Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Flytelling av hvitkinngås mai 2015Herøy kommune50 000Miljødirektoratet2015Innvilget som omsøkt
Overvåking av vårrastende hvitkinngjess 2015Herøy kommuneStatsforvalteren i Nordland2015Delvis innvilget
Jaging/skremming av hvitkinngåsHerøy kommuneStatsforvalteren i Nordland2014Delvis innvilget
Gjødsling av beite hvitkinngåsHerøy kommuneStatsforvalteren i Nordland2014Delvis innvilget
Registrering av hvitkinngjess på vårtrekkHerøy kommune200 000Statsforvalteren i Nordland2014Delvis innvilget
Flytelling av hvitkinngås på HelgelandHerøy kommuneStatsforvalteren i Nordland2014Delvis innvilget
Helikoptertelling av elg og rådyr i Herøy kommuneHerøy kommune Statsforvalteren i Nordland2013Ikke behandlet
FallviltHerøy kommune Nordland fylkeskommune2013Ikke behandlet
Jaging/skremming av hvitkinngåsHerøy Kommune20 000Statsforvalteren i Nordland2020Delvis innvilget
Gjødsling av beite for hvitkinngåsHerøy Kommune50 000Statsforvalteren i Nordland2020Delvis innvilget
Gjødsling av beite for hvitkinngåsHERØY KOMMUNE Statsforvalteren i Nordland2022Ikke behandlet
Jaging/skremming av hvitkinngåsHERØY KOMMUNE Statsforvalteren i Nordland2022Ikke behandlet
Gjødsling av beite for hvitkinngåsHERØY KOMMUNE50 000Statsforvalteren i Nordland2021Delvis innvilget
Jaging/skremming av hvitkinngåsHERØY KOMMUNE20 000Statsforvalteren i Nordland2021Delvis innvilget
Kartlegging, overvåking og tiltak mot villminkHitra kommuneStatsforvalteren i Trøndelag2018Avslått
kjølecontainere til håndtering av viltkjøtt Hol kommune v/ Utmarkskontoret130 000Miljødirektoratet2019Delvis innvilget
Elgforvaltning Follo ElgregionHolthe Vidar11 000Viken fylkeskommune2020Delvis innvilget
Elgforvaltning Follo ElgregionHOLTHE VIDAR20 000Viken fylkeskommune2021Delvis innvilget
Digitalisering av vald- og jaktfeltgrenserHoltålen kommune 20 000Trøndelag fylkeskommune2018Delvis innvilget
Digitalisering av kommunens viltkartHoltålen kommune 20 000Trøndelag fylkeskommune2018Delvis innvilget
Human jakutøvelse og bruk av ettersøkshundHordaland Elghundklubb6 mottakere2015Avslått, Avslått, Avslått, Avslått
Prosjekt forvaltning av hjortebestandHornindal kommune Fylkesmannen i Sogn og Fjordane (før 1.1.2019)2014Ikke behandlet
Prosjekt forvaltning av hjortebestandHornindal kommune Fylkesmannen i Sogn og Fjordane (før 1.1.2019)2013Ikke behandlet
Inventering av hekkende grågåsbestand i Horten komHorten natursenter, konto merkes Horten natursenter Fylkesmannen i Vestfold (før 1.1.2019)2013Ikke behandlet
Tilskudd til tiltak på linjenettet for hubro 2013Hurum Energiverk AS3 mottakere2013Ikke realitetsbehandlet, Ikke realitetsbehandlet
RØDREVEN: EN GENERALIST PÅ FREMMARSJHögskolan i Hedmark140 000Miljødirektoratet2013Delvis innvilget
Storfugl - habitatval, overleving og reproduksjonHøgskolen i Hedmark120 000Miljødirektoratet2018Innvilget som omsøkt
Mellomskarvens byttedyrvalg basert på gulpebollerHøgskolen i Hedmark40 000Fylkesmannen i Oppland (før 1.1.2019)2017Delvis innvilget
Trykking av viltforvaltningsbokHøgskolen i HedmarkMiljødirektoratet2017Avslått
Drone til bestandsestimering av vilt og husdyrHøgskolen i HedmarkHedmark fylkeskommune (før 1.1.2020)2016Avslått
Poster per side631 - 660 of 4298 items