Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Småviltforvaltning i RogalandSogn og Fjordane Skogeigarlag Rogaland fylkeskommune2014Levert
Kartlegging av barbastell i Asker og BærumNordisk Informasjonssenter for Flaggermus (NIFF) 3 mottakere2014Levert
Forebyggande vilttiltak - vegetasjonsryddingLesja kommune Oppland fylkeskommune (før 1.1.2020)2014Levert
Overvåking av kattugle i Nord-TrøndelagNorsk Ornitologisk Forening avd. Nord-Trøndelags ugleprosjekter Fylkesmannen i Nord-Trøndelag (før 1.1.2018)2014Levert
Overvåking av hubro i Oslo og AkershusNorske Naturveiledere 3 mottakere2014Levert
Modell for småviltforvaltningNJFF Sogn og Fjordane Sogn og Fjordane fylkeskommune (før 1.1.2020)2014Levert
Diett hos hubro i TrøndelagNorsk Ornitologisk Forening 3 mottakere2014Levert
Smårovdyr, slakteavfall og kadaverPål Fossland Moa Nordland fylkeskommune2014Levert
Telemetristudie av revHøgskolen i Hedmark, avd for anvendt økologi og landbruksfag Miljødirektoratet2014Levert
Utdanning av jegerprøveinstruktørerNORGES JEGER- OG FISKERFORBUND MØRE OG ROMSDAL Møre og Romsdal fylkeskommune2014Levert
Bestandsregistrering av beverØyer fjellstyre Oppland fylkeskommune (før 1.1.2020)2014Levert
Kartlegging av stor vannsalamander øst for GlommaNorske Naturveiledere Fylkesmannen i Hedmark (før 1.1.2019)2014Levert
Prosjekt forvaltning av hjortebestandHornindal kommune Fylkesmannen i Sogn og Fjordane (før 1.1.2019)2014Levert
Utdanning av ettersøksekvipasjerNORGES JEGER- OG FISKERFORBUND MØRE OG ROMSDAL Møre og Romsdal fylkeskommune2014Levert
Spesielle utfordringer i viltforvaltningaGrong kommune Nord-Trøndelag fylkeskommune (før 1.1.2018)2014Levert
Grågåsundersøkelser i Telemark og VestfoldNorsk institutt for naturforskning 4 mottakere2014Levert
Kartlegging av stor vannsalamander øst for GlommaNorske Naturveiledere Fylkesmannen i Oslo og Akershus (før 1.1.2019)2014Levert
Kartlegging av pattedyr i steinurMichaelsen Biometrika Statsforvalteren i Møre og Romsdal2014Levert
Opplæring/kurs i storviltjaktNORGES JEGER- OG FISKERFORBUND MØRE OG ROMSDAL Møre og Romsdal fylkeskommune2014Levert
forebyggende tiltak elgLesja kommune Oppland fylkeskommune (før 1.1.2020)2014Levert
Kartlegging av hekkelokaliteter til nattravnNorske Naturveiledere Fylkesmannen i Oslo og Akershus (før 1.1.2019)2014Levert
Best.forh.hos fiskeørn i Finnmark og gen.analyserNorsk Institutt for naturforskning 4 mottakere2014Levert
Mårhundberedskap i HedmarkNJFF Hedmark Fylkesmannen i Hedmark (før 1.1.2019)2014Levert
Forebyggende foring av elgØyer fjellstyre Oppland fylkeskommune (før 1.1.2020)2014Levert
Vintertelling av elgSørfold kommune Nordland fylkeskommune2014Levert
Aversjonstrening av hund på reinNORGES JEGER- OG FISKERFORBUND MØRE OG ROMSDAL Møre og Romsdal fylkeskommune2014Levert
Omorg og drift av Grong Storvald hjorteviltGrong Fritid Nord-Trøndelag fylkeskommune (før 1.1.2018)2014Levert
Kartlegging av sangsvane i HedmarkNorske Naturveiledere Fylkesmannen i Hedmark (før 1.1.2019)2014Levert
Fyrstegongsjegeropplæring - praktisk øvingFellesanlegget - Tua Sogn og Fjordane fylkeskommune (før 1.1.2020)2014Levert
Bedre jakt seminar Buskerud Norges jeger- og fiskerforbund Buskerud Buskerud fylkeskommune (før 1.1.2020)2014Levert
Poster per side661 - 690 of 5097 items