Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Habitatbruk og dykkeøkologi til ærfuglNorsk institutt for naturforskning3 mottakere2018Avslått, Avslått, Avslått
Overvåking av hekkende horndykker i Troms i 2018Norsk institutt for naturforskning3 mottakere2018Avslått, Ikke realitetsbehandlet, Avslått
DNA- fingerprinting av ærfuglNorsk institutt for naturforskning3 mottakere2018Avslått, Avslått, Avslått
Den økonomiske effekten av skadefelling på grågåsNIBIO-Norsk institutt for bioøkonomi3 mottakere2018Avslått, Avslått, Avslått
Konflikter mellom sørhare og stedegen hareNorsk institutt for naturforskning15 0003 mottakere2018Innvilget som omsøkt, Avslått, Avslått
Overvintringsområder til horndykker, pilotstudieNorsk institutt for naturforskning3 mottakere2017Avslått, Avslått, Avslått
Predatorkartlegging - bakkehekkende fuglerStoravatnet Storvald3 mottakere2017Avslått, Avslått
REINCARNorsk institutt for naturforskning3 mottakere2017Avslått, Avslått
DNA-fingerprinting av ærfugl Norsk institutt for naturforskning3 mottakere2017Avslått, Avslått, Avslått
Raudrev på Hardangervidda Norsk institutt for naturforskning45 0003 mottakere2017Innvilget som omsøkt, Avslått, Innvilget som omsøkt
Overvintringsområder til tyvjo fra Finnmark Norsk institutt for naturforskning3 mottakere2017Avslått, Avslått, Avslått
Overvintringsområder og trekkruter til tyvjo Norsk institutt for naturforskning3 mottakere2017Avslått, Delvis innvilget, Avslått
Estimering av oterbestandsstørrelse på VegaNorsk instituut for naturforskning3 mottakere2017Avslått, Delvis innvilget, Avslått
Overvåking av hekkende horndykker i Troms i 2017. Norsk institutt for naturforskning 3 mottakere2017Ikke behandlet
Kartlegging av oterdiett på Vega Norsk instituut for naturforskning3 mottakere2017Avslått, Delvis innvilget, Avslått
Kartlegging av trekk og hekkeområder hos lappspoveNorsk Ornitologisk Forening50 0003 mottakere2017Delvis innvilget, Avslått, Delvis innvilget
Forbedret elgforvaltning ved bruk an DNA teknologiHøyskolen i Hedmark, avdeling Evenstad3 mottakere2017Avslått, Delvis innvilget
Integrasjon med HjorteviltregisteretJon Kristian Høye15 0003 mottakere2017Innvilget som omsøkt, Avslått, Delvis innvilget
SørHjort - Et merkeprosjekt for hjortNIBIO100 0003 mottakere2017Delvis innvilget, Delvis innvilget, Avslått
Kartlegging og overvåking av vandrefalkOdd Taale Frydenlund Steen35 0003 mottakere2017Innvilget som omsøkt, Delvis innvilget
GPS-prosjekt på villrein i Setesdal-RyfylkeNorsk Villreinsenter Sør 3 mottakere2017Ikke behandlet
Organisering jakt Vestvågøy kommuneVestvågøy jeger- og fiskeforening 3 mottakere2016Ikke behandlet
Raudrev på HardangerviddaNorsk institutt for naturforskning 3 mottakere2016Ikke behandlet
Hjort 2016Stiftelsen Norsk Hjortesenter 3 mottakere2016Ikke behandlet
Prosjekt ”Urbane måker” i Oslo og Akershus i 2016CEES, Institutt for biovitenskap, P.O. Box 1066 Blindern, 0316 OSLO3 mottakere2016Avslått, Avslått, Delvis innvilget
Innkjøp av flaggermuskasser til parker i OsloOslo kommune, Bymiljøetaten, Miljødivisjonen 3 mottakere2016Ikke behandlet
Kartlegging av trekk og hekkeområder hos lappspoveNorsk Ornitologisk Forening40 0003 mottakere2016Delvis innvilget, Avslått, Avslått
GPSprosjekt på villrein i Setesdal-RyfylkeNorsk Villreinsenter Sør 3 mottakere2016Ikke behandlet
SørHjort - Et merkeprosjekt for hjortNIBIO100 0003 mottakere2016Innvilget som omsøkt, Delvis innvilget, Delvis innvilget
Overvåking av hekkende horndykker i Troms i 2016. Norsk institutt for naturforskning 3 mottakere2016Ikke behandlet
Poster per side631 - 660 of 4176 items