Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Elgbeitetaksering RØEUtmarksavdelingen for Akershus og Østfold40 000Akershus fylkeskommune (før 1.1.2020)2017Delvis innvilget
Elgbeitetaksering VefsnVefsn kommune70 000Nordland fylkeskommune2018Innvilget som omsøkt
Elgbeitetaksering Vorma Storsjøen elgregionJohan Bergerud40 0002 mottakere2019Innvilget som omsøkt, Delvis innvilget
Elgbeitetaksering Vorma Storsjøen ElgregionUtmarksavdelingen for Akershus og Østfold20 0002 mottakere2014Delvis innvilget
Elgbeitetaksering Østmarka ElgregionUtmarksavdelingen for Akershus og Østfold35 0002 mottakere2013Innvilget som omsøkt, Innvilget som omsøkt
Elgbeitetaksering Øvre Romerike ElgregionUtmarksavdelingen for Akershus og Østfold37 0002 mottakere2013Innvilget som omsøkt
ElgbeitetakstELGREGIONEN TRYSIL-RENDALEN-ÅMOT80 000Innlandet fylkeskommune2021Delvis innvilget
ElgbeitetakstElgregion Mjøsa-Glomma40 000Hedmark fylkeskommune (før 1.1.2020)2018Innvilget som omsøkt
ElgbeitetakstLandbrukskontoret Våler og Åsnes Fylkesmannen i Hedmark (før 1.1.2019)2018Ikke behandlet
ElgbeitetakstLandbrukskontoret Våler og Åsnes 2 mottakere2018Ikke behandlet
ElgbeitetakstLandbrukskontoret Våler og Åsnes40 000Hedmark fylkeskommune (før 1.1.2020)2018Delvis innvilget
ElgbeitetakstElgregionen Trysil-Rendalen-Åmot (TRÅ)30 000Hedmark fylkeskommune (før 1.1.2020)2016Delvis innvilget
Elgbeitetakst 2022 Våler og Åsnes kommuneVÅLER KOMMUNE80 000Innlandet fylkeskommune2022Delvis innvilget
Elgbeitetakst Brønnøy 2017Brønnøy kommune35 000Nordland fylkeskommune2017Delvis innvilget
Elgbeitetakst Eina ViltlagVestre Toten kommune20 000Oppland fylkeskommune (før 1.1.2020)2018Delvis innvilget
Elgbeitetakst Eina ViltlagVestre Toten kommune30 000Oppland fylkeskommune (før 1.1.2020)2015Delvis innvilget
Elgbeitetakst for alle vald i Stor-ElvdalStor-Elvdal Kommune40 000Hedmark fylkeskommune (før 1.1.2020)2019Innvilget som omsøkt
Elgbeitetakst ØyerGAUSDAL KOMMUNE40 000Innlandet fylkeskommune2021Delvis innvilget
Elgdiett i klimaendringHØGSKOLEN I INNLANDETInnlandet fylkeskommune2021Avslått
Elgen i FinnmarkNIBIO 2 mottakere2019Ikke behandlet
Elgen i FinnmarkNIBIO 2 mottakere2018Ikke behandlet
Elgen i FinnmarkNIBIO 2 mottakere2017Ikke behandlet
Elgen i OpplandNorsk institutt for naturforskning2 mottakere2018Avslått, Delvis innvilget
Elgen i Oppland 2020-2023STIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA100 000Innlandet fylkeskommune2022Innvilget som omsøkt
Elgen i Oppland 2020-2023STIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA250 000Miljødirektoratet2022Innvilget som omsøkt
Elgen i Oppland 2020-2023STIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA100 000Innlandet fylkeskommune2021Innvilget som omsøkt
Elgen i Oppland 2020-2023STIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA250 000Miljødirektoratet2021Innvilget som omsøkt
Elgen i Oppland 2020-2023Stiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina250 000Miljødirektoratet2020Delvis innvilget
Elgens vandringsmønster i Sør-VarangerNibio - Norsk Institutt For Bioøkonomi140 000Troms og Finnmark fylkeskommune2020Delvis innvilget
Elgforing Tiltak for å redusere påkjørsler i Rana Rana kommune2 mottakere2016Avslått, Avslått
Poster per side631 - 660 of 4650 items