Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Eksponering av beveren for jegerenFrank Narve RosellMiljødirektoratet2014Avslått
Eksponering av bever under vårjakta Frank Narve Rosell 19 mottakere2013Levert
Feltarbeid i forbindelse med masteroppgaveFredrik Gustavsen Aust-Agder fylkeskommune (før 1.1.2020)2016Levert
Flaggermuskasser i parklandskapFredrikstad Kommune12 000Statsforvalteren i Oslo og Viken2019Delvis innvilget
Søknad om kartlegging av sitteplasser for hubroFREDRIKSTAD KOMMUNE30 000Statsforvalteren i Oslo og Viken2021Delvis innvilget
Søknad om kartlegging av spillplasser for hønsefugFREDRIKSTAD KOMMUNE50 000Viken fylkeskommune (før 1.1.2024)2021Delvis innvilget
Utarbeidelse av forvaltningsplan gåsFredrikstad kommune avd Miljø og lanbruk 2 mottakere2015Levert
Flaggermuskasser i parklandskapFredrikstad kommune Miljø og landbruk Fylkesmannen i Østfold (før 1.1.2019)2018Levert
Jaktlederkurs for elgjegereFredrikstad kommune, MIljø og landbruk15 000Østfold fylkeskommune (før 1.1.2020)2014Delvis innvilget
Bestandsplanlegging i Fredrikstad kommuneFredrikstad kommune, MIljø og landbruk50 000Østfold fylkeskommune (før 1.1.2020)2013Innvilget som omsøkt
Elgbeite i vest og øst- historisk utviklingFridtjof Denneche Miljødirektoratet2013Levert
Lærende elgforvaltning i Follo vestFrogn kommuneAkershus fylkeskommune (før 1.1.2020)2013Avslått
skyteopplæring for damerFroland jffFylkesmannen i Aust-Agder (før 1.1.2019)2013Avslått
Utstyr - ettersøksgruppaFROLAND KOMMUNE6 000Agder fylkeskommune2023Innvilget som omsøkt
Registrere elgtrekk ut av MurudalenFron fjellstyreFylkesmannen i Oppland (før 1.1.2019)2017Avslått
Registrere elgtrekk ut av MurudalenFron fjellstyre Oppland fylkeskommune (før 1.1.2020)2016Levert
Registrering av trekkelg ut fra Murudalen 2020Fron Fjellstyre45 000Innlandet fylkeskommune2020Innvilget som omsøkt
Telling av trekkelg ut fra Murudalen på våren.FRON FJELLSTYRE30 000Innlandet fylkeskommune2023Delvis innvilget
Registrering av trekkelg ut fra Murudalen.FRON FJELLSTYRE40 000Innlandet fylkeskommune2022Delvis innvilget
Registrering av trekkelgFRON FJELLSTYRE47 000Innlandet fylkeskommune2021Innvilget som omsøkt
Temamøte for hjortFrøya kommune16 000Trøndelag fylkeskommune2019Innvilget som omsøkt
Registrering av hekkende hønsehauk i tysvær FUGLER NET12 900Statsforvalteren i Rogaland2023Innvilget som omsøkt
Kartlegging av hekkende jaktfalk i Buskerud Furuseth Lars-egil30 000Statsforvalteren i Oslo og Viken2020Innvilget som omsøkt
Kartlegging av hekkende jaktfalk i BuskerudFuruseth Lars-egil30 000Statsforvalteren i Oslo og Viken2019Innvilget som omsøkt
Kartlegging av hekkende myrhauk i øvre BuskerudFURUSETH LARS-EGIL30 000Statsforvalteren i Oslo og Viken2023Innvilget som omsøkt
Kartlegging av hekkende hønsehauk i øvre BuskerudFURUSETH LARS-EGIL40 000Statsforvalteren i Oslo og Viken2023Innvilget som omsøkt
Kartlegging av hekkende jaktfalk i Buskerud 2022FURUSETH LARS-EGIL20 000Statsforvalteren i Oslo og Viken2022Innvilget som omsøkt
Kartlegging av hønsehauk i øvre deler av Buskerud.FURUSETH LARS-EGIL40 000Statsforvalteren i Oslo og Viken2022Innvilget som omsøkt
Kartlegging av hekkende jaktfalk i Buskerud 2021FURUSETH LARS-EGIL27 000Statsforvalteren i Oslo og Viken2021Innvilget som omsøkt
Kunnskapsformidling om villrein og villreinfjellFylkesmannen I Agder50 0002 mottakere2020Innvilget som omsøkt, Delvis innvilget
Poster per side631 - 660 of 5097 items