Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Genetiske analyser hos fiskeørn i FinnmarkNorsk Institutt for naturforskning30 0003 mottakere2015Delvis innvilget
HønsehaukNIBIO39 0003 mottakere2015Delvis innvilget, Delvis innvilget
Mobilisering av vannfugldata til ArtsobservasjonerNordre Øyeren fuglestasjon 3 mottakere2015Levert
Forstyrrelser og ulovlig jaktInnherred Grunneierlag for fellesforvaltning av gås 3 mottakere2015Levert
Utvidelse av forvaltningsområdeInnherred Grunneierlag for fellesforvaltning av gås 3 mottakere2015Levert
DNA-fingerprinting av ærfugl Norsk institutt for naturforskning 3 mottakere2015Levert
Utarbeidelse av bestandsplan for villreinRondane Sør villreinutvalg3 mottakere2015Avslått
Overvåking av hekkende horndykker i Troms i 2015.Norsk institutt for naturforskning3 mottakere2015Avslått, Delvis innvilget
Overvintringsområder og trekkruter til tyvjo Norsk institutt for naturforskning3 mottakere2015Avslått, Delvis innvilget
GPS-prosjekt på villrein i Setesdal-RyfylkeNorsk Villreinsenter Sør25 0003 mottakere2015Innvilget som omsøkt, Innvilget som omsøkt, Avslått
Kartlegging av barbastell i Drammen-områdetNordisk Informasjonssenter for Flaggermus (NIFF) 3 mottakere2014Levert
Kartlegging av barbastell i Asker og BærumNordisk Informasjonssenter for Flaggermus (NIFF) 3 mottakere2014Levert
Overvåking av hubro i Oslo og AkershusNorske Naturveiledere 3 mottakere2014Levert
Diett hos hubro i TrøndelagNorsk Ornitologisk Forening 3 mottakere2014Levert
Fagdag rådyrforvaltningUtmarksavdelingen for Akershus og Østfold3 mottakere2014Avslått, Avslått, Delvis innvilget
Kartlegging av trekk og habitatbruk hos fiskeørnNorsk Ornitologisk Forening3 mottakere2014Avslått, Avslått, Delvis innvilget
Kartlegging av trekk og hekkeområder hos lappspoveNorsk Ornitologisk Forening50 0003 mottakere2014Delvis innvilget, Avslått, Delvis innvilget
Kartlegging av hekkende gråstrupedykkerNorsk institutt for naturforskning3 mottakere2014Avslått, Avslått, Delvis innvilget
SørHjort - Et merkeprosjekt for hjort NIBIO100 0003 mottakere2014Innvilget som omsøkt, Delvis innvilget
Lappuglas vandringsmønster og habitatbrukAgder naturmuseum og botaniske hage3 mottakere2014Avslått, Delvis innvilget
Munkholmen fuglelagune - prosjekteringTrondheim kommune, Miljøenheten3 mottakere2014Avslått, Avslått
Bevaring av skjeggmusøre i LeksvikNordisk Informasjonssenter for Flaggermus (NIFF)3 mottakere2014Avslått
Prosjekt ”Urbane måker” i Oslo og AkershusCEES, Institutt for biovitenskap, P.O. Box 1066 Blindern, 0316 OSLO25 0003 mottakere2014Delvis innvilget, Avslått
Overvåking av gaupe ved hjelp av viltkameraNorsk institutt for naturforskning 3 mottakere2014Levert
MIGRAPOPNorsk institutt for naturforskning 3 mottakere2014Levert
Informasjonsblad og temakveld om elg og hjortUtmarksavdelingen for Akershus og Østfold10 0003 mottakere2014Innvilget som omsøkt, Innvilget som omsøkt, Delvis innvilget
Aldersstruktur i årsbestand av lapp- og snøugleAgder naturmuseum og botaniske hage 3 mottakere2014Levert
GPS-merkeprosjekt på villrein i Setesdal-RyfylkeNorsk Villreinsenter Sør3 mottakere2014Avslått, Innvilget som omsøkt
Reduksjon av elgpåkjørsler i Rana kommune 2013Rana kommune90 0003 mottakere2013Innvilget som omsøkt
MIGRAPOPNorsk institutt for naturforskning450 0003 mottakere2013Delvis innvilget
Poster per side661 - 690 of 4578 items