Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Lappuglas vandringsmønster og habitatbrukNorsk Ornitologisk Forening40 0003 mottakere2019Innvilget som omsøkt, Delvis innvilget, Avslått
Diett hos hubro i TrøndelagNorsk Ornitologisk Forening30 0003 mottakere2019Delvis innvilget, Delvis innvilget
Kunnskapsformidling om villrein og villreinfjellVerneområdestyret for Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane50 0003 mottakere2019Delvis innvilget, Delvis innvilget
Effekter av klima- og habitatendring på lavskrikeNorsk institutt for naturforskning3 mottakere2018Avslått, Avslått, Avslått
DunprosjektetBirgitta Berglund3 mottakere2018Avslått, Delvis innvilget, Avslått
Hønsehauken i skog- og kulturlandskapNIBIO 3 mottakere2018Levert
GPS merkeprosjektBrattefjell - Vindeggen villreinutval3 mottakere2018Avslått, Avslått
Svarthalespove i Nord-NorgeNorsk Ornitologisk Forening 3 mottakere2018Levert
Kunnskapsformidling om villrein og villreinfjellVerneområdestyret for Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane3 mottakere2018Avslått, Delvis innvilget, Innvilget som omsøkt
GPS-merking villrein HV&NF, -FERDSEL HVNorsk Villreinsenter Sør 3 mottakere2018Levert
GPS-merking villrein HV&NF, - FERDSEL HVNorsk Villreinsenter Sør3 mottakere2018Avslått, Avslått, Avslått
Prosjekt Forvaltning av hjortebestand 2018Vestskog sa30 0003 mottakere2018Delvis innvilget, Innvilget som omsøkt
Prosjekt bestandsplan og CWD 2018 og 2019Vestskog sa95 0003 mottakere2018Delvis innvilget, Innvilget som omsøkt
hjorts ødeleggelser av rundballGeir Ståle Landsverk3 mottakere2018Avslått, Avslått
Kartlegging av trekk og hekkeområder hos lappspoveNorsk Ornitologisk Forening50 0003 mottakere2018Delvis innvilget, Delvis innvilget, Delvis innvilget
DNA- fingerprinting av ærfuglNorsk institutt for naturforskning3 mottakere2018Avslått, Avslått, Avslått
Habitatbruk og dykkeøkologi til ærfuglNorsk institutt for naturforskning3 mottakere2018Avslått, Avslått, Avslått
Den økonomiske effekten av skadefelling på grågåsNIBIO-Norsk institutt for bioøkonomi3 mottakere2018Avslått, Avslått, Avslått
Konflikter mellom sørhare og stedegen hareNorsk institutt for naturforskning15 0003 mottakere2018Innvilget som omsøkt, Avslått, Avslått
Overvintringsområder til horndykker, pilotstudieNorsk institutt for naturforskning3 mottakere2017Avslått, Avslått, Avslått
REINCARNorsk institutt for naturforskning3 mottakere2017Avslått, Avslått
Predatorkartlegging - bakkehekkende fuglerStoravatnet Storvald3 mottakere2017Avslått, Avslått
DNA-fingerprinting av ærfugl Norsk institutt for naturforskning3 mottakere2017Avslått, Avslått, Avslått
Estimering av oterbestandsstørrelse på VegaNorsk instituut for naturforskning3 mottakere2017Avslått, Delvis innvilget, Avslått
Overvåking av hekkende horndykker i Troms i 2017. Norsk institutt for naturforskning 3 mottakere2017Levert
Kartlegging av oterdiett på Vega Norsk instituut for naturforskning3 mottakere2017Avslått, Delvis innvilget, Avslått
Overvintringsområder til tyvjo fra Finnmark Norsk institutt for naturforskning3 mottakere2017Avslått, Avslått, Avslått
Forbedret elgforvaltning ved bruk an DNA teknologiHøyskolen i Hedmark, avdeling Evenstad3 mottakere2017Avslått, Delvis innvilget
Kartlegging av trekk og hekkeområder hos lappspoveNorsk Ornitologisk Forening50 0003 mottakere2017Delvis innvilget, Avslått, Delvis innvilget
Overvintringsområder og trekkruter til tyvjo Norsk institutt for naturforskning3 mottakere2017Avslått, Delvis innvilget, Avslått
Poster per side631 - 660 of 5086 items