Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Tellinger av hekkende sjøfugl 27 sjøfuglreservaterNOF Telemark Fylkesmannen i Telemark (før 1.1.2019)2018Levert
Tellinger av hekkende sjøfugl 27 sjøfuglreservaterNOF Telemark Fylkesmannen i Telemark (før 1.1.2019)2017Levert
Tellinger av hekkende sjøfugl 27 sjøfuglreservatNOF Telemark40 000Fylkesmannen i Telemark (før 1.1.2019)2015Innvilget som omsøkt
Telling av villrein Hardangervidda 2020Hardangervidda Villreinutvalg125 000Statsforvalteren i Oslo og Viken2020Innvilget som omsøkt
Telling av villrein Hardangervidda 2019Hardangervidda Villreinutval108 000Statsforvalteren i Oslo og Viken2019Delvis innvilget
Telling av villrein HardangerviddaHardangervidda Villreinutval Fylkesmannen i Buskerud (før 1.1.2019)2018Levert
Telling av utvalgte i Åsværet landskapsvernområdeAtle Ivar OlsenStatsforvalteren i Nordland2018Avslått
Telling av norsk-russisk vintertrekkende elg Nibio - Norsk Institutt For Bioøkonomi40 000Finnmark fylkeskommune (før 1.1.2020)2020Innvilget som omsøkt
Telling av innlandshekkende måker i østre AgderNorsk Ornitologisk Forening Avd. Aust-agder2 mottakere2020Avslått, Innvilget som omsøkt
Telling av ilanddrevne sjøfugl på Tromøy 2015/2016Norsk Ornitologisk Forening avd. Aust-AgderFylkesmannen i Aust-Agder (før 1.1.2019)2016Avslått
Telling av ilanddrevne sjøfugl på Tromøy 2014/15.Norsk Ornitologisk Forening avd. Aust-Agder Fylkesmannen i Aust-Agder (før 1.1.2019)2015Levert
Telling av grågåsreir i Kvitsøy kommuneKvitsøy kommune15 000Statsforvalteren i Rogaland2015Delvis innvilget
Telling av grågåsreir i Finnøy og Rennesøy kommuneFinnøy kommune30 000Statsforvalteren i Rogaland2015Delvis innvilget
Telling av grågåsreir i Finnøy kommuneFinnøy kommune18 000Statsforvalteren i Rogaland2014Innvilget som omsøkt
telling av grågås Dønna kommuneStatsforvalteren i Nordland2014Delvis innvilget
Telling av grågåsHITRA KOMMUNE30 000Statsforvalteren i Trøndelag2022Delvis innvilget
Telling av grågåsDønna kommuneNordland fylkeskommune2015Avslått
Telling av grågåsHerøy kommuneStatsforvalteren i Nordland2015Delvis innvilget
telling av grågåsDønna kommuneStatsforvalteren i Nordland2014Delvis innvilget
telling av grågåsDønna kommune2 mottakere2014Avslått
Telling av elg ved bruk av helikopterKåfjord Kommune Gaivuona Suohkan70 000Troms fylkeskommune (før 1.1.2020)2020Innvilget som omsøkt
Telling av elg med helikopterIBESTAD KOMMUNE65 000Troms og Finnmark fylkeskommune2022Delvis innvilget
Teljing av villrein, vinter og sommarVillreinutvalet for Fjellheimen Villreinutval15 000Fylkesmannen i Sogn og Fjordane (før 1.1.2019)2018Delvis innvilget
Teljing av villrein, vinter og sommarVillreinutvalet for Fjellheimen Villreinutval2 mottakere2017Avslått, Delvis innvilget
Teljing av villreinFjellheimen Grunneigarsamskipnad Og Villreinutval32 000Statsforvalteren i Vestland2020Innvilget som omsøkt
Teljing av villreinVillreinutvalet for Fjellheimen Villreinutval10 000Statsforvalteren i Vestland2019Delvis innvilget
teljing av villreinFJELLHEIMEN GRUNNEIGARSAMSKIPNAD OG VILLREINUTVAL32 000Statsforvalteren i Vestland2022Innvilget som omsøkt
teljing av villreinFJELLHEIMEN GRUNNEIGARSAMSKIPNAD OG VILLREINUTVAL32 000Statsforvalteren i Vestland2021Innvilget som omsøkt
Telemetristudie av rødrev - 2018Morten Odden400 000Miljødirektoratet2018Innvilget som omsøkt
Telemetristudie av rødrevMorten Odden350 000Miljødirektoratet2015Delvis innvilget
Poster per side631 - 660 of 4578 items