Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Inventering av hekkende grågåsbestand i Horten komHorten natursenter, konto merkes Horten natursenter Fylkesmannen i Vestfold (før 1.1.2019)2013Ikke behandlet
Tilskudd til tiltak på linjenettet for hubro 2013Hurum Energiverk AS3 mottakere2013Ikke realitetsbehandlet, Ikke realitetsbehandlet
RØDREVEN: EN GENERALIST PÅ FREMMARSJHögskolan i Hedmark140 000Miljødirektoratet2013Delvis innvilget
Storfugl - habitatval, overleving og reproduksjonHøgskolen i Hedmark120 000Miljødirektoratet2018Innvilget som omsøkt
Mellomskarvens byttedyrvalg basert på gulpebollerHøgskolen i Hedmark40 000Fylkesmannen i Oppland (før 1.1.2019)2017Delvis innvilget
Trykking av viltforvaltningsbokHøgskolen i HedmarkMiljødirektoratet2017Avslått
Drone til bestandsestimering av vilt og husdyrHøgskolen i HedmarkHedmark fylkeskommune (før 1.1.2020)2016Avslått
Analyse av elgfôring mot trafikkulukkerHøgskolen i Hedmark80 000Hedmark fylkeskommune (før 1.1.2020)2016Delvis innvilget
Viltfôring mot trafikkulukker 2015Høgskolen i Hedmark2 mottakere2015Avslått, Delvis innvilget
Beiteressurser ElgHøgskolen i Hedmark4 mottakere2015Avslått, Delvis innvilget, Delvis innvilget, Innvilget som omsøkt
Populasjonsdynamikk ryper LierneHøgskolen i Hedmark70 000Miljødirektoratet2015Innvilget som omsøkt
Reiroverleving hjå skogshøns 2015Høgskolen i Hedmark160 000Miljødirektoratet2015Innvilget som omsøkt
Overvaking av skoghønsreir 2014Høgskolen i Hedmark100 00016 mottakere2014Delvis innvilget, Avslått, Avslått, Delvis innvilget, Avslått, Avslått, Avslått, Avslått, Delvis innvilget
Integrert forvaltning av skog och elgHøgskolen i Hedmark 2 mottakere2014Ikke behandlet
Prosjekt ElgbeiteHøgskolen i Hedmark4 mottakere2014Avslått, Avslått
Viltfôring mot viltulukker?Høgskolen i Hedmark16 mottakere2014Avslått, Avslått, Avslått, Delvis innvilget, Avslått, Avslått, Avslått, Delvis innvilget, Avslått
Fôring av hjortevilt - ei kunnskapsoversiktHøgskolen i Hedmark 17 mottakere2013Ikke behandlet
Overvaking av skogshønsreir 2013Høgskolen i Hedmark150 0003 mottakere2013Delvis innvilget
Telemetristudie av revHøgskolen i Hedmark, avd for anvendt økologi og landbruksfag Miljødirektoratet2014Ikke behandlet
Lærende forvaltning av hønsefuglHøgskolen i Hedmark, Avd. Evenstad20 mottakere2013Avslått, Avslått, Avslått, Avslått, Avslått, Avslått, Avslått, Avslått
Småvilt nettverkHøgskolen i Innlandet150 000Miljødirektoratet2019Delvis innvilget
Mikrosatellittanalyser av villrein fra RondaneHøgskolen i InnlandetMiljødirektoratet2019Avslått
Etablering av fagtidsskrift - SmåviltetHøgskolen i InnlandetMiljødirektoratet2018Avslått
Manipulering av fôrtilgang for rødrev gjennom åretHøgskolen i InnlandetMiljødirektoratet2018Delvis innvilget
Integrated monitoring of haresHøgskolen i InnlandetMiljødirektoratet2018Avslått
Genetisk variasjon i storsalamander populasjonerHøgskolen i Innlandet Fylkesmannen i Hedmark (før 1.1.2019)2018Ikke behandlet
Mellomskarvens byttedyrvalg blant harr og ørretHøgskolen i Innlandet20 000Fylkesmannen i Oppland (før 1.1.2019)2018Delvis innvilget
Småvilt 2017Høgskolen i Innlandet100 000Miljødirektoratet2017Delvis innvilget
Manipulering av fôrtilgang for rødrev gjennom åretHøgskolen i Innlandet290 000Miljødirektoratet2017Innvilget som omsøkt
Småvilt 2016Høgskolen i Innlandet90 000Miljødirektoratet2016Innvilget som omsøkt
Poster per side661 - 690 of 4356 items