Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Overvintringsområder og trekkruter til tyvjo Norsk institutt for naturforskning3 mottakere2017Avslått, Delvis innvilget, Avslått
Overvintringsområder til tyvjo fra Finnmark Norsk institutt for naturforskning3 mottakere2017Avslått, Avslått, Avslått
Kartlegging av trekk og hekkeområder hos lappspoveNorsk Ornitologisk Forening50 0003 mottakere2017Delvis innvilget, Avslått, Delvis innvilget
DNA-fingerprinting av ærfugl Norsk institutt for naturforskning3 mottakere2017Avslått, Avslått, Avslått
Kartlegging av oterdiett på Vega Norsk instituut for naturforskning3 mottakere2017Avslått, Delvis innvilget, Avslått
Estimering av oterbestandsstørrelse på VegaNorsk instituut for naturforskning3 mottakere2017Avslått, Delvis innvilget, Avslått
Integrasjon med HjorteviltregisteretJon Kristian Høye15 0003 mottakere2017Innvilget som omsøkt, Delvis innvilget, Avslått
SørHjort - Et merkeprosjekt for hjortNIBIO80 0003 mottakere2017Delvis innvilget, Avslått, Delvis innvilget
Kartlegging og overvåking av vandrefalkOdd Taale Frydenlund Steen 3 mottakere2017Levert
GPS-prosjekt på villrein i Setesdal-RyfylkeNorsk Villreinsenter Sør3 mottakere2017Avslått, Avslått
Innkjøp av flaggermuskasser til parker i OsloOslo kommune, Bymiljøetaten, Miljødivisjonen 3 mottakere2016Levert
Hjort 2016Stiftelsen Norsk Hjortesenter 3 mottakere2016Levert
Registrering av villreinen sin områdbruk-RondaneNord-Fron kommune 3 mottakere2016Levert
Raudrev på HardangerviddaNorsk institutt for naturforskning 3 mottakere2016Levert
Kartlegging av trekk og hekkeområder hos lappspoveNorsk Ornitologisk Forening40 0003 mottakere2016Delvis innvilget, Avslått, Avslått
Prosjekt ”Urbane måker” i Oslo og Akershus i 2016CEES, Institutt for biovitenskap, P.O. Box 1066 Blindern, 0316 OSLO3 mottakere2016Avslått, Delvis innvilget, Avslått
SørHjort - Et merkeprosjekt for hjortNIBIO100 0003 mottakere2016Innvilget som omsøkt, Delvis innvilget, Delvis innvilget
Overvåking av hekkende horndykker i Troms i 2016. Norsk institutt for naturforskning 3 mottakere2016Levert
Elgforvaltning med ulvUtmarksavdelingen for Akershus og Østfold15 0003 mottakere2016Innvilget som omsøkt, Innvilget som omsøkt
Kartlegging av overvintringsområder og trekkruter Norsk institutt for naturforskning3 mottakere2016Avslått, Delvis innvilget, Avslått
DNA-fingerprinting av ærfuglNorsk institutt for naturforskning3 mottakere2016Avslått, Avslått, Avslått
Kartlegging og overvåking av vandrefalkOdd Taale Frydenlund Steen20 0003 mottakere2016Innvilget som omsøkt, Innvilget som omsøkt
MIGRAPOP 2015Norsk institutt for naturforskning450 0003 mottakere2015Delvis innvilget, Delvis innvilget
Kartlegging av trekk og hekkeområder hos lappspoveNorsk Ornitologisk Forening50 0003 mottakere2015Delvis innvilget, Avslått, Avslått
Bestandsstatus for storlom på VestlandetNNI Resources AS3 mottakere2015Avslått, Avslått, Avslått
Hekkebestander og næringsgrunnlag hos vannfuglerNNI Resources AS3 mottakere2015Avslått, Avslått, Avslått
Temakveld om elg og hjortUtmarksavdelingen for Akershus og Østfold10 0003 mottakere2015Innvilget som omsøkt, Innvilget som omsøkt
Predatorfôring som viltstelltiltakMats Finne21 0003 mottakere2015Delvis innvilget, Avslått
SørHjort - Et merkeprosjekt for hjortNIBIO300 0003 mottakere2015Delvis innvilget, Delvis innvilget, Delvis innvilget
Kartlegging av trekk og habitatbruk hos fiskeørnNorsk Ornitologisk Forening3 mottakere2015Avslått
Poster per side631 - 660 of 4578 items