilget som omsøkt
Bruk av område. Utveksling mellom villreinområderBrattefjell - Vindeggen villreinutval3 mottakere2014Avslått, Avslått, Ikke realitetsbehandlet
Utvikling av dataverktøy for analyse av elg-dataEven Nicolai Rø3 mottakere2014Ikke realitetsbehandlet, Avslått, Avslått
Kartlegging av trekk og habitatbruk hos fiskeørnNorsk Ornitologisk Forening3 mottakere2014Avslått, Delvis innvilget, Avslått
Kartlegging av trekk og hekkeområder hos lappspoveNorsk Ornitologisk Forening50 0003 mottakere2014Delvis innvilget, Delvis innvilget, Avslått
Diett hos hubro i TrøndelagNorsk Ornitologisk Forening70 0003 mottakere2014Delvis innvilget, Delvis innvilget
Kartlegging av barbastell i Asker og BærumNordisk Informasjonssenter for Flaggermus (NIFF)3 mottakere2014Avslått, Delvis innvilget
Kartlegging av barbastell i Drammen-områdetNordisk Informasjonssenter for Flaggermus (NIFF)3 mottakere2014Avslått, Avslått
Poster per side661 - 690 of 4176 items